NRØA møtes på NHH

NHH-fasade

Onsdag kommer Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sammen til møte på NHH. Blant de sentrale sakene på agendaen er arbeid med endringer av plan for bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

05.01.2010 - Hallvard Lyssand


Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Oppgaven er å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innen det økonomisk-administrativ fagområdet.

NRØA består av representanter fra alle de statlige institusjonene som tilbyr utdanning innen det aktuelle fagområdet - NHH, de seks universitetene og 20 statlige høyskoler, samt BI.

Blant de til sammen 40 deltakerne på rådsmøtet er også representanter for studentorganisasjoner, for NHO, HSH, Siviløkonomene og Den norsk Revisorforening, samt observatører fra Kunnskapsdepartementet og forskningsrådet.

Førsteamanuensis og dekan for masterutdanningen ved NHH, Iver Bragelien, har ledet NRØA i to år, og ble i fjor høst gjenvalgt for en ny toårsperiode.

Fra NHH har på møtet selskap av dekan-kollegene Anna-Mette Fuglseth (PhD) og Kjetil Bjorvatn (bachelor) , studiesjef Jorun Gunnerud og professor Arent Greve.

Oppdaterer planer

Iver Bragelien (Arkivfoto)
NRØA-leder og dekan for masterutdanningen ved NHH, Iver Bragelien.
Foto: Arkiv

Iver Bragelien fastslår at rådets mest sentrale oppgaver er å diskutere og koordinere undervisning og forskning innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.

- På undervisningssiden er det laget planer for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, bachelorstudiet i regnskap og revisjon og masterstudiet i økonomi og administrasjon, som utgjør de to siste årene av siviløkonomstudiet.

- Disse planene er viktige for å sikre kvaliteten på disse studiene rundt om i landet, samtidig som de gjør det enklere for studentene å bytte studiested underveis i sin utdanning, sier han.

- I høst vedtok vi en ny plan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, og nå jobber vi med en revisjon av planene for de to bachelorstudiene.

- Foranledningen er at planene begynner å bli gamle. De er rundt 10 år, og må dermed oppdateres i forhold til faglig utvikling, samtidig som planene må endres for å tilpasses det nye kvalifikasjonsrammeverket for utdanning som Norge og resten av EØS er i ferd med å innføre. Vi har også sett behovet for å forsterke fokuset på etikk og samfunnsansvar i utdanningene, fortsetter han.

Under møtet på NHH er det altså planen for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som står i sentrum.

- Vi har tidligere fått innspill fra utdanningsinstitusjonene om hvilke endringer de ser for seg er aktuelle, og til dette møtet har åtte fagkomiteer vurdert hvilke endringer de ser behov for innenfor sine fagfelt. På møtet vil vi prøve å forene alle disse innspillene for å lage en felles plattform for det videre arbeidet med planen, sier Bragelien.

Forskerskole og forskningsprogram

Når det gjelder forskning har NRØA blant annet tatt initiativ til opprettelsen av Forskerskolen i bedriftsøkonomi, med 14 institusjoner som medlemmer og NHH som vertsinstitusjon.

Forskerskolen ble startet opp i januar 2009 og har blitt tildelt 24 millioner kroner for åtteårsperioden 2009-2016 fra Norges Forskningsråd.

Nå arbeider rådet med å få etablert et forskningsprogram innen bedriftsøkonomi.

- Forskningsprogrammet skal være en komplementær motor til Forskerskolen, for å stimulere til mer og bedre forskning i bedriftsøkonomi, sier Bragelien.

Han skal gi en presentasjon av programinitiativet under plenumssesjonen på FIBE torsdag ettermiddag.

Les mer om NRØA på UHRs nettsiderKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive