Alumnifond snart i mål

NHH Alumnifond har nå passert to millioner i grunnkapital. Med én verver i London og nye givere på vei, nærmer fondet seg raskt det første innsamlingsmålet på tre millioner kroner.

09.01.2008 - Jens Frølich Holte


Under FIBE-konferansen ble givere invitert til både foredrag og middag på NHH. Mens finansekspert Thore Johnsen orienterte om Terra-skandalen, holdt Victor Norman foredrag om effekten Kina og India har på norsk økonomi.

Skal styrke NHH
Det var Knut Espelid og Torstein Selvik som i 2004 tok initiativ til å starte alumnifondet. I april 2007 ble fondets konto åpnet for bidrag. I samarbeid med NHH har man satt klare rammer. Blant annet skal fondet ikke rette seg mot bedriftssponsormarkedet, men snarere være et rendyrket gavefond.

- Fondet skal styrke den akademiske siden ved NHH, for eksempel ved å gjøre det mulig å hente inn gjesteforelesere. Det skal ikke være en erstatning for "Foreningen for NHH i Bergen", presiserer Knut Espelid.

Jens Wilhelmsen
Jens Wilhelmsen er bosatt i London, og verver nye givere til NHH Alumnifondet.
Foto: Jens Frølich Holte

Grunnkapital snart nådd
Fondet passerte nettopp to millioner kroner. Den første milepælen er en grunnkapital på tre millioner kroner. Minste gavebeløp er 1500 kroner, men opp til en halv million kroner har blitt donert.

- Hovedtyngden av givere er kullene mellom 1975 og 1985. Mange fra utlandet har også gitt midler, forteller Espelid.

I den siste kategorien finner vi Jens Wilhelmsen. Han jobber i London, og har vært president i Norwegian-British Chamber of Commerce. I 1982 var han uteksaminert siviløkonom. Nå rekrutterer han nye givere fra sitt sete i utlandet. Å ringe rundt til gamle kullkamerater beskrives som en fornøyelig opplevelse.

- Når jeg verver, sier jeg at fondet er av studenter og for studenter. Så forteller jeg at de får gi etter hva de føler at de fikk ut av sitt opphold på NHH, smiler Wilhelmsen.

Sterkere alumni-tradisjoner ute
I internasjonal målestokk er fondets grunnkapital relativt beskjeden. Andre land har sterkere tradisjoner for alumninettverk, og kan følgelig skilte med større fond. Jens Wilhelmsen håper på lang sikt at fondet kan vokse seg større.

- Det må bli en økonomisk størrelse, slik at det kan påvirke NHHs akademiske slagkraft, avslutter Wilhelmsen.


Thore Johnsen
Thore Johnsen presenterer sitt syn på Terra-skandalen under FIBE 2008.
Foto: Jens Frølich Holte


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive