Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas tilbyr stipend

Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas (Illustrasjon)

Gjennom et samarbeid mellom Forskningsrådet og E.ON Ruhrgas får forskere og studenter innen økonomi tilbud om å søke stipend til studie- og forskningsopphold i Norge og Tyskland. In English

22.01.2010 - Red.


E.ON Ruhrgas-programmet skal bidra til å styrke de langsiktige båndene mellom Tyskland og Norge innen fagfeltene økonomi, rettsvitenskap og statsvitenskap ved at flere norske og tyske masterstudenter, doktorstudenter og forskere gjennomfører faglige opphold ved vertsinstitusjoner i Tyskland og Norge.

Videre skal programmet styrke og utvide de faglige forskernettverkene i begge land.

Generelt mottar programmet søknader fra viderekomne studenter, fortrinnsvis på masternivå, ph.d.- studenter, forskere og praktikere som er fast tilknyttet et høyere lærested eller forskningsinstitusjon i Norge eller Tyskland.

Det gis støtte til ett eller to semestres studier/forskning etter faste månedssatser. Forskergrupper kan få støtte til tysk-norske seminarer og workshops.

E.ON Ruhrgas-programmet har et årlig budsjett på om lag fire millioner kroner. Av dette er til sammen ca. 1,3 mill. kroner tilgjengelig for søkere økonomifaget.

Søknadsfrist er 17.februar kl. 13.00 CET.

Søknad skal sendes inn elektronisk via Forskningsrådets eSøknad

Les mer på Forskningsrådets nettsider


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive