Clemets signaler

Når sterke politiske krefter fremmer sine interesser, er det viktig at akademia setter et kritisk søkelys på de argumentene som fremsettes, skriver rektor Frøystein Gjesdal i DN 7. november.

07.11.2014 - Frøsytein Gjesdal


Kristin Clemet sender i DN klare signaler til forskere som måtte ønske å delta i skattedebatten: Vi vet nok om formueskatten, økonomene har for smalt perspektiv og makter ikke å skille mellom fag og politikk.

Vi er enige om at skattesystemet er et politisk spørsmål. Om økonomer er for eller imot formuesskatt, har mindre interesse. Likevel er det livsviktig at forskere bidrar i debatten.

Clemet synes å mene at debatt er unødvendig. Når NHO og Virke har sagt sitt, er det ikke lenger noe å diskutere. Dette er et interessant prinsipp: la bondeorganisasjonene bestemme landbrukspolitikken, industrien får hånd om kraftprisene, og idrettsforbundet får avgjøre om vi skal søke OL. Jeg er tilhenger av det motsatte prinsipp.

Når sterke krefter fremmer sine interesser, er det viktig at akademia setter et kritisk søkelys på argumentene. Dette er viktig for å få debatten på riktig spor, sikre at relevante hensyn blir belyst, og å skille mellom synsing og kunnskapsbaserte argumenter.

Kristin Clemet er urolig for at forskere blander fag og egne politiske oppfatninger. Hvis de to eksemplene hun nevner er de verste hun har maktet å grave frem, ser jeg ingen grunn til bekymring for skattedebatten. Heldigvis er det slik at forskere som driver politikk uten å gjøre oppmerksom på dette, fort blir avslørt i debatten og mister sin troverdighet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive