Paul Vårdal er død

Statsautorisert revisor Paul Vårdal er død, 94 år gammel.

25.01.2010 - Red.


Paul Vårdal
Paul Vårdal (1915-2010)

Paul Vårdal var utvilsomt en av landets fremste revisorer. Han var sekretær både i regnskapslovkomiteen (1959) og revisorutdanningskomiteen (1965). Begge ble ledet av tidligere NHH-rektor Dag Coward. Sammen utviklet de og satte i gang høyere revisorstudium ved NHH i 1973.

Paul Vårdal var født i Solund i Sogn 1915. Han var siviløkonom fra NHH (1939), avla revisoreksamen 1945 og tok juridisk embetseksamen 1951. Han var revisjonssjef i HSD 1947-1957 og bygde opp en moderne revisjon i selskapet.

Ved siden av revisjonsarbeidet var han, med styrets godkjenning, lærer og undervisningsleder ved revisorskolen i Bergen. Fra 1957 drev han egen revisjonsforretning med HSD som hovedoppdrag.

I 1966 ble han ansatt som høyskolelektor ved NHH for å etablere og drive høyere revisorstudium. Han fortsatte revisjonsforretningen men sa fra seg hovedoppdraget i HSD.

Dag Coward hadde ambisjoner og visjoner om et profesjonsorientert akademisk høyere revisorstudium. Praktikeren Paul Vårdal utfylte akademikeren Coward og gjorde det mulig å realisere visjonene.

Med sin allsidige utdanning, lange yrkeserfaring, undervisningserfaring og utredningskompetanse ble Vårdal den drivende kraften i det nye studiet. Han skrev lærebøker om norsk regnskapslovgivning og revisoryrket. Vårdal ble utnevnt til dosent i 1971.

Han søkte avskjed i 1979 og gikk tilbake til revisjonsforretningen på full tid. Vårdal etterlot seg et stort faglig tomrom, men lot seg heldigvis overtale til å komme tilbake til NHH i en dosent II-stilling.

Senere ble han professor II og fortsatte også etter aldersgrensen helt frem til 1989. I denne perioden skrev han nye utgaver av bøkene om regnskapslovgivning og revisoryrket.

Paul Vårdal hadde sterk vilje og stor arbeidskapasitet. Jussen leste han på rutebåtene i Hardanger og Sunnhordland mens han reiste rundt og reviderte. Den private revisorskolen i Bergen som ble startet i 1950, fikk stor betydning takket være Paul Vårdals innsats i årene 1952-1965.

Ved høyere revisorstudium ved NHH foreleste han i revisjon, regnskapslovgivning og revisors spesialoppgaver. Da Coward søkte avskjed i 1977, overtok han også ledelsen av studiet.

Vårdal er uten tvil den revisoren i Norge som har bidratt mest til utdanningen innenfor eget yrke. Han ofret også etter hvert sin egen revisjonsforretning for den krevende oppgaven å drive og til slutt også lede det høyere revisorstudiet ved NHH.

Hans største faglige interesse var nok regnskapslovgivningen. Regnskapslovkomiteens innstilling og hans store verk om norsk regnskapslovgivning som kom i fire utgaver, har påvirket senere regnskapslovgivning og regnskapspraksis i Norge.

Paul Vårdal var en god læremester. Både utredningen om ny regnskapslov og utredningen om bokføringsloven så sent som i 2002 er inspirert av ham.

Professor Atle Johnsen
NHHKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive