Internasjonal konferanse 16. - 17. juni

Temaet er "Non-Bayesian Decision Making and Extreme Events", og arrangører er Loran Chollete og Jack Stecher, assistant professors ved Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Konferansen har en rekke fremragende foredragsholdere.
Les mer på konferansens hjemmesider.

16.06.2008 - Red.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive