Februar

PISA er ikke et fyrtårn

PISA er ikke noe fyrtårn som lyser i mørket, og det er ikke natt, skriver professor Jan Ubøe i Aftenposten 4. mars.

Publisert: 04.03.2014
Les hele saken


Deadline for applications for research leave

The Human Resources Office reminds potential applicants that the deadline for applying for research leave is set to 15 March 2014.

Publisert: 04.03.2014
Les hele saken


Hva karakteriserer revisorene?

Er revisjonsstudenter annerledes enn andre studenter, og hvordan påvirker det revisorens skjønn? Dette var Carmen Olsens utgangspunkt da hun startet arbeidet med sitt doktorgradsprosjekt.

Publisert: 28.02.2014
Les hele saken | Forskning


Hvordan øke betalingsvilligheten?

For å få kundene til å komme igjen er det best å involvere dem, skriver professor Tor W. Andreassen i Ukeavisen Ledelse 28. februar.

Publisert: 28.02.2014
Les hele saken


FOCUS søker masterstudenter

FOCUS - Future-Oriented Corporate Solutions søker masterstudenter til å delta i forskningsprosjekt og skrive masteroppgave i samarbeid med dem.

Publisert: 28.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Frist for å søke om forskningstermin

HR-avdelingen minner om at fristen for å søke om forskningstermin er 15. mars 2014. In English

Publisert: 04.03.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Gigantsykehus verken billigere eller bedre

Ressurskrevende fusjoner i sykehussektoren hviler på et ønske om bedre og billigere sykehus, men når de positive virkningene ikke kan dokumenteres, er det på høy tid å dempe fusjonsiveren, mener NHH-professor Kurt R. Brekke. In English

Publisert: 27.02.2014
Les hele saken | Forskning


Opprettelse av Betaprisen

Institutt for strategi og ledelse har vedtatt å opprette en minnepris i navnet til avdøde professor Odd Nordhaug.

Publisert: 27.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Latest OECD report on Norway

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) will be presenting here at NHH on 6 March.

Publisert: 27.02.2014
Les hele saken


OECD-rapport presenteres på NHH

Representanter fra OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) kommer til NHH torsdag 6. mars for å legge frem den siste OECD-rapporten for Norge. In English

Publisert: 27.02.2014
Les hele saken | Arrangement


Fra kaos og krig til stabile penger

Norge i 1814 var i økonomisk kaos. Det gjorde grunnlovsfedrene på Eidsvoll noe med.

Publisert: 26.02.2014
Les hele saken | Forskning


Legenes forpliktelse

Burde ikke legene ha motsatt seg rollen som portvakt for en ordning med sykelønn på 100 prosent, skriver professor Gunnar S. Eskeland i DN 26. februar.

Publisert: 26.02.2014
Les hele saken


Test av brannalarmanlegget

Det skal gjennomføres test av brannalarmanlegget torsdag 27. februar kl 06.30.

Publisert: 25.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Ledig stilling som førstekonsulent

Ved NHH er det ledig en fast stilling som førstekonsulent knyttet til Seksjon for forskerutdanning, med søknadsfrist 9. mars.

Publisert: 25.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Ledig stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for Finans

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det ledig to 25% stillinger som vitenskapelig assistent, knyttet til Institutt for Finans. Søknadsfrist er 12. mars.

Publisert: 25.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Når du virkelig vil noe med jobben

Et brennende ønske om å endre noe på en arbeidsplass kan være frustrerende, fordi det er så mye naturlig treghet i organisasjoner, skriver professor William Brochs-Haukedal i BT 23. februar.

Publisert: 24.02.2014
Les hele saken


NHH-forsker på Harvard-forum

Finansprofessor Karin S. Thorburn og medforfatterne av to artikler har nå fått ekstra oppmerksomhet, takket være en publisering av artiklene på Harvard Law School sine nettsider.

Publisert: 24.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Velgerne straffer ordførerne

Kommuner med skakkjørt økonomi risikerer å havne på «skammens liste», Robek-listen. En ny studie viser at innbyggerne straffer ordførerpartiet på grunn av dette. Sjansen for gjenvalg blir svekket.

Publisert: 24.02.2014
Les hele saken | Forskning


Transparency is essential

"I believe we need a central register of outside activities that is open to the public," writes Frøystein Gjesdal in Rektorbloggen Friday 21 February.

Publisert: 21.02.2014
Les hele saken


Vil ha åpent register med sidegjøremål

Å synliggjøre sidegjøremål er positivt, både for studenter, ansatte og samfunnet rundt oss, skriver Frøystein Gjesdal i Rektorbloggen. In English

Publisert: 21.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Snart klar for UKEN

Veronica Maggio og Backstreet Boys er blant hovudattraksjonane under UKEN som startar 6. mars.

Publisert: 21.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Sigismund Koester er død

Vi har mottatt den triste beskjeden om at tidligere høyskoledirektør ved NHH - Sigismund Koester - er død. Han døde i sitt hjem i Fana 18. februar 2014.

Publisert: 21.02.2014
Les hele saken | Nyheter


A recipe for success for entrepreneur companies

Funding from both local and international venture capitalists ensures entrepreneur companies' viability, particularly in developing countries with growing economies. This is shown by the research conducted by the FIBE prize winner Tyler Hull.

Publisert: 20.02.2014
Les hele saken


En suksessformel for entreprenørselskaper

Finansiering fra både lokale og internasjonale risikokapitalister sikrer levedyktighet for entreprenørselskaper, særlig i u-land i vekst. Det viser forskning som FIBE-prisvinner Tyler Hull har gjort. In English

Publisert: 20.02.2014
Les hele saken | Forskning


Kopieringssentralen stengt

Kopieringssentralen ved NHH vil være stengt torsdag 20. og fredag 21. februar grunnet internseminar.

Publisert: 19.02.2014


Fra styremøtet sist torsdag

Styret var samlet torsdag 13. februar til sitt første møte i 2014. Blant sakene på dagsorden var økonomirapport for 2013.

Publisert: 19.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Fleire norske på elitestudiet

Aldri før har NHH tatt opp så mange norske CEMS-studentar. Alice Bergmann er blant dei heldige som no kjem nærmare draumen om ei internasjonal karriere.

Publisert: 18.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Ledig stilling som HR-sjef ved NHH

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som HR-sjef. Søknadsfrist er 2. mars.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken


Småforsk 2014: Internal call for proposals

Researchers with a permanent position at NHH are invited to apply for funding from Småforsk.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken


Søk om midler fra Småforsk

Aktive forskere i fast vitenskapelig stilling kan nå søke om midler i størrelsen kr 15.000-150.000 fra Småforsk. Frist for å søke er 7. mars 2014. In English

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Tesla, sykkel og drosje

Det virkelige inntektsbortfallet for staten kan ikke beregnes før vi vet hva Tesla-kjøpere ellers ville ha gjort, skriver tidligere NHH-rektor Per Ivar Gjærum.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken


Safety representatives at NHH

Below you will find a list with names and safety areas for the safety representatives at NHH.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken


De bekymrede

Oljen er en uutømmelig kilde til bekymring for dem som liker å se mørkt på tingene. Nå har hollandsk syke gjenoppstått som «todelt økonomi», skriver professor Victor Norman i DN 15 februar.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken


Trine Dahl fyller 60

Professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) fylte 60 år den 17. februar.

Publisert: 17.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


En avgift til folket

En karbonavgift til folket kan være genialt, skriver professor Gunnar S. Eskeland i DN 14. februar.

Publisert: 14.02.2014
Les hele saken


Ledig stilling ved institutt for finans

Ved NHH er det ledig en stilling som førsteamanuensis i finansiell økonomi, med søknadsfrist 27. februar.

Publisert: 14.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


For sjenerøse fallskjermer

For at avtalene skal kunne aksepteres av norsk offentlighet, må de være på et rimelig nivå, skriver førsteamanuensis Iver Bragelien i BT 14. februar.

Publisert: 14.02.2014
Les hele saken


Nye verneombud ved NHH

Her er en oversikt over alle nyvalgte verneombud og deres verneområder ved NHH. In English

Publisert: 14.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Skal lære mer om internasjonal ledelse

Global Leadership Programme er et nytt lederprogram som starter opp ved NHH denne våren.

Publisert: 12.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Gåvestilling til Torfinn Harding

Torfinn Harding er tilsett som førsteamanuensis på Institutt for samfunnsøkonomi. Statoil finansierer stillinga som ein del av forskingsavtalen med NHH.

Publisert: 12.02.2014
Les hele saken | Forskning


NHH's new strategy is now in place

Committed, open and ambitious students and staff will work together to reach our common goals based on high ethical standards and emphasizing quality.

Publisert: 12.02.2014
Les hele saken


Den nye strategien er klar

Engasjerte, åpne og ambisiøse studenter og ansatte ved NHH skal jobbe sammen for kvalitet, høy etisk standard og felles mål. In English

Publisert: 12.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Konstituert som avdelingsdirektør

Tore Hillestad er konstituert som avdelingsdirektør for NHH Executive.

Publisert: 11.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Financial Times electronic edition

The NHH Library has arranged a test period of full access to the electronic edition of Financial Times. Access is granted to all of NHH's students and employees.

Publisert: 11.02.2014
Les hele saken


Financial Times e-utgave

NHH Biblioteket har inngått en avtale om prøvetilgang på Financial Times. NHHs ansatte og studenter får nå full tilgang til den oppdaterte utgaven av Financial Times.
In English

Publisert: 11.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Husk frist for å søke barnehageplass

Fristen for å søke plass i Blokksberg barnehage er 1. mars.

Publisert: 11.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Styremøte torsdag

Status for implementeringen av NHHs nye strategi er en av sakene på årets første styremøte den 13. februar.

Publisert: 10.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Konstituert som HR-sjef

Elise Kongsvik er konstituert som HR-sjef fra og med mandag 10. februar.

Publisert: 07.02.2014
Les hele saken | Interne meldinger


Salvanes i Produktivitetskommisjonen

Regjeringen har utnevnt professor Kjell G. Salvanes ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH som ett av medlemmene i Produktivitetskommisjonen.

Publisert: 07.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Ny ansatt på NHH Executive

Lena Marie Vestli er ansatt som seniorkonsulent på NHH Executive.

Publisert: 06.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Det er ikkje nok å gi

Vi må investera for å vinne kampen mot fattigdommen. Men vi må gjera det «lurt» og gjera det som er rett, skriv førsteamanuensis Aksel Mjøs i Aftenposten 6. februar.

Publisert: 06.02.2014
Les hele saken


Oversatt men ikke oversett

Sandra Halverson og kolleger fra institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er vertskap når årets første møte i denne serien avholdes på Litteraturhuset i Bergen 11. februar.

Publisert: 05.02.2014
Les hele saken | Arrangement


Unntak for bøker?

Innlegg: Det er ingen god ide å gi bokbransjen særbehandling når det gjelder konkurranseregler, skriver professor Lars Sørgard i DN 5. februar.

Publisert: 05.02.2014
Les hele saken


Ny senterkoordinator på CSI

Irene Haukås Moe er ansatt som senterkoordinator ved senter for tjenesteinnovasjon (CSI).

Publisert: 05.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Sandra Halverson ny professor

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har fått ny professor i engelsk. Sandra Halverson er fra USA og har doktorgrad fra UiB.

Publisert: 05.02.2014
Les hele saken | Forskning


NOKUTs Studiebarometer 2013 viser fornøyde NHH-studenter

NOKUT har lansert en ny nasjonal studieundersøkelse. Tallene fra Studiebarometeret viser at NHH sine studenter er over gjennomsnittet fornøyd på alle parametre.

Publisert: 03.02.2014
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive