Peter Lorange til NHH

Peter Lorange (arkivfoto)

Torsdag 21. august kommer tidligere IMD-president og BI-rektor, professor Peter Lorange til NHH for å holde et åpent foredrag om ledelse av akademiske institusjoner. Lorange, som er utdannet siviløkonom fra NHH, skal også delta i et PSU-møte om NHHs nye strategiprogram.

English version

15.08.2008 - Knut André Karlstad


Tittelen på foredraget er New Challenges Re Leadership of Academic Institutions. Basert på sine erfaringer fra IMD, har Lorange nylig skrevet en bok om styring og ledelse av universitetsinstitusjoner. Han er spesielt opptatt av det nødvendige samvirket mellom forskning og undervisning og ser på det å skape en symbiose - gjensidig avhengighet - mellom forskning og undervisning som kanskje den største strategiske utfordringen vi står overfor.

Lorange kommer med flere anbefalinger for hvordan universitetsinstitusjoner bør styres og ledes. Mange av hans tanker og idéer har direkte relevans for flere av de viktige prosessene som for tiden pågår ved høyskolen, spesielt arbeidet med et nytt strategisk handlingsprogram og arbeidet med NHHs fremtidige styrings- og organisasjonsstruktur.

Peter Lorange er siviløkonom fra NHH og har en mastergrad fra Yale University. Doktorgraden (DBA) tok han ved Harvard Business School. Lorange er dessuten utnevnt til æresdoktor ved Pécs University, Moscow State University, Copenhagen Business School (CBS) og Lunds universitet, og han er æresmedlem i EFMD.

I perioden 1993-2008 var Lorange president ved IMD, og før det rektor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han kom til BI etter å ha vært knyttet til Wharton School, University of Pennsylvania i mer enn ti år, blant annet som senterleder og som The William H. Wurster Professor of Multinational Management. Han har også undervist ved Sloan School of Management, MIT.

Professor Lorange har skrevet og redigert 18 bøker og har publisert om lag 120 artikler. Hans spesialområder er Global Strategic Management, Strategic Planning og Entrepreneurship for Growth.

Foredraget er åpent for alle interesserte ansatte og studenter.

Dato: Torsdag 21. august
Tid: 10:15-11:30
Sted: Agnar Sandmos auditorium


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive