Juni

EVU blir Executive

Avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) skifter navn til NHH Executive fra og med høstsemesteret. - Navneendringen er gjort for å gi etter- og videreutdanningsaktivitetene en tydeligere profil i markedet, forklarer Elisabeth Løvenholm.

Publisert: 30.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Tora Aasland og Kristin Halvorsen (foto: Arild Hjelm/Rune Kongsro)

To statsråder til NHH

Både forskningsministeren og finansministeren besøker NHH tidlig neste semester. Tora Aasland deltar på immatrikuleringen, og Kristin Halvorsen er årets Lehmkuhlforeleser.

Publisert: 30.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Guttorm Schjelderup

Schjelderup leder skatteparadis-utvalg

Professor Guttorm Schjelderup fra Institutt for foretaksøkonomi leder et offentlig utvalg som skal se på sammenhengen mellom såkalte skatteparadiser og pengestrømmer fra fattige land. Professor Alexander Cappelen sitter også i utvalget.

Publisert: 27.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Sentralt lønnsoppgjør 2008

Resultatet av årets sentrale forhandlinger og sentrale justeringsforhandlinger er klart. Oppgjøret er det største siden 1998 og har en likelønnsprofil og lavlønnsprofil.

Publisert: 27.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


re: Revy (foto: Stål Ulvin Garberg)

Alumnitreff med revyvri

Det var høy stemning både på Chat Noir og Stravinsky da UKErevyen kom til hovedstaden, og flere generasjoner NHH-alumni møttes til treff. Se bilder fra revyen og treffet her.

Publisert: 27.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Graduation 2008 (photo: Eivind Senneset)

Thanked the school - and themselves

A formal ceremony marked the end of five years of economy studies for nearly 150 fresh masters of economics and business administration graduates. The students thanked the school, but first and foremost themselves for outstanding achievement.

Publisert: 26.06.2008
Les hele saken


Øystein Thøgersen (foto: Eivind Senneset)

Foreleserpris til Thøgersen

Øystein Thøgersen ble historiens første vinner av masterstudentenes foreleserpris. Diplomet ble overrakt under Graduation-seremonien fredag.

Publisert: 25.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Theses (photo: Knut André Karlstad)

Best Master Thesis in Economics

The Department of Economics is announcing a competition for the best Master thesis within the field of economics. This award is presented once a year and the winning prize is NOK 10,000.

Publisert: 24.06.2008
Les hele saken


Ingebjørg Vamråk (photo: Torgeir Uberg Nærland)

Scholarship Profile: Ingebjørg Vamråk

Ingebjørg Vamråk is writing her doctoral thesis on income taxation of derivatives. Her childhood dream, on the other hand, was to become a car salesperson.

Publisert: 24.06.2008
Les hele saken


Odd Arne Nissestad (foto: Kristian Tindeland Marthinsen)

Disputas: Lederskapsutdanning ved Sjøkrigsskolen

Odd Arne Nissestad disputerer ved NHH fredag 27. juni med avhandlingen Leadership Development: An Empirical Study of Effectiveness of the Leadership Development Program at The Royal Norwegian Naval Academy and its Impact on Preparing Officers to Execute Leadership in Today's Conflicts and the Conflicts in the Years Ahead.

Publisert: 24.06.2008
Les hele saken | Forskning


Graduation 2008 (foto: Eivind Senneset)

Takket skolen og seg selv

En høytidelig seremoni markerte avslutningen på fem års økonomistudier for nær 150 ferske siviløkonomer. Studentene takket skolen, men først og fremst seg selv for fremragende innsats.

Publisert: 24.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Rector

NHH strategic plan: Q & A with Rector Haaland

Work on NHH's strategic plan for the period 2010-2013 is well under way, and the school's leadership desire a wide strategic debate among staff and students. Read what Rector Jan I. Haaland is saying about the strategy work here.

Publisert: 23.06.2008
Les hele saken | Strategi for NHH


Ingvild Almås (foto: Torgeir Uberg Nærland)

Disputas: Økonomisk ulikhet

Ingvild Almås skal torsdag 26. juni disputere for doktorgraden ved NHH med avhandlingen Essays on Economic Inequality.

Publisert: 23.06.2008
Les hele saken | Forskning


Tor Fredriksen

Tor Fredriksen 60 år

Instituttstyrer Tor Fredriksen ved Institutt for strategi og ledelse fyller 60 år mandag 23. juni.

Publisert: 23.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Call for applications: NordForsk Private Public Partnership (PPP) PhD Programme

NordForsk, the Nordic research board operating under the Nordic Council of Ministers, launches a call for Private Public Partnership (PPP) PhD Projects.

Publisert: 19.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


NHH-rektor

Strategisk handlingsprogram: Rektor svarer

Arbeidet med strategisk handlingsprogram for perioden 2010-2013 er godt i gang. Nå ønsker ledelsen en bred strategidebatt blant stab og studenter. Les hva rektor sier om strategiarbeidet her. English version

Publisert: 18.06.2008
Les hele saken | Strategi for NHH


Tormod Hermansen (arkivfoto)

Telesatsning ga resultater

Siden 1991 har Telenor hatt et omfattende forskningssamarbeid med NHH/SNF, og dette er mye av grunnen til at vi i dag huser et av Europas ledende tele- og medieøkonomimiljø. - Det er en viss sammenheng mellom Telenors suksess internasjonalt og den forskningen man fikk i gang, sier Tormod Hermansen i dag.

Publisert: 17.06.2008
Les hele saken | Forskning


Tao Lin (foto: Kristian T. Marthinsen)

Disputas: Stokastisk prismodellering i energimarkedene

Tao Lin (35) disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole torsdag den 19. juni med avhandlingen Application of a Stochastic Price Modeling Method to Energy Commodities and Their Derivative Contracts.

Publisert: 16.06.2008
Les hele saken | Forskning


Internasjonal konferanse 16. - 17. juni

Temaet er "Non-Bayesian Decision Making and Extreme Events", og arrangører er Loran Chollete og Jack Stecher, assistant professors ved Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Konferansen har en rekke fremragende foredragsholdere.
Les mer på konferansens hjemmesider.

Publisert: 16.06.2008


Postmann Pat

Ledig stilling som driftsoperatør

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som driftsoperatør. Stillingen er lagt til Administrativ og teknisk driftsavdeling.

Publisert: 13.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Hjerne

Fasit fra sommerquizen

Her kommer svarene på quizen fra sommerfesten i går. Arrangementskomiteen takker for en usedvanlig god innsats fra samtlige lag.

Publisert: 13.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Sjøkrigsskolen (foto: Trond J. Hansen)

Oppsiktsvekkende kritikk av Sjøkrigsskolen

Lederskapsutdanningen ved Sjøkrigsskolen svikter. Det kommer fram i en doktoravhandling som avlegges ved NHH denne måneden. - Kadettenes atferd er mer egnet for å gjennomføre 1. verdenskrig på nytt, sier Odd Arne Nissestad.

Publisert: 12.06.2008
Les hele saken | Forskning


NHH Bulletin 2-2008

Nye tider - gammel lederstil

Det siste nummeret av NHH Bulletin ser nærmere på autoritær lederstil i ny tid. Blant annet sier Odd Arne Nissestad, som disputerer for dr. philos-graden i slutten av juni, at lederskapsutdanningen ved Sjøkrigsskolen ikke lenger holder mål. - Kadettenes atferd er mer egnet for å gjennomføre 1. verdenskrig på nytt, sier Nissestad. Professor Willy Haukedal mener ledere må tørre å la ansatte tenke sjøl. Autoritær lederstil fungerer dårlig i kunnskapsbedrifter.

Publisert: 12.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Rik og fattig

Mindre rettferdig lønnsfordeling

Til tross for generell lønnsvekst og større likhet i arbeidsinntekt kan lønnsfordelingen mellom ulike grupper innenfor arbeidsmarkedet i dag oppfattes som mer urettferdig enn for 20 år siden. Det konkluderer NHH-forsker Ingvild Almås med i sin doktorgradsavhandling.

Publisert: 12.06.2008
Les hele saken | Forskning


Graduation

Tidenes første Graduation

Det første kullet som har fullført den 5-årige siviløkonomutdanningen (3 + 2 år) er nå ferdige med sine studier, og det vil bli behørig markert med en høytidelig avslutningsseremoni fredag 20. juni.

Publisert: 11.06.2008
Les hele saken | Arrangement


Ingebjørg Vamråk (foto: Torgeir Uberg Nærland)

Stipendiatprofil: Ingebjørg Vamråk

Ingebjørg Vamråk skriver doktoravhandling om inntektsbeskatning av derivater. Som barn drømte hun derimot om å bli bilselger.

Publisert: 12.06.2008
Les hele saken


Jan Gaute Sannarnes (foto: Kristian Tindeland Marthinsen)

Disputas: "Common Agency" og regulering av nettverk

Jan Gaute Sannarnes disputerer for dr.oecon-graden ved NHH fredag 13. juni med avhandlingen Essays on Common Agency and on Regulation of a Natural Network Monopoly.

Publisert: 11.06.2008
Les hele saken | Forskning


Odd Nordhaug

Etisk svikt og plikt

Telenor-saken vært en makaber øyeåpner som bør mane andre selskaper til å sørge for at de unngår lignende skandaler. Også regjeringen har et ansvar, skrev Odd Nordhaug, professor ved Institutt for strategi og ledelse, i en kronikk i Dagens Næringsliv 6. juni.

Publisert: 10.06.2008
Les hele saken


NHH-styret (foto: Asle Haukaas)

Styremøte denne uken

Torsdag er det klart for semesterets siste styremøte på NHH. Sakslisten bærer også denne gang preg av strategi- og økonomisaker.

Publisert: 10.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Windows Vista

IT-avdelingen relanserer Vista

Før jul ble Windows Vista introdusert til en begrenset gruppe av høyskolens ansatte. Ambisjonen var å få installert dette hos alle før jul i fjor, men det ble fort klart at dette var et for ambisiøst mål. Nå fortsetter arbeidet.

Publisert: 09.06.2008
Les hele saken | Interne meldinger


Durairaj Maheswaran (foto: Per Bjarte Ulvedal Nes)

Anbefaler mer Norgesreklame

- Norge må reklamere mer for å bygge et positivt nasjonalt omdømme, foreslår markedsføringsekspert Durairaj Maheswaran. Nasjoners omdømme spiller en stor rolle i dagens globaliserte økonomi. Uten at Norge har positiv "nation equity" kan norske merkevarer havne i bakevjen.

Publisert: 06.06.2008
Les hele saken | Nyheter


Ride your bike to work

The 2008 "Ride your bike to work" campaign [sykle-til-jobben-aksjonen] started off on May 5th. All NHH staff can participate by riding bikes, walking, running or rollerblading to work until August 31st.

Publisert: 04.06.2008
Les hele saken


re: Revy

Inviterer til revytreff i Oslo

I forbindelse med at årets UKErevy settes opp på Chat Noir arrangeres det alumnitreff med revyhistorisk sus i hovedstaden.

Publisert: 03.06.2008
Les hele saken | Arrangement


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive