En "fri mann" igjen

Øystein Thøgersen (Arkivfoto: Eivind Senneset)

Etter å ha sittet som medlem av Norges Banks hovedstyre siden 2004 er det nå slutt for denne gang for professor Øystein Thøgersen. - Det har vært seks usedvanlig spennende år, sier han. In English

20.01.2010 - Knut André Karlstad


Thøgersen ble utnevnt av Kongen i Statsråd høsten 2003, og ble med det et av seks medlemmer i det første ikke-politiske hovedstyret i historien. Før dette var det nemlig slik at de politiske partiene på Stortinget fikk utnevne et medlem hver.

- Vi var det første profesjonelle styret, og vi ble utnevnt i kraft av å representere faglig innsikt. Hvorfor akkurat jeg ble plukket ut vet jeg faktisk ikke. Asbjørn Rødseth (UiO) og jeg var de to eneste professorene, forklarer han.

Begivenhetsrike år

Økonomifaget er vel for mange ikke akkurat forbundet med spenning og action, men for en økonom har de siste årene vært innholdsrike, for å si det mildt.

Finanskrisen har snudd opp-ned på mye. I tillegg har petroleumsfondet stadig vært under lupen i media og den offentlige debatt.

- Det har vært seks usedvanlig spennende år. Og det kommer selvsagt delvis på grunn av begivenhetene vi har vært gjennom med sykler i finansmarkedene og realøkonomien. Hva gjør vi med renta? Hva gjør vi med bankene?

- Og så har du forvaltningen av petroleumsfondet, som jo har svingt i verdi, med mye oppmerksomhet. Det er et av verdens to-tre største fond. Man skal forvalte 2600 milliarder kroner, og det er ganske mye. Det har vært interessant i kraft av begivenhetene som har skjedd. Det er utrolig interessant å jobbe opp mot Norges Bank. Det er vel få bedrifter som har så gjennomkompetente ansatte på makrosiden.

- Summa summarum, seks flotte år, sier Thøgersen.

Krevende, men lærerikt

Det er et krevende verv, kanskje et av de aller mest krevende i landet. Styret møtes hver tredje uke, og annet hvert av disse er rentemøter. Sakspapirbunken kan bli tung når man skal stå på broen og styre norsk økonomi mot smult farvann.

- Noe av det du står ovenfor er å følge makrobildet internasjonalt etc. og det er jo ting jeg uansett ville gjort. Men det er nyttig, du får merkunnskap om ting du kan ta med deg inn i undervisningen på NHH for eksempel, sier Thøgersen.

Gradvis en fri mann

Rentebeslutningene, styringen av den norske pengepolitikken, følges med argusøyne hver gang. Alt fra rentepaneler i avisene, analytikere, forståsegpåere, synsere og mannen i gata har en mening om dette, uten at det helt har tatt nattesøvnen fra professoren.

- Jeg føler det ikke på kroppen akkurat, men merker jo at det er temmelig bred interesse, for å si det sånn. Man forvalter jo 2600 milliarder som tilhører det norske folk. Og renten du setter er jo en pris som også betyr veldig mye. Beslutningen du tar har betydning for hele økonomien.

På grunn av vervet har Thøgersen ikke hatt anledning til å uttale seg helt fritt i media, noe som for en akademiker kanskje er litt uvant. Men nå kan han gradvis innta den offentlige debatten og slenge litt med leppa igjen, dersom behovet skulle melde seg.

- Man kan jo ikke gjøre alle ting på en gang. Akademikere er jo veldig frie egentlig, men når du sitter i hovedstyret kan du ikke uttale deg om alt. Nå er jeg gradvis en fri mann igjen.

- Jeg har taushetsplikt på hva som har skjedd på møtene jeg har deltatt i, men det ville jo uansett vært ulogisk hvis jeg nå blir en kritiker av norsk pengepolitikk, som jeg selv har vært med og vedtatt. Så lenge den strategien jeg har vært med å vedta gjelder, gjelder det å være varsom.

- Men hvis behovet skulle melde seg kan jeg jo ta opp konkurransen med mine kolleger igjen. Det er jo folk herfra som sitter i rentepaneler osv., avslutter han.

Øystein Thøgersen
ÅREMÅLSPERIODEN OVER. Professor Øystein Thøgersen er ferdig med sin periode i Norges Banks styre. Nå er han nyvalgt instituttleder på Institutt for samfunnsøkonomi.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive