Fibeprisen 2008 til Jon Bingen Sande

Doktorgradsstudent Jon Bingen Sande ved UMB ble tildelt årets Fibepris for sitt paper om hvordan felles kunnskap påvirker relasjonen mellom kjøpere og selgere. Fibeprisen, også kalt Cappelens Akademisk Forlags fagpris for fremragende forskningsartikler, tildeles unge forskere og er på 20 000 kroner.

04.01.2008 - Red.


Jon Bingen Sande

Tittelen på Bingen Sandes paper er: Common knowledge in buyer-supplier relationships and its moderating effects on the relationship between environmental uncertainty and relational contracts.

Juryens begrunnelse
- Paperet gir oss en god presentasjon av et komplisert problem. Med andre ord demonstrerer kandidaten god evne til faglig fremstilling, struktur og presentasjon. Men ikke minst har komiteen lagt vekt på kandidatens evne til å utvikle en modell basert på teori, anvendt metode på en grundig og sikker måte og innhentet empiri i tråd med å analysere de teoretiske problemstillingene. Komiteen har derfor tre stikkord som karakteriserer paperet. Det er innovativt, inspirerende og solid.

Forsker på relasjonskontrakter
- En viktig mekanisme for å få interorganisatoriske relasjoner mellom kjøpere og selgere i industrielle markeder til å fungere så godt som mulig er relasjonskontrakter. Det skriver Jon Bingen Sande i en e-post til Paraplyen.

- Relasjonskontrakter betyr at partene kan stole på hverandre. De kan forvente at motparten vil hjelpe til med å løse problemer som kan oppstå, være fleksibel og gi nyttig informasjon når det trengs.

Relasjonskontrakter er svært vanlig i mange markeder, og kan være spesielt nyttig når partene opplever stor usikkerhet. Det kan eksempelvis være en stor fordel for en bedrift å vite at dersom den plutselig får en stor ordre, så vil leverandøren stille opp med større mengder råmaterialer.

- En lang rekke empiriske studier viser imidlertid en negativ sammenheng mellom usikkerhet og relasjonskontrakter. Litteraturen tyder dermed på at bedrifter benytter seg mindre av relasjonskontrakter, at de stoler mindre på hverandre i situasjoner der de burde ha relasjonskontrakter, altså når usikkerheten er stor, forteller Bingen Sande.

Viktig med felles kunnskap
I undersøkelsen fant Bingen Sande og medforfatter Sven A. Haugland at det er graden av partenes felles kunnskap (common knowledge) som bestemmer sammenhengen mellom usikkerhet og relasjonskontrakter.

- Årsaken til den negative sammenhengen mellom usikkerhet og relasjonskontrakter har vanligvis blitt forklart med at stor usikkerhet fører til at relasjonskontrakter lett brytes. Usikkerhet betyr at partene har vanskelig for å forutse framtiden. Siden relasjonskontrakter er forventninger om hverandres framtidige atferd gjør usikkerhet det vanskelig å danne slike forventninger.

- Det viktigste empiriske funnet i denne studien viser at felles kunnskap gjør at gjensidige forventninger om atferd blir lettere å danne. Mer felles kunnskap i en relasjon gjør dermed relasjonskontrakter mer robuste overfor usikkerhet.

Fibe-prisens komité 2008 bestod av:
Ragnhild Silkoset (leder), Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Frode Mellemvik, Professor, Høgskolen i Bodø
Frode Sættem, Professor, NHHKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive