Inviterer søknader til PhD-kurs ved Fudan University

The Nordic Centre/Fudan University

The Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai inviterer PhD-studenter og fagstab fra senterets medlemsinstitusjoner til et PhD-kurs med tittelen Methods and Methodology in International and Cross Cultural Comparative Research. In English

18.01.2010 - Red.


Kurset finner sted ved Fudan University i Shanghai fra 12. til 16. april 2010.

Kurset er utviklet for at deltakerne skal bli gjøre seg kjent med relevant metodologisk litteratur og interkulturell (cross-cultural) metode, og å gjøre dem i stand til å bruke litteraturen i forbindelse med egne metodologiske valg.

Deltakerne vil få dypere forståelse for utfordringene og mulighetene knyttet til interkulturell forskning. De vil også få kunnskap og forståelse som vil sette dem bedre i stand til å videreutvikle sine egne evner innen empirisk interkulturell forskning.

PhD-stundenter og fagstab fra Nordic Centres 25 medlemsinstitusjoner, samt Fudan og Shanghai universitet er invitert til å søke.

Søknadsfrist er 1. mars 2010.

Eller les mer på www.nordiccentre.org

The Nordic Centre er lokalisert ved Fudan Universitet i Shanghai, og er et fellesprosjekt mellom universitet og 25 nordiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, deriblant NHH.

Senterets mål er å legge til rette for forskningssamarbeid, studentutveksling og samarbeid med Shanghai-baserte nordiske selskap m.m.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive