Formuesskatten bør reduseres

Skatt på formue reduserer egenkapitalen og risikoevnen til norske bedrifter, skriver professorene Terje Lensberg og Thore Johnsen i Aftenposten 15. november.

17.11.2014 - Terje Lensberg og Thore Johnsen


Finanskrisen viste at manglende egenkapital i banker og finansinstitusjoner var hovedårsaken til de enorme kostnadene som krisen medførte. Nasjonale og internasjonale myndigheter har derfor vedtatt langt sterkere krav til egenkapitaldekning.

Egenkapital er den økonomiske ryggraden i private bedrifter. Den skal stå imot i dårlige tider og gi mulighet til å gjennomføre risikable investeringer med høy avkastning.

Skatt på formue reduserer egenkapitalen og risikoevnen til norske bedrifter. I nylig forskning viser vi at en formuesskatt på dagens nivå medfører en latent skattegjeld på anslagsvis 15 prosent av egenkapitalen i private unoterte selskaper.

Den reduserte risikoevnen medfører at eierne vil vri investeringer bort fra risikabel virksomhet med høy avkastning til aktiviteter med lavere risiko og lav avkastning. Resultatet blir redusert verdiskaping og redusert vekst.

Vi anslår at det koster minst ti milliarder kroner å drive inn fem milliarder i formuesskatt for unoterte selskaper. I en periode hvor det er behov for å styrke egenkapitalen i norsk næringsliv bør formuesskatten derfor reduseres.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive