FIBE klar til start

FIBE 2010

Torsdag og fredag går 2010-utgaven av Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) av stabelen. Blant årets bidragsytere er den fremtredende finansanalytikeren og forskeren Avinash D. Persaud og Islands sentralbanksjef, Mar Gudmundsson.

04.01.2010 - Hallvard Lyssand


Som tidligere meldt har årets FIBE fått tittelen Finanskrisen - årsaker og lærdom.

Konferansen er tematisk todelt. Første del bærer navnet Islandske mysterier. Her blir det sett nærmere på finanskrisens forløp og betydning på Island.

Hovedinnledere under plenumssesjonen i aud. Dag Coward torsdag formiddag er sentralbanksjef Mar Gudmundsson fra Sedlabanki Islands og professor Thorvaldur Gylfason fra University of Iceland.

Deres innlegg blir fulgt opp av kommentarer fra NHH-professor Rögnvaldur Hannesson og førsteamanuensis Bent Sofus Tranøy fra Universitetet i Oslo.

Se nederst på denne siden for lenker til konferansens hovedprogram og oversikt over de parallelle sesjonene.

Krisen og de bedriftsøkonomiske fagene

Konferansens andre hoveddel tar for seg krisens betydning for de bedriftsøkonomiske fagene.

Førsteamanuensis ved NHH og leder av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA), Iver Bragelien, innleder plenumssesjonen torsdag ettermiddag med et foredrag med tittelen "Satsing i bedriftsøkonomisk forskning."

Hovedforedraget er ved professor Avinash D. Persaud, og blir videooverført.

Persaud (f. 1966) er finansanalytiker, forsker og rådgiver for både regjeringer og ulike internasjonale organ.

Han arbeider nå i finansrådgivingsselskapet Intelligence Capital, som han grunnla i 2005. Tidligere har han blant annet hatt ledende stillinger i State Street, JP Morgan og UBS, og har arbeidet som professor ved Gresham College.

Da det britiske aktualitets- og debattmagasinet Prospect i desember i fjor kåret de 25 viktigste bidragsyterne til den "offentlige samtalen" om finanskrisen, kom Persaud på andreplass bak MIT-professor Simon Johnson.

Paneldebatt

Plenumssesjonen torsdag er en paneldebatt under ledelse av professor Victor D. Norman. Temaet er årsaker og lærdommer fra finanskrisen.

NHH-erne Iver Bragelien, Thore Johnsen og Tore Hillestad innleder om Corporate Governance og insentiver, finansmarkedene og regnskapet og bedriftskultur.

Deretter får resten av panelet - Bent Sofus Tranøy (UiO), Benedicte Fasmer (Sparebanken Vest Kapitalmarked) og professor Ole Gjølberg (UMB/NHH) - slippe til med kommentarer.

Parallelle sesjoner

I tillegg til plenumssesjonene blir det som alltid holdt en rekke parallelle faglige sesjoner.

Torsdag ettermiddag er det i alt 14 parallelle sesjoner fordelt på to bolker, og fredag formiddag blir det arrangert ytterligere fire sesjoner.

Doktorgradskollokvium

Som tidligere blir det arrangert et doktorgradskollokvium dagen før selve hovedkonferansen.

Her får doktorgradsstudenter sjansen til å legge fram arbeidet sitt ledende forskere på sine felt.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner 2010
Finanskrisen - årsaker og lærdom
NHH, 7.-8. januar

For programoversikt for doktorkradskollokvium, plenumssesjoner og parallelle sesjoner under FIBE 2010:

se konferansens hjemmesider

FIBE-komiteen 2010
Professor Thore Johnsen
Professor Aasmund Eilifsen
Professor Jørn Kjell Rognes
Konsulent Siri Kamøy

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive