November

Clarification of routines concerning employment

From 1 January, NHH will be reporting on employment to the authorities monthly.

Publisert: 25.11.2014
Les hele saken


Arsana is NHH's new occupational health service partner

After a round of bidding in the autumn of 2014, NHH has now signed a contract with Arsana.

Publisert: 17.11.2014
Les hele saken


Bedre oversikt på Paraplyen

Tydeligere skille mellom eksternt og internt stoff og bedre oversikt ligger til grunn for justeringene av Paraplyen de siste par dagene.

Publisert: 14.11.2014
Les hele saken


Juletrefest i januar

Alle tilsette i NHH-miljøet med familie er velkomne til sesongens jultrefest.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken


Christel Florvåg ny konsulent

Ho skal i hovudsak jobbe med oppgåver knytt opp mot økonomi- og personalarbeid, i tillegg til generell administrativ sakshandsaming på Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 16.01.2015
Les hele saken


Vil du være med i styret i bedriftsidrettslaget?

Styret i bedriftsidrettslaget trenger nye, engasjerte medlemmer.

Publisert: 19.11.2014
Les hele saken


Endring i ansattes tilgang til auditoriet i Nybygget

For at ansatte skal ikke utløse alarmen ved en feiltagelse er tilgangen endret til å gjelde kl 06-21 ukedager og kl 06-15 på lørdager.

Publisert: 11.11.2014
Les hele saken


Presisering av rutiner når A-meldingen innføres

Fra nyttår skal NHH rapportere månedlig til norske myndigheter om hver enkelts arbeidsforhold.

Publisert: 24.11.2014
Les hele saken


Arsana er NHHs nye bedriftshelsetjeneste

Etter en anbudsrunde høsten 2014 har NHH nå inngått avtale med Arsana.

Publisert: 17.11.2014
Les hele saken


Katrine Holm Reiso

Disputas: Unge arbeidsledige, alenemødre og deres barn

Katrine Holm Reiso disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 12. desember med avhandlingen «Young Unemployed, Single Mothers and Their Children».

Publisert: 28.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Difor kjem det mindre storkapital til småbedriftene

Har små verksemder vanskar med å skaffa seg kapital fordi dei er ulønsame eller fordi det er noko gale med finansmarknadane? Rett svar er: Begge deler, skriv førsteamanuensis Aksel Mjøs i Aftenposten 30. desember.

Publisert: 01.12.2014
Les hele saken


Katrine Holm Reiso

PhD defense: Katrine Holm Reiso

On Friday 12 December 2014 Katrine Holm Reiso will hold a trial lecture on a prescribed topic and defend her thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 28.11.2014
Les hele saken | Forskning


Slaget om lommeboken

Den som klarer å bruke markedsmakt til å gjøre en ny teknologi til industristandard, har størst sjanse for å vinne frem, skriver førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen i DN 28. november.

Publisert: 28.11.2014
Les hele saken


Three international interns from NHH

Top motivated international NHH students competed for internships provided through the International Career Center at NHH (ICC) in late October. Three offifty applicants are now interns at Marine Harvest, DOF Subsea and Bergen Energi.

Publisert: 26.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Disputas: Kjøper-selger i olje og gass

Nasun Moadmuang disputerer for PhD-graden ved NHH mandag 8. desember 2014 med avhandlingen "Transaction Cost Economics, Firm Power, and Negotiation Strategies: An Empirical Study of Buyer-Supplier Relationships in the Oil and Gas Industry".

Publisert: 24.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Invitation to PhD defense and trial lecture: Nasun Moadmuang

On Monday 8 December 2014 Nasun Moadmuang will hold a trial lecture on a prescribed topic and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 24.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Positiv regulering av NRK

Reguler gjerne hva NRK skal drive med, men ikke hva kanalen ikke skal drive med, skriver professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros i DN 24. november.

Publisert: 24.11.2014
Les hele saken


NHH's video studio: "Smart Lab"

The jury of the name competition of NHH's new video studio has chosen "Smart Lab" as the official name for the studio.

Publisert: 21.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Rettferdighet på hjernen

Hjernen liker rettferdighet slik den liker penger og sex. Og det hjernen oppfatter som rettferdig, er lønn etter innsats, skriver professor Alexander Cappelen i DN 21. november.

Publisert: 21.11.2014
Les hele saken


Sterke institusjoner kan stå alene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom med positive signaler da han møtte ledelsen ved universitetene og høyskolene i Bergen onsdag.

Publisert: 20.11.2014
Les hele saken | Nyheter


NHH har inntatt Oslo

Næmere 100 inviterte gjester deltok da NHH markerte at høyskolen nå har inntatt hovedstaden.

Publisert: 19.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Riktig skatteanalyse

Kritikken fra Bjerksund & co rokker ikke ved våre beregninger av hva det koster å kreve inn formuesskatt, skriver professorane Thore Johnsen og Terje Lensberg i DN 19. november.

Publisert: 19.11.2014
Les hele saken


Video: Er vi mer kreative når vi jobber i team?

Se Therese Sverdrup i "En økonom forklarer".

Publisert: 17.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Formuesskatten bør reduseres

Skatt på formue reduserer egenkapitalen og risikoevnen til norske bedrifter, skriver professorene Terje Lensberg og Thore Johnsen i Aftenposten 15. november.

Publisert: 17.11.2014
Les hele saken


Ulf Sverdrup, NHH summit 2014 (Foto: Siv Dolmen)

- Norge har veldig mye å tape

Nye geopolitiske risikofaktorer fører til at norsk næringsliv blir eksponert for langt større usikkerhet. - Folk er ikke klar over dette, sa NUPI-direktør Ulf Sverdrup, men risikoen er mye større enn den har vært.

Publisert: 13.11.2014
Les hele saken | Nyheter


NHH Filmstudio (Photo: HAllvard Lyssand)

NHH opens film studio

NHH has established a film studio for use in teaching and knowledge dissemination. The studio will be officially opened in connection with Pedagogical hour 21 November.

Publisert: 13.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Astrid Kunze presents paper at Nordic conference on equal pay

Dr Astrid Kunze, Associate Professor, Department of Economics, is presenting the paper "Job, Career and wage: Women's and men's different position in the Swedish labor market" at the Nordic conferences on Gender Equality in the labour market.

Publisert: 13.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Feil skatteanalyse

Påstandene om at det skulle koste mer enn to kroner å drive inn én krone i formuesskatt fortjener debatt, skriver professorene Petter Bjerksund, Jarle Møen og Guttorm Schjelderup i DN 12. novemeber.

Publisert: 13.11.2014
Les hele saken


NHH campus opens in Oslo next week

On 18 November NHH will open a campus in Oslo, co-located with AFF in refurbished offices at Solli Plass.

Publisert: 12.11.2014
Les hele saken | Nyheter


NHH campus opnar i Oslo neste veke

18. november opnar NHH campus i Oslo og samlokaliserer med AFF i nyoppussa lokale på Solli Plass.

Publisert: 12.11.2014
Les hele saken | Nyheter


New research project on fairness and the welfare state to Cappelen and Tungodden

How do fairness considerations affect the support and effectiveness of welfare policies? This is the key question in this new research project that has just received 1.499.000 € in funding from NORFACE.

Publisert: 12.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Mediekonferanse 2014, Thor Gjermund eriksen (Foto: Hallvard Lyssand)

Kringsett av fiendar?

Kva er eigentleg allmennkringkastarane si rolle og framtid i dagens rasktskiftande medierøynd? Norske medietoppar tek debatten på NHH i dag.

Publisert: 12.11.2014
Les hele saken | Nyheter


The guardians of the currency turn 200

Things can go very badly if a central bank is not independent of government authority. The history of the Norwegian monetary system has many examples of very unfortunate political interference.

Publisert: 11.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Karriere, kjønn og lønn

Hvordan få bedre kjønnsbalanse i selskapers toppledelse? Dette er ett av spørsmålene som den internasjonale workshopen "Careers, Wages and Women" tar opp.

Publisert: 11.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Filmstudio (Foto: Hallvard Lyssand)

Har etablert filmstudio

NHH har etablert eit eige videostudio til bruk til undervisningsføremål og forskingsformidling. Studioet vert offisielt opna i samband med Pedagogisk time 21. november.

Publisert: 13.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Pengevoktere fyller 200 år

Det kan gå veldig dårlig hvis ikke en sentralbank er uavhengig av statsmakten. Historien om norsk pengevesen har flere eksempler på svært uheldig politisk innblanding.

Publisert: 11.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Ledige stillingar: administrasjonssjef og førstekonsulent

Stillinga som administrasjonssjef er knytt til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Søknadsfrit: 24. november. Stillinga som førstekonsulent er i Studieadministrativ avdeling, Seksjon for timeplanlegging og eksamen. Søknadsfrist: 23. november. Les stillingsutlysningane

Publisert: 10.11.2014


Anna Borovova: "I want more courses like this!"

The 45 MA students who participated at the course Sustainable Business Models, used video as a means to disseminate their results. Educational technology has high priority at NHH.

Publisert: 07.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Tor W. Andreassen elected for office at INFORMS

NHH Professor Tor W. Andreassen has been elected President for the Service Science Section of INFORMS, from 2015.

Publisert: 07.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Clemets signaler

Når sterke politiske krefter fremmer sine interesser, er det viktig at akademia setter et kritisk søkelys på de argumentene som fremsettes, skriver rektor Frøystein Gjesdal i DN 7. november.

Publisert: 07.11.2014
Les hele saken


Disputas: Bedrifter i økonomiske nedgangstider

Eirik Sjåholm Knudsen disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 18. november med avhandlingen "Firms in Recessions".

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken | Forskning


Invitation to PhD defense: Eirik Sjåholm Knudsen

On Tuesday 18 November 2014 Eirik Sjåholm Knudsen will hold a trial lecture on a prescribed topic and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken | Forskning


The crisis programme nearing its end

We have a restructuring crisis and have to do something about our incentive to innovate, compete and take risks, concludes Victor D. Norman. This autumn he and the rest of the researchers in the Crisis, Restructuring and Growth programme will be concluding their work.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken | Forskning


Kriseprogrammet ved vegs ende

Vi har ei omstillingskrise og må gjere noko med insentiva til å innovere, konkurrere og ta risiko, konkluderer Victor D. Norman. Denne hausten avsluttar han og resten av forskarane i Krise, omstilling og vekst-programmet sitt arbeid.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken | Forskning


Video: Kan man si noe om mange ved å spørre noen få?

I nyeste utgave av "En økonom forklarer" byr Jan Ubøe titterne på en oppfriskning i statistikk-kunnskapene.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Mytene om høye bygg

Bergen sentrum ville ikke blitt mer sjarmerende om det bare fantes små trehus, skriver postdoktor Johannes Mauritzen i BT 6. november.

Publisert: 06.11.2014
Les hele saken


CEMS twitter debate on 5 November at 4

"Women on the Board, to quota or not to quota" is the title of today's twitter debate which takes place at 4pm CET (ie 10am Toronto, 3pm London, 7:30pm Kolkata, 1am Sydney). Have a look at this teaser from the first debate - to get in the mood.

Publisert: 05.11.2014


Elaine Pettersen ny førstekonsulent på SOL

Elaine Pettersen er ny førstekonsulent på Institutt for strategi og leiing.

Publisert: 04.11.2014
Les hele saken | Nyheter


New Assistant Professor at IRR

Wei Shi recently joined the Department of Accounting, Auditing and Law.

Publisert: 04.11.2014
Les hele saken | Nyheter


NHH vil ta nasjonalt ansvar

Å etablere en nasjonal, forpliktende forskerskole med ansvar for det totale kurstilbudet på PhD innen det økonomisk-administrative fagområdet. Dette er ett av tiltakene som NHH foreslår i sitt innspill til fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

Publisert: 04.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Betenkelig buffer

Finn E. Kydland mener forutsigbar finanspolitikk, heller enn pengepolitikk, er helt nødvendig for å bedre produktiviteten i eurosonen: - På meg virker en kapitalbuffer unødvendig, sier han.

Publisert: 03.11.2014
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Buffer gives cause for concerns

Finn E. Kydland believes that a predictable financial policy rather than monetary policy is crucial to improving productivity in the eurozone: "To me, a capital buffer seems unnecessary", he says.

Publisert: 03.11.2014
Les hele saken | Forskning


Available PhD Research Scholarships at Economics

The Department of Economics announces a limited number of PhD Research Scholarships. Deadline: 16 November. Read the announcement

Publisert: 03.11.2014


Post doc Therese Sverdrup in the middle, professor Inger Stensaker to the left and professor Ingeborg A. Kleppe to the right.

NHH wishes to increase the number of female faculty

"NHH has only 13 female professors in permanent positions. This is about 16%. Increasing the number takes time", says Deputy Rector Sunniva Whittaker.

Publisert: 03.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Tabloid og uansvarlig?

Politisk konkurranse er langt fra perfekt, men alternativet er verre, skriver professor Victor D. Norman i DN 1. november.

Publisert: 03.11.2014
Les hele saken


Forskingsvideoinnspeling med Siv Skard (Foto: Hallvard Lyssand)

Heiderleg omtale for forskingsvideoar

NHH sin videoserie «En økonom forklarer» fekk heiderleg omtale då forsking.no nyleg kåra beste artikkel i 2014.

Publisert: 03.11.2014
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive