Strategi for NHH

Den strategiske referanserammen

Strategi for NHH 2010-2013

En handelshøyskole av høy internasjonal klasse, og en drivkraft for samfunns- og næringsutviklingen, tuftet på kvalitet og høy etisk standard. Dette er sentrale visjoner og verdier i NHHs strategi for perioden 2010-2013. -Strategien er vår felles, fremtidsrettede referanseramme, og vi forventer at planen blir brukt aktivt, sier rektor Jan I. Haaland.

Publisert: 01.09.2009
Les hele saken


Ønsker bred debatt om strategiplan-utkast

NHH

Utkastet til ny strategiplan for NHH for perioden 2010-2013 er nå ute på høring med frist til 16. mars. Plan- og strategiutvalget (PSU) ønsker at planutkastet skal bli debattert både formelt på avdelings- og instituttnivå og mer uformelt på programmets nettside på Paraplyen.

Publisert: 05.02.2009
Les hele saken


Strategiarbeidet ruller videre

Strategisk handlingsprogram (foto: Knut André Karlstad)

Plan- og strategiutvalget (PSU) har nå jobbet med ny strategisk handlingsplan for 2010-2013 i et halvt års tid. Handlingsplanen består av to hoveddeler - strategisk fundament og målsettinger for høyskolens virksomhetsområder.

Publisert: 30.10.2008
Les hele saken


Lorange's Pillars

Professor Peter Lorange (photo: Kristian Tindeland Marthinsen)

"Fewer departments and fewer titles." This was part of Peter Lorange's doctrine when he "came home" to NHH to speak about leadership of academic organizations on Thursday 21 August.

Publisert: 02.09.2008
Les hele saken


Loranges pilarer

Peter Lorange (foto: Kristian Tindeland Marthinsen)

- Færre institutter og færre titler. Det var noen av Peter Loranges læresetninger da han "kom hjem" til NHH for å snakke om ledelse av akademiske organisasjoner torsdag.

In English

Publisert: 22.08.2008
Les hele saken


Peter Lorange til NHH

Peter Lorange (arkivfoto)

Torsdag 21. august kommer tidligere IMD-president og BI-rektor, professor Peter Lorange til NHH for å holde et åpent foredrag om ledelse av akademiske institusjoner. Lorange, som er utdannet siviløkonom fra NHH, skal også delta i et PSU-møte om NHHs nye strategiprogram.

English version

Publisert: 15.08.2008
Les hele saken


NHH strategic plan: Q & A with Rector Haaland

Rector

Work on NHH's strategic plan for the period 2010-2013 is well under way, and the school's leadership desire a wide strategic debate among staff and students. Read what Rector Jan I. Haaland is saying about the strategy work here.

Publisert: 23.06.2008
Les hele saken


Strategisk handlingsprogram: Rektor svarer

NHH-rektor

Arbeidet med strategisk handlingsprogram for perioden 2010-2013 er godt i gang. Nå ønsker ledelsen en bred strategidebatt blant stab og studenter. Les hva rektor sier om strategiarbeidet her. English version

Publisert: 18.06.2008
Les hele saken


Styreseminar med langsiktig fokus

NHH-styret 2008

Behovet for nytt strategisk handlingsprogram, spørsmålet om enhetlig eller todelt ledelse og langtidsbudsjettet holdt engasjerte deltakere inne under styreseminaret på Solstrand mens våren viste seg fra sin vakreste side på utsiden.

Publisert: 18.04.2008
Les hele sakenStrategiprogram 2004-2009

Her kan du lese strategiprogrammet som gjaldt for perioden 2004-2009.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive