Håndplukker siviløkonomer til Crux

Kjetil K. Jørgensen og Charlotte Knudsen, Crux Kommunikasjon (Foto: Siv Dolmen)

Crux Kommunikasjon er et selskap med 10 ansatte. Bare én av dem har ikke studert ved NHH. Daglig leder Ketil K. Jørgensen samler folk som har fått ledererfaring tidlig i karrieren.

15.01.2010 - Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Siv Dolmen


Crux er et kommunikasjonsbyrå som er spesielt tung på finansiell kommunikasjon og investor relations.

Da snakker vi om kommunikasjon fra børsnoterte selskaper mot blant andre aksjonærer, investorer og analytikere.

Feil folk i tradisjonell PR

Kjetil K. Jørgensen, Crux kommunikasjon (Foto: Siv Dolmen)
Kjetil K. Jørgensen.
Foto: Siv Dolmen

Tidligere journalist i Bergens Tidende og Dagens Næringsliv, Ketil K. Jørgensen, etablerte Crux Kommunikasjon i Oslo i 2005, sammen med to siviløkonomer han kjente fra Bergen.

- Etter DN gikk jeg over i en jobb som rådgiver i Burson-Marsteller, der jeg også jobbet med tradisjonell PR. I løpet av den tiden snakket mange i bransjen om finansiell informasjon som vekstområde, men ingen klarte å gjøre noe med det. Slik kan det ikke være, tenkte jeg.

Jørgensen var sikker på at det lå store muligheter innen investor relations og finansiell kommunikasjon.

Få andre var spesialisert inn mot kommunikasjon og informasjonsformidling i børsnoterte selskaper. At det var et vekstområde, det var klart, mente Jørgensen, men hvorfor klarte ingen å ta lederskap på dette, spør han - og svarer:

- Det er fordi byråene til en viss grad ansetter de feile folkene, og de bruker dem til klassiske PR-aktiviteter.

Sammen med Lars Erik Lund og Samson Sørtveit, og senere Jan Petter Stiff, fant Jørgensen ut at Crux måtte tiltrekke seg den samme kompetansen som det selskapene møter i markedet.

- Vi ville kalle det for noe annet enn PR og utvikle oss over tid for å styrke kompetansen innen IR. Det har vi gjort, og vi har ansatt ytterligere kompetanse langs de linjene. De er fra NHH og mange er fra Bergen. De har ledererfaring eller erfaring som rådgivere for ledelsen i selskaper. Det er disse tingene som gir oss styrke på dette kommunikasjonsfeltet.

- Nå har vi ansatte som har spesialkompetanse på fra IR, både som ansatt i selskap og som rådgivere, og vi har folk som har vært finansanalytikere og forvaltere, i tillegg til journalister.

Crux speiler de behovene som de børsnoterte selskapene har innen kommunikasjon. Crux leverer operative og strategiske tjenester. De utarbeider kvartalsrapporter, meldinger og presentasjoner for børsnoterte selskaper og de går inn som diskusjonspartnere for selskapsledelsen.

- Et tradisjonelt PR-byrå kan være god på myndighetskontakt eller selge sjampo gjennom å skaffe publisitet i pressen. Det vi kan best, med vår kompetanse på finansmarkedene, er finansiell informasjon. Men vi jobber også med mediekontakt og mer tradisjonelt PR-arbeid for kundene i porteføljen, sier Jørgensen.


Kvinnen i Crux

Charlotte Knudsen, Crux Kommunikajson (Foto: Siv Dolmen)
Charlotte Knudsen.
Foto: Siv Dolmen

- Selvfølgelig handler det også om å komme gjennom i mediene, men det må ligge et bredere fundament for arbeidet. Det holder ikke å ha en liste over journalister du kan kontakte. Da har du ikke en forretningsmodell som vil vare, sier Charlotte Knudsen.

Knudsen er eneste kvinne i Crux, siviløkonom fra NHH og har ledererfaring. Også hun er fra Bergen, og har forstått at Brann, det spøker du ikke med.

Knudsen startet karrieren som trainee i PwC, gikk videre til Hugin, som distribuerer informasjon fra norske børstnoterte selskaper, der hun ble leder for den norske virksomheten.

- Det var veldig spennende og mye som skjedde i utviklingen av selskapet. Hugin online var Orklas første webside.

Hugin var tidlig ute med finansiell informasjon på nett, og det ble etter hvert et stort selskap.

Knudsen fikk ledererfaring, og ble blant annet sendt på AFFs lederkurs for yngre ledere.

- Det var virkelig en fantastisk opplevelse, og jeg tror arbeidsgivere drar stor nytte av å sende sine unge ledere på dette kurset.

Så, etter noen år i Hugin, var Knudsen klar for å bytte jobb. Hun kjente folkene i Crux og tok kontakt med Jørgensen.

- Jeg tenkte at hvis jeg skulle jobbe med IR i et byrå, ville jeg gå til det selskapet jeg visste var best, og ble ansatt i Crux i 2006.


Druesukker trengs noen ganger

Charlotte Knudsen og Ketil K. Jørgensen, Crux kommunikasjon (Foto: Siv Dolmen)
Charlotte Knudsen og Ketil K. Jørgensen, bergensere, tidligere studenter ved NHH - nå ved oslo-kontoret i Crux Kommunikasjon.
Foto: Siv Dolmen

- Hun hadde en type kompetanse som vi ønsket, og da var tidspunktet riktig,og Charlotte visste hva hun gikk til, skyter Jørgensen inn.

- Det var en kopp kaffe og si hei til gutta, så var vi ferdig med formalitetene.

- Det er typisk for hvordan jeg har rekruttert. Jeg har kjent alle, bortsett fra han som kommer fra BI, men i det tilfellet var det åpenbart at han var et talent. Det gjaldt bare å finne rette tidspunkt for å ansette ham.

- For vår del må markedet skapes av oss. Vi har hatt gode år, men vi må også ha nok fundament at det er riktig å ta om bord folk. Det må være nok å gjøre. For en oppstartsbedrift har hver enkelt en enorm betydning, sier Jørgensen.

- Velger du feil er det svært kontraproduktivt. Det viktig å få folk til å forstå prosjektet i Crux.

- De vi ansetter må forstå dynamikken i et lite selskap og spise druesukker når det trengs. Men noen rolige dager er det jo også, sier Jørgensen.

- Vi er veldig støtte for hverandre. Hvis kolleger trenger hjelp en fredag ettermiddag, så stiller vi opp og spør hva vi kan gjøre. Så er det utrolig sosialt og gøy på jobben. Det er dager som er veldig slitsomme, men jeg gleder meg til å gå på jobb, sier Knudsen.

Saken er hentet fra NHH Bulletin nr 4, 2009Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive