Deltar i EU-finansiert språkforsknings-prosjekt

Førsteamanuensis Gisle Andersen (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er blant deltakerne i et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt knyttet til fagspråklige termbaser. - Dette knytter oss tettere til et svært kompetent flerfaglig fellesskap av forskere og næringslivsaktører, sier førsteamanuensis og prosjektgruppeleder ved fagspråk, Gisle Andersen. In English

22.01.2010 - Hallvard Lyssand


NHHs Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er blant deltakerne i EU-prosjektet CLARA - Common Language Resources and their Applications.

Prosjektet er finansiert med 30 mill. kroner fra EUs 7. rammeprogram og er en del av et forskernettverk innen EU-programmet Marie Curie Initial Training Networks.

Et sentralt formål med nettverket er å kunne tilby ferske forskere tilgang til infrastruktur og kompetanse med intensiv veiledning, og de avsatte midlene skal blant annet dekke i alt 17 stipendiatstillinger i ulike perioder.

NHH er en av ni institusjoner som skal være vertskap for en doktorgradsstipendiat som deltar i prosjektet. Andre deltakere er universitetene i Bergen, Barcelona, Helsinki, København, Praha og Tübingen.

Flerfaglig forskningsfellesskap

Fagområder som økonomi, energi og medisin har en rekke utfordringer knyttet til korrekt kommunikasjon og forståelse på tvers av språklige grenser. Deltakerne i prosjektet vil forske på teoretiske, metodiske og teknologiske emner knyttet til integrering og harmonisering av fagspråklige termbaser.

Den lokale prosjektgruppen består av Gisle Andersen (leder), Marita Kristiansen, Sunniva Whittaker og Magnar Brekke.

- Det verdifulle for oss ved deltakelse i prosjektet er at vi blir tettere tilknyttet et svært kompetent flerfaglig forskningsfellesskap, som er et samarbeid mellom lingvister, språkteknologer, programvareutviklere og næringslivsaktører, sier Gisle Andersen.

- Å delta i EUs 7. rammeprogram er selvsagt også med på å gjøre vårt fagmiljø mer synlig internasjonalt. CLARA er dessuten en videreføring av vårt gode samarbeid med UiB, som er koordinator for CLARA-prosjektet, legger han til.

Forskerrekruttering og -kursing

Arbeidet med å rekruttere en stipendiat er i full gang.

- Det spesielle med Marie Curie-ordningen er at den innebærer forskermobilitet, og derfor er det faktisk krav til at kandidater til stipendiatstillingen skal komme utenfra og ikke ha bodd i Norge, sier Andersen.

Stipendiaten kommer for øvrig til å ha svært gode betingelser for å delta på forskerkurs og gjesteopphold hos de andre deltakerne i nettverket, legger han til.

Som en del av prosjektet arrangerer NHH forskerkurset Integration of terminological language resources across domains and languages i september 2010.

Dette kurset er også åpent for deltakere utenfor selve nettverket.

For mer informasjon, se CLARA-prosjektets nettsideKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive