Disputas: Unge arbeidsledige, alenemødre og deres barn

Katrine Holm Reiso

Katrine Holm Reiso disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 12. desember med avhandlingen «Young Unemployed, Single Mothers and Their Children».

28.11.2014 - Red.


Arbeidsledighet tidlig i karrieren vil ha særlig alvorlige konsekvenser både for den som er ledig og for samfunnet hvis det medfører mer arbeidsledighet også senere i livet. Alenemødre mottar ofte økonomisk støtte gjennom velferdsordninger. Det er gjennomført flere reformer som tar sikte på å endre velferdsordninger for å øke arbeidsmarkedsdeltakelsen blant alenemødre.

I avhandlingen stilles tre spørsmål: Hva skjer med yrkeskarrieren til unge mennesker som opplever arbeidsledighet? Bytter alenemødre til andre typer velferdsordninger når reformer gjør det vanskelig å motta støtte fra enkelte av velferdsordningene? Blir barn av enslige mødre påvirket av slike reformer?

Det å være arbeidsledig tidlig i yrkeskarrieren har klar sammenheng med sjansen for å bli arbeidsledig senere i livet. Dermed kan det være hensiktsmessig å bruke samfunnets ressurser på unge arbeidsledige.

Mange alenemødre bytter til alternative velferdsordninger, og blir ikke nødvendigvis i stand til å forsørge seg selv. Det er derfor viktig å vurdere alle velferdsordninger samlet når reformer som tar sikte på å øke arbeidsmarkedsdeltakelsen skal iverksettes.

Barn av unge alenemødre som opplever reformer gjør det dårligere på skolen enn barn av mødre som ikke opplever reformer. Det kan tyde på at det bør legges til rette for gode tilbud til barna når mødrene jobber.

Veileder:
Professor Øivind A. Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:
Karl Boch ved NHH, fredag 12. desember 2014
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:
«Reducing inequality in labour force participation»

Katrine Holm Reiso (f. 1984) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Hun er utdannet siviløkonom. Reiso og Øivind A. Nilsen har publisert artikkelen «Scarring effects of early-career unemployment» i Nordic Economic Policy Review. I dag er Reiso ansatt som rådgiver i Konkurransetilsynet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive