Januar

Fattigdomsbekjempelse etter sparebankmodellen

Mikrofinansorganisasjoner kan lære mye av de norske sparebankene. Det hevder Roy Mersland, konsulent for mikrofinansorganisasjoner og doktorgradsstudent ved Universitetet i Agder. De norske Sparebankene avskaffet fattigkassen uten privat eierskap, og er fortsatt konkurransedyktige.

Publisert: 31.01.2008
Les hele saken | Forskning


Slik skal NHH rekruttere flere kvinner

I desember vedtok NHHs styre en ny handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelig stab. - Instituttene får ansvar for likestilling og vi innfører økonomiske incentiver. I tillegg åpner vi for øremerking av stillinger dersom Kunnskapsdepartementet gir grønt lys for dette, sier prorektor Gunnar E. Christensen.

Publisert: 31.01.2008
Les hele saken | Nyheter


NHH

Slik skal NHH rekruttere flere kvinner

I desember vedtok NHHs styre en ny handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelig stab. - Instituttene får ansvar for likestilling og vi innfører økonomiske incentiver. I tillegg åpner vi for øremerking av stillinger dersom Kunnskapsdepartementet gir grønt lys for dette, sier prorektor Gunnar E. Christensen.

Publisert: 31.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Sandmo hedret i Sverige

2008 har allerede rukket å bli et svært så hederstungt år for Agnar Sandmo. Fredag 25. januar ble Sandmo utnevnt til æresdoktor ved Uppsala universitet for sin forskning innenfor offentlig økonomi.

Publisert: 29.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Lars Fredrik Øksendal
Foto: Kristian T. Marthinsen

Disputas: Norsk sentralbankpolitikk 1869 - 1914

Lars Fredrik Øksendal disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 1. februar med avhandlingen Essays in Norwegian Monetary History, 1869 - 1914.

Publisert: 29.01.2008
Les hele saken | Forskning


UKEN

Re: UKEN

Det snekres, sys og danses i stor stil på NHH om dagen. Om en snau måned går startskuddet for UKEN 08 og revysjefen lover tidenes revy. NHH-ansatte inviteres spesielt til forestillingen 26. februar, med mulighet for middag i revyrestauranten før forestilling.

Publisert: 28.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Kjetil Sudman Larssen
Foto: Kristian Tindeland Marthinsen

Nyansatt i Studieadministrasjonen

Kjetil Sudman Larssen (27) er nylig ansatt på opptakskontoret ved NHH.

Publisert: 25.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Husk ForskDok-rapportering

Siste frist for registrering av 2007-publikasjoner er satt til tirsdag 12. februar, melder Fredrik Kavli i biblioteket.

Publisert: 24.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Jan I. Haaland

- Ikke noe å vinne på sammenslåing

Ikke uventet ble en av konklusjonene fra Stjernø-utvalget at NHH nå bør begynne å se seg om etter mulige fusjonspartnere. - Vi har mye å tape på å miste vår selvstendighet og identitet, sier rektor Jan I. Haaland.

Publisert: 23.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Prosjektstilling innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid

Ved Norges Handelshøyskole er det opprettet en 3-årig prosjektstilling innenfor Internasjonalt utdanningssamarbeid.

Publisert: 23.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


NHH.no

Ny start for nettsidene

Innen få dager moderniseres nhh.no med ny teknisk plattform. For besøkende vil nettsiden fremstå som før, men bak fasaden er alt nytt.

Publisert: 23.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Kristin Linnerud

Disputas: Optimal regulering av vertikalt og horisontalt integrerte næringer

Kristin Linnerud disputerer for doktorgraden ved NHH 25. januar med avhandlingen Essays on optimal regulation: Information asymmetry, adverse selection and screening.

Publisert: 23.01.2008
Les hele saken | Forskning


Stjernø-innstillingen lagt frem

All høyere utdanning i Norge skal samles i 8-10 flercampusuniversiteter med tyngdepunkt i ulike deler av landet, foreslår Stjernø-utvalget i dag. For NHHs del kan dette bety sammenslåing med UiB, Kunsthøgskolen i Bergen og de resterende høyskolene på Vestlandet.

Publisert: 22.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Tettare samarbeid

NHH vert ikkje godskriven all forskinga som er gjort i samarbeid med Samfunns- og Næringslivsforsking (SNF) og misser på denne måten både statsstøtte og ære. NHH sitt styre vedtok derfor før jul fleire tiltak for å betre både økonomien og omdømmet til skulen, samt styrke samarbeidet med SNF ytterlegare.

Publisert: 22.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Jan I. Haaland

Stjernø-rapporten: Rektor svarer

Tirsdag 22. januar legger Stjernø-utvalget frem sin innstilling om norsk høyere utdanning de neste 10-20 år. Rapporten kan få store konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren, og Paraplyen har snakket med rektor Jan I. Haaland om mulige utfall, NHHs rolle og veien videre.

Publisert: 21.01.2008
Les hele saken | Nyheter


NHHs notat til Stjernø-utvalget

Notat om behovet for å opprettholde Norges Handelshøyskole som selvstendig institusjon i den fremtidige universitets- og høyskolesektoren

Vi viser til brev av 22.06.07 fra vitenskapelige høgskoler og møte mellom representanter for vitenskapelige høgskoler og Steinar Stjernø og enkelte utvalgsmedlemmer på HiO den 8. oktober 2007, samt innspill fra rektorene ved universitetene i Norge av 02.11.07, og tillater oss å komme med noen utfyllende kommentarer og vurderinger fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Publisert: 21.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Aksel Rokkan er ny på SOL.

Ny samarbeidsstrateg på SOL

Aksel Rokkan (42) er ansatt som ny førsteamanuensis på institutt for strategi og ledelse. Midt i flyttingen fra SNF tok han seg tid til å svare på noen spørsmål om sin nye stilling.

Publisert: 21.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Jonas Andersson

Jonas Andersson utnevnt til dosent

Jonas Andersson ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH er blitt utnevnt til dosent i statistikk ved Universitetet i Uppsala.

Publisert: 17.01.2008
Les hele saken | Nyheter


SNF skal kvalitetssikre OL-søknaden

Sammen med Det Norske Veritas og selskapet Advansia er SNF plukket ut til å være med og kvalitetssikre Tromsøs OL-søknad.

Publisert: 17.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Skattefunn best for små bedrifter

Små bedrifter forsker betydelig mer etter innføringen av skatteFUNN-ordningen. For hver krone staten bruker på skattelette, har forskning og utvikling i næringslivet økt med to kroner. Det viser en omfattende evaluering av SkatteFUNN som ble lagt fram i dag.

Publisert: 17.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Husk påmelding til Småbruket

Du kan fremdeles sikre deg en av hyttene på Småbruket i vinter- og påskeferien. Påmeldingsfrist er 18. januar. Det henger oppslag i personalkantina, på posten og Merino. Du kan og melde din interesse på nett. Les mer om Småbrukets mange fasiliteter her.

Publisert: 16.01.2008


Ridder Einar Hope

Ridder Hope

Professor Einar Hope ved NHH ble sist fredag tildelt Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden. Profilerte samfunnsøkonomer berømmet hans forskningsinnsats og den betydning forskningen hans har for samfunnet.

Publisert: 15.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Tax cards for 2008

Please note that new tax cards for 2008 must be handed in to the Finance and Accounting Office by 31st January, 2008. For those who do not meet this deadline the February salary will be taxed at 50 %.

Publisert: 15.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Skattekort 2008

Økonomiavdelingen minner om at nye skattekort for 2008 må leveres innen 31. januar 2008. De som ikke overholder fristen blir trukket 50 prosent skatt på februarlønnen.

Publisert: 15.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Medienes finansorakel

Gjennom hele høsten 2007 var finansprofessor Thore Johnsen medienes finansorakel i Terra-skandalen. Johnsen er imponert over journalistenes sunne skepsis, men synes politikere mangler kritisk sans.

Publisert: 14.01.2008
Les hele saken | Forskning


Vigdis Sæterdal 50 år

Vigdis Sæterdal ved foretak feiret femtiårsdagen lørdag 12. januar.
Paraplyen ønsker jubilanten hjertelig til lykke med overstått dag.

Publisert: 14.01.2008


Bård Harstad tildeles forskerstipend

Nytt Sandmostipend til ung forsker

Bård Harstad (34) ved Northwestern University i Illinois er den første som tildeles stipendet "The Sandmo Junior Visiting Fellowship in Public Policy". I følge instituttleder Bertil Tungodden er Harstad kanskje Norges beste unge forsker, og en mer enn verdig kandidat til å motta stipendet.

Publisert: 14.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Alexander Cappelen
Foto: Helge Skodvin

Cappelen fikk Bronsesvampen

For andre gang på fire år ble Bronsesvampen tildelt Alexander Cappelen på Institutt for samfunnsøkonomi. - En stor ære, ifølge prisvinneren.

Publisert: 11.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Stipendier til nordisk samarbeid 2008

Ansatte og studenter ved NHH kan frem til 15. februar søke om midler til faglig aktivitet som er med på å styrke samarbeidet på tvers av de nordiske grensene.

Publisert: 10.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Avinash K. Dixit
Foto: Eivind Senneset

Mot en ny forståelse av økonomisk politikk

For et fullstappet auditorium foreleste professor Avinash Dixit på onsdag om temaet økonomisk politikk. Dixit holdt en teoritung forelesning, for en fagtung forsamling.

Publisert: 10.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Einar Hope mottar St. Olavs Ordenen

St. Olavs Orden til Einar Hope

H.M. Kongen har utnevnt professor Einar Hope til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgagnlige virke. Alle kollegaer er velkomne til mottakelse på Stupet fredag 11. januar kl. 1415.

Publisert: 04.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Agnar Sandmos auditorium

I anledning onsdagens Sandmo Lecture offentleggjorde rektor Jan I. Haaland at Auditorium C heretter vil bere Agnar Sandmos namn.

Publisert: 09.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Alumnifond snart i mål

NHH Alumnifond har nå passert to millioner i grunnkapital. Med én verver i London og nye givere på vei, nærmer fondet seg raskt det første innsamlingsmålet på tre millioner kroner.

Publisert: 09.01.2008
Les hele saken | Nyheter


Agnar Sandmo 70 år

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Agnar Sandmo, fyller 70 år 9. januar.

Publisert: 09.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Jon Martin Denstadli

Lite rasjonelle forbrukere

I en doktoravhandling som nylig ble avlagt ved NHH stiller Jon Martin Denstadli seg kritisk til de forutsetningene som ligger til grunn for måling og predikering av forbrukeratferd. Han mener målingene ta hensyn til at forbrukeratferd ikke er rasjonelt fundert.

Publisert: 08.01.2008
Les hele saken | Forskning


Agnar Sandmo

Spent Sandmo

På onsdag markeres Agnar Sandmos 70-årsdag med gjesteforelesning av en annen av økonomifagets absolutte tungvektere - Princeton-professoren Avinash K. Dixit.

Publisert: 08.01.2008
Les hele saken | Arrangement


Glimt frå juletrefesten

Like sikkert som at jula varer heilt til påske er den årvisse juletrefesten i Aulaen i starten av januar.

Publisert: 07.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Susan Douglas ser store muligheter i India

- Sats på kunder med lav kjøpekraft

De fleste multinasjonale bedriftene satser på velstående, urbane konsumenter. Men i følge Susan Douglas er det mennesker med lav inntekt som kommer til å stå for den største veksten i kjøpekraft.

Publisert: 04.01.2008
Les hele saken | Forskning


Fibeprisen 2008 til Jon Bingen Sande

Doktorgradsstudent Jon Bingen Sande ved UMB ble tildelt årets Fibepris for sitt paper om hvordan felles kunnskap påvirker relasjonen mellom kjøpere og selgere. Fibeprisen, også kalt Cappelens Akademisk Forlags fagpris for fremragende forskningsartikler, tildeles unge forskere og er på 20 000 kroner.

Publisert: 04.01.2008
Les hele saken | Forskning


Skatteplikt på nattillegget ved utenlandsreiser!

Fra 01.01.08 blir det skatteplikt på nattillegget ved utenlandsreiser uansett hvilken form for overnatting som benyttes.

Publisert: 04.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Sandmo Lecture 9. januar 2008

Sandmo Lecture on Public Policy er en hyllest til økonomiprofessor Agnar Sandmo, som nylig gikk av med pensjon. Sandmo er en av Norges mest fremtredende økonomer og har gjennom sin forskning påvirket utviklingen av norsk velferdsstat og økonomisk politikk.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken | Arrangement


Velkommen til en spennende teatervår 2008

Våren 2008 byr på mange spennende teateroppsetninger. Du kan blant annet se Panikk i kulissene, Farlige forbindelser, Les Misérables og En handelsreisendes død.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Job openings: Junior positions

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen, Norway invites applications for junior positions in the Department of Finance and Management Science.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Utfordringer for det norske utdanningssystemet

Professor Kjell Gunnar Salvanes la i dag frem en rapport om det norske utdanningssystemet. Rapporten konkluderer blant annet med at stadig flere elever dropper ut av videregående skole, og at flere og flere går permanent over på trygdeytelser når de er i 30-årene.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken | Forskning


Deltakere på Fibe-konferansen 2008

Jubileumsår for Fibe-konferansen

Etter 25 år har Fibe-konferansen blitt et fast og viktig holdepunkt for norske økonomer. Ifølge rektor Jan I. Haaland er konferansen en arena for faglig oppdatering og diskusjon med kolleger fra hele landet.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken | Forskning


Fibelogo

FIBE 2008 - Internasjonalisering av norsk næringsliv

I 2008 arrangeres FIBE for 25. gang. Konferansen er etablert som det mest sentrale møtestedet for fagmiljøer innenfor bedriftsøkonomiske emner i Norge. Formålet med konferansen er å styrke og stimulere forskning, samt å videreutvikle nettverk mellom forskere fra ulike undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Publisert: 03.01.2008
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive