Januar

Assistant Professor positions in financial accounting, auditing, management accounting or law

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen, Norway invites applications for assistant professor positions in the Department of Accounting, Auditing and Law.

Publisert: 29.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Lytting og ledelse av kunnskapsarbeidere

Kronikk: En forutsetning for all lytting er å frigjøre seg fra forutinntatte forestillinger om medarbeidergruppers motiver for å reagere på beslutninger, skriver Rune Lines og Inge Jan Henjesand i Ukeavisen Ledelse 29. januar 2010.

Publisert: 29.01.2010
Les hele saken


Endelig Fredag

Hva jobber du med, egentlig, Mona Birkeland?

Endelig fredag gjør et høyst etterlengtet comeback. Denne gangen har vi besøkt Mona Birkeland i kafeteriaen på Servicebygget.

Publisert: 29.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Inviterer til EITM sommerskole i Mannheim

Universitetet i Mannheim inviterer yngre forskere til å delta på sommerskole under tittelen Empirical Implications of Theoretical Models (EITM) i måndesskiftet juni-juli.

Publisert: 29.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Job Market Talks innan finans vinteren 2010

Rekrutteringsmessig sprintmaraton

Prosessen med å rekruttera nye Assistant professors innan finans er ein kombinasjon av sprint og maraton både for Institutt for foretaksøkonomi og for kandidatane.

Publisert: 28.01.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH

Position as Professor/Associate Professor in Management Control/Management Accounting

NHH (The Norwegian School of Economics and Business Administration), Department of Accounting, Auditing and Law invites applications for positions as Professor/Associate Professor in Management Control/Management Accounting.

Publisert: 28.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHH

Position as Professor/Associate Professor in Financial Accounting and Auditing

NHH (The Norwegian School of Economics and Business Administration), Department of Accounting, Auditing and Law invites applications for positions as Professor/Associate Professor in Finance Accounting and Auditing.

Publisert: 28.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Småbruket 2010 (Foto: Hyttestyret)

Fine forhold og ledig hytteplass

Snøforholdene på Kvamskogen er veldig gode og Småbruket er ledig både førstkommende helg og en del andre helger fremover, melder hyttestyret.

Publisert: 27.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


To prøveforelesninger tirsdag

Tirsdag 2. februar blir det holdt to prøveforelesninger i tilknytning til utlyst stilling i Management Science (Quantitative Energy Analysis) ved NHH. In English

Publisert: 27.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Skatteetaten

Ikke glem å levere skattekort

Økonomiavdelingen minner om at nye skattekort må leveres innen 31. januar. De som ikke overholder fristen kan bli trukket 50 prosent skatt på februarlønnen. In English

Publisert: 26.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Norges Rederiforbunds fond ved NHH

Husk søknadsfristen for støtte fra Rederiforbundets fond

Fristen for å søke støtte fra Norges Rederiforbunds fond ved NHH nærmer seg. In English

Publisert: 26.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Kjell Gunnar Salvanes (Arkivfoto: Eivind Senneset)

Kjell G. Salvanes i kompetansespreiingsutval

Professor Kjell Gunnar Salvanes er blant medlemene i eit regjeringsutnemnt utval som skal greie ut tiltak for å spreie kompetansearbeidsplassar og nye statlege arbeidsplassar over heile landet, og vurdere tiltak for å sikre rekruttering til slike arbeidsplassar i distrikta.

Publisert: 26.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Paul Vårdal er død

Statsautorisert revisor Paul Vårdal er død, 94 år gammel.

Publisert: 25.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Utkast til nybygg ved NHH (Ill.: Link Signatur)

Informasjonsmøte om nybygget

Forprosjektet knyttet til NHHs planlagte nybygg er i ferd med å bli avsluttet, og tirsdag 2. februar blir det informasjonsmøte for alle ved NHH, SNF og AFF.

Publisert: 25.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Tora Aasland (Arkivfoto: Eivind Senneset)

- Ikke krav om stemplingsur

Riksrevisjonen har pålagt universiteter og høyskoler å dokumentere ansattes overtidsarbeid for å kunne utbetale statlige midler. Men det betyr ikke at det skal innføres stemplingsur, heter det i en pressemelding fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Publisert: 22.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Førsteamanuensis Gisle Andersen (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Deltar i EU-finansiert språkforsknings-prosjekt

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er blant deltakerne i et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt knyttet til fagspråklige termbaser. - Dette knytter oss tettere til et svært kompetent flerfaglig fellesskap av forskere og næringslivsaktører, sier førsteamanuensis og prosjektgruppeleder ved fagspråk, Gisle Andersen. In English

Publisert: 22.01.2010
Les hele saken | Forskning


Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas (Illustrasjon)

Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas tilbyr stipend

Gjennom et samarbeid mellom Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas får forskere og studenter innen økonomi tilbud om å søke stipend til studie- og forskningsopphold i Norge og Tyskland. In English

Publisert: 22.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Mastra 2010 (Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix)

Studiestart på fulltegnet Mastra-studium

I dag tar et nytt kull på 34 deltakere fatt på det toårige Mastra-studiet i regi av NHH Executive.

Publisert: 21.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Willy Rasmussen (Arkivfoto)

Markering for Willy Rasmussen

Torsdag 21. januar skal NHH markere amanuensis Willy Rasmussens overgang til pensjonistenes rekker.

Publisert: 21.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Rune Lines (Arkivfoto)

Krever kloke ledere

Kronikk: Universitetene trenger kloke ledere som bruker inngående kunnskap om kunnskapsarbeidernes profesjonsverdier og motivasjon i sin beslutningstaking, skriver NHH-professor Rune Lines og leder for forsknings- og innovasjonspolitikk i Abelia Inge Jan Henjesand i DN onsdag 20. januar 2010.

Publisert: 20.01.2010
Les hele saken


Magne Supphellen (Arkivfoto)

Om dannelse i høyere utdannelse

Innlegg: - Vi trenger ikke bare studenter som kan resonnere omkring etiske spørsmål, men som har praktisk evne til ta etiske beslutninger i hverdagslivet, skriver professor Magne Supphellen i et innlegg publisert i DagenMagazinet onsdag 20. januar 2010.

Publisert: 20.01.2010
Les hele saken


Øystein Thøgersen (Arkivfoto: Eivind Senneset)

En "fri mann" igjen

Etter å ha sittet som medlem av Norges Banks hovedstyre siden 2004 er det nå slutt for denne gang for professor Øystein Thøgersen. - Det har vært seks usedvanlig spennende år, sier han. In English

Publisert: 20.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Hjerne (Ill.: Wiki Commons)

Gjesteforelesning ved Kenneth Hugdahl

Fredag holder psykologiprofessor og hjerneforsker Kenneth Hugdahl gjesteforelesning ved NHH. Tittelen på foredraget er Funksjonell hjerneavbilding - Å se inn i sjelen?

Publisert: 19.01.2010
Les hele saken | Nyheter


The Nordic Centre/Fudan University

Inviterer søknader til PhD-kurs ved Fudan University

The Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai inviterer PhD-studenter og fagstab fra senterets medlemsinstitusjoner til et PhD-kurs med tittelen Methods and Methodology in International and Cross Cultural Comparative Research. In English

Publisert: 18.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Ny kurs i Latin-Amerika?

Kronikk: Presidenten i Brasil er vonbroten over at Barack Obama ikkje ser ut til å vilja utvikla ein ny Latin-Amerika-politikk. Andre gler seg over at utviklinga i verda elles har tillate landa sør for Río Bravo å finna eigne løysingar på eigne problem. Statskuppet i Honduras 28. juni 2009 kan ha endra denne situasjonen, skriv førsteamanuensis Johannes Nymark i ein kronikk i Dag og Tid 15. januar 2010.

Publisert: 18.01.2010
Les hele saken


Et helsevesen uten grenser?

Kjernen i velferdsstaten

Da det amerikanske senatet på julaften gikk inn for helsereformen til president Obama, var det et historisk vedtak for det amerikanske helsevesenet. At det offentlige i en rekke andre land sikrer sine innbyggere mot skader, sykdom og arbeidsledighet er en type velferdstiltak som går under betegnelsen sosialforsikring og har røtter helt tilbake til 1600-tallet. - Sosialforsikring er velferdsstatens kjerne, sier professor Kåre Petter Hagen.

Publisert: 18.01.2010
Les hele saken | Forskning


Småbruket

Vinter- eller påskeferie på Småbruket?

Høyskolens hytte Småbruket på Kvamskogen står klar til årets vinterinnrykk. De som ønsker å bruke hytten i vinter- eller påskeferie må reservere plass innen 4. februar.

Publisert: 15.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Kjetil K. Jørgensen og Charlotte Knudsen, Crux Kommunikasjon (Foto: Siv Dolmen)

Håndplukker siviløkonomer til Crux

Crux Kommunikasjon er et selskap med 10 ansatte. Bare én av dem har ikke studert ved NHH. Daglig leder Ketil K. Jørgensen samler folk som har fått ledererfaring tidlig i karrieren.

Publisert: 15.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Tilbyr svineinfluensavaksinering ved NHH

Mandag 18. januar blir det anledning til å ta svineinfluensa-vaksine ved NHH. Studentene har førsteprioritet, men ansatte kan få vaksine dersom det er kapasitet. In English

Publisert: 13.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Professor Torsten Persson, Sandmo Lecture 2010 (Foto: Hallvard Lyssand)

Kvifor forblir svake statar svake?

Kva faktorar er det som hindrar såkalla svake statar i å utvikla seg og å styrka sin økonomiske og juridiske kapasitet? Kva insentiv har leiarar i verdas fattige og urolege land til å investera i styrking av staten? Dette er blant problemstillingane årets Sandmo-lecturer, professor Torsten Persson arbeider med. Han meiner økonomane i større grad bør henta impulsar frå andre samfunnsvitskapar for å forstå økonomisk vekst og utvikling.

Publisert: 13.01.2010
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Husk ForskDok-fristen

Biblioteket minner om at fristen for å registrere 2009-publikasjoner i ForskDok er satt til 5. februar 2010.

Publisert: 12.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHH Bulletin, engelsk utgave (Ill.: Willy Skramstad)

NHH Bulletin på engelsk

En engelsk utgave av NHH Bulletin er nå tilgjengelig. Magasinet består av et utvalg av artikler hentet fra de fire utgivelsene på norsk i 2009. In English

Publisert: 11.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Norges Rederiforbunds fond ved NHH

Søk støtte fra Rederiforbundets fond

Norges Rederiforbunds Fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet høyskolen til å søke om støtte til formål som faller inn under fondets vedtekter. In English

Publisert: 11.01.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Professor Thorvaldur Gylfason, FIBE 2010 (Foto: Hallvard Lyssand)

Ein islandsk skrekk-saga

I Fibeprogrammet var handsaminga av krisen på Island døypt "Islandske mysterier." Professor Thorvaldur Gylfason sin gjennomgang av bakgrunnen for krisen bar meir preg av skrekkhistorie enn mysterium. Og Gylfason fryktar at historia kan gjenta seg om ikkje det vert rydda skikkeleg opp.

Publisert: 08.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Professor Torsten Persson

Sandmo-lecture med Torsten Persson måndag

Professor Torsten Persson frå Stockholms Universitet held måndag The Sandmo Lecture on Public Policy. Tysdag vert det seminar med Sandmo Junior Visiting Fellow, professor Mari Rege. In English

Publisert: 08.01.2010
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Fibeprisen 2010, Helge Thorbjørnsen (Foto: Asle Haukaas)

Fibeprisen til Helge Thorbjørnsen

Fibeprisen 2010 er tildelt professor Helge Thorbjørnsen. Han får prisen arbeidet "Reconsidering the Present Bias and Temporal Discounting: Consumers' (Unrealistic) Optimism About the Future," som han har gjennomført og skrevet sammen med Micael Dahlén.

Publisert: 08.01.2010
Les hele saken | Nyheter


NRØA-leder Iver Bragelien (Foto: Hallvard Lyssand)

Vil opprette forskningsprogram innen bedriftsøkonomi

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) foreslår å etablere et nytt forskningsprogram innen bedriftsøkonomi. Målet er å gi fagområdet et forskningsmessig løft, noe som i neste omgang vil komme både forskningsbasert utdanning og beslutningstakere i næringsliv, forvaltning og politikk til gode.

Publisert: 07.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Doktorgradskollokvium i tilknytning til FIBE 2010 (Foto: Hallvard Lyssand)

Samla til doktorgradskollokvium

Det er mange vegar til målet, men ingen av dei er frie for hindringar i form av hardt arbeid, utfordringar og ein del frustrasjonar. Det var delar av velkomsthelsinga då 24 PhD-studentar onsdag kom saman til doktorgradskollokvium i tilknyting til FIBE-konferansen.

Publisert: 06.01.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH-fasade

NRØA møtes på NHH

Onsdag kommer Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sammen til møte på NHH. Blant de sentrale sakene på agendaen er arbeid med endringer av plan for bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

Publisert: 05.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Forde Sættem (Arkivfoto: Kristian Tindeland Marthinsen)

Frode Sættem ny instituttleder på foretak

Professor Frode Sættem er valgt til ny leder ved Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 05.01.2010
Les hele saken | Nyheter


FIBE 2010

FIBE klar til start

Torsdag og fredag går 2010-utgaven av Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) av stabelen. Blant årets bidragsytere er den fremtredende finansanalytikeren og forskeren Avinash D. Persaud og Islands sentralbanksjef, Mar Gudmundsson.

Publisert: 04.01.2010
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive