Fibeprisen til Helge Thorbjørnsen

Fibeprisen 2010, Helge Thorbjørnsen (Foto: Asle Haukaas)

Fibeprisen 2010 er tildelt professor Helge Thorbjørnsen. Han får prisen arbeidet "Reconsidering the Present Bias and Temporal Discounting: Consumers' (Unrealistic) Optimism About the Future," som han har gjennomført og skrevet sammen med Micael Dahlén.

08.01.2010 - Hallvard Lyssand


Hvert år siden 1996 har Cappelen Akademisk Forlag utlyst en fagpris for beste forskningsbidrag ved den årlige Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE).

Konkurransen er åpen for forskere som er under 35 år ved søknadsfristens utløp, og prisen er på kr 20.000.

Årets fagpriskomité - professor Frode Mellemvik fra Handelshøgskolen i Bodø, førsteamanuensis Ragnhild Silkoset fra BI og professor Frode Sættem fra NHH -vurderte fem innsendte bidrag.

I konkurranse med andre svært sterke bidrag valgte en enstemmig jury å premiere Helge Thorbjørnsen for arbeidet "Reconsidering the Present Bias and Temporal Discounting: Consumers' (Unrealistic) Optimism About the Future," som han har utført sammen med Micael Dahlén fra Stockholm School of Economics.

De to forskerne har utført tre eksperimenter der de finner at forbrukerne er urealistisk optimistiske om sin egen framtid og fremtidig forbruk, og systematisk overvurderer effekten av kommende positive hendelser.

Juryen uttaler at studien utfordrer eksisterende økonomisk teori ved å demonstrere at respondentene nesten synes å foretrekke usikkerhet heller enn sikkerhet., og at denne positive usikkerheten handler om at man venter på en fremtid som er bedre.

Videre blir det fastslått at forskningsarbeidet bidrar på et viktig område innen bedriftsøkonomi, at det omfatter rigorøse analyser, har et klart teoretisk bidrag, er relevant og anvendbart, at det er velstrukturert og klart skrevet, og at det helt sikkert vil bli publisert i en av toppjournalene på fagområdet.

Thorbjørnsen, som nylig ble utnevnt til professor i markedsføring ved Institutt for strategi og ledelse, fikk overrakt det synlige beviset på at han er årets Fibeprisvinner under Fibekonferansens festmiddag torsdag kveld.

Helge Thorbjørnsen, Fibeprisen 2010
NHH-professor Helge Thorbjørnsen er årets vinner av Fibeprisen.
Foto: Asle Haukaas

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive