November

Julestria setter inn

Det er blitt desember og kalenderen fylles opp med juleforberedelser. Sett av tid til julelunsjen fredag 20. desember.

Publisert: 01.12.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Thøgersen

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar sammen med Institutt for foretaksøkonomi mandag 2. desember.

Publisert: 29.11.2002
Les hele saken


Signerte avtale med Storebrand

- Vi lover full akademisk frihet og legger ingen bindinger på Miltersen, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Storebrand, da han signerte avtalen om et gaveprofessorat i forsikringsrelatert forvaltning.

Publisert: 28.11.2002
Les hele saken


Dataproblemer

Det oppstod i går problemer med filtjeneren PUND og det er i dag fortsatt stans i tilgangen til ansattes M- og fellesområder. IT-avdelingen arbeider intenst med å rette opp problemet. Statusrapporter legges ut på IT-avdelingens driftsmeldinger.

Publisert: 28.11.2002


Stabsseminar

Charlotte Østergaard fra BI skal holde foredrag om "International Diversification in Bank Portfolios" på stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi fredag.

Publisert: 28.11.2002
Les hele saken


I blanke messingen

Vårens store musikal i Bergen er I blanke messingen. Billettsalget er allerede i gang, og høyskolen har reservert gruppebilletter til to av forestillingene.

Publisert: 27.11.2002
Les hele saken


Valgresultat for TA-ansatte

Peter Hammer fra Teknisk avdeling blir den nye kollegierepresentanten for ansatte i tekniske og administrative stillinger.

Publisert: 26.11.2002
Les hele saken


Strandenes oppnevnt til Statseierskapsutvalget

Professor Siri Pettersen Strandenes ved Institutt for samfunnsøkonomi er blitt oppnevnt som medlem av Statseierskapsutvalget.

Publisert: 26.11.2002
Les hele saken


Telefonproblemer

IT-avdelingen melder om problemer med en del ISDN-forbindelser som går gjennom Telenors sentral i Sandviken. Dette rammer NHHs oppringt-forbindelser for datakommunikasjon. Også andre abonnenter i området, blant annet AFF, er rammet. Telenor jobber med saken.

Publisert: 25.11.2002


Sandmo - en fremragende forsker

Omgitt av kunst i Stenersens samling kunne NHH-professor Agnar Sandmo fredag motta årets Møbius.

Publisert: 25.11.2002
Les hele saken


Stabsseminar

Professor Tore Ellingsen fra Handelshøgskolan i Stockholm skal holde foredrag om "In-Kind Finance" på stabsseminar i dag, mandag 25. november. Seminaret arrangeres av Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 25.11.2002
Les hele saken


Flagget til topps for Sandmo

Høyskolen har heiset flagget til ære for professor Agnar Sandmo, som i dag skal motta Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Etter prisseremonien, som skal foregå i Stenersens samling, skal han feires av kollegaer, representanter fra Forskningsrådet og familie med middag på Stupet.

Publisert: 22.11.2002


Den tiende doktoren

Ellen Katrine Nyhus ble den tiende som fikk tildelt graden dr.oecon ved Norges Handelshøyskole i år.

Publisert: 21.11.2002
Les hele saken


Eckbo og Øksendal fortsetter som professor II

B. Espen Eckbo og Bernt Øksendal har fått forlenget sine engasjementer som professor II ved NHH.

Publisert: 21.11.2002
Les hele saken


Trapper opp til 3+2

Omleggingen til ny studiemodell vil både kreve økte faglige ressurser og medføre at flere studenter velger et femårig studieløp. Med sin opptrappingsplan vil nå kollegiet be departementet følge opp med økte bevilgninger.

Publisert: 21.11.2002
Les hele saken


Valgmøte for TA-ansatte

Tirsdag 26.november skal det være valg av representanter til kollegiet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Valgmøtet holdes i Dag Cowards auditorium klokken 09.15.

Publisert: 22.11.2002
Les hele saken


Muntlig prøve for Bjørn Brunstad

Fredag 22. november vil det bli avholdt muntlig prøve for Bjørn Brunstad for hans spesialoppgave på Høyere avdeling.

Publisert: 21.11.2002
Les hele saken


Smugrøyker utløste brannalarm

Da brannalarmen gikk på Administrasjonsbygget i halv elleve tiden torsdag, skjønte de fleste at det ikke kunne være øvelse nå midt i eksamenstiden. Forvirrede ansatte og studenter strømmet ut fra kontorer og auditorier - til det som skulle vise seg å være falsk alarm. En som skydde kulden hadde tatt seg en røyk inne i kjelleren ved inngangen til Campus...

Publisert: 21.11.2002


Sesongavslutning i Mandagsklubben

Det nærmer seg månedsskifte og det betyr møte i Mandagsklubben. Sesongens siste treff blir et kombinert årsmøte og julefest, og skal avholdes på Radisson SAS Hotel Norge den 25. november.

Publisert: 21.11.2002
Les hele saken


Valgresultat for vitenskapelig ansatte

Ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger har i dag valgt nye representanter til Kollegiet.

Publisert: 20.11.2002
Les hele saken


FIBE 2003: Etikk og økonomi

Neste års FIBE-konferanse skal gå av stabelen på NHH 9. og 10. januar. Konferansen, som arrangeres for 20de gang, har fått etikk og økonomi som hovedtema.

Publisert: 19.11.2002
Les hele saken


Spørsmål om nasjonal identitet

NSD skal neste haust gjennomføre ei spørjeskjemaundersøking om nasjonal identitet. No inviterer dei norske forskarar til å delta i utforminga av spørsmål.

Publisert: 20.11.2002
Les hele saken


Nye regler for pensjonister

For tre år siden hadde høyskolen besøk av Ole Christian Moen, som orienterte om pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse. Til glede for de ansatte som har passert 50 år, eller andre som er interessert i temaet, kommer han nå tilbake for å gi en oppdatert orientering.

Publisert: 19.11.2002
Les hele saken


Årets nest siste kollegiemøte

Kollegiet møtes for nest siste gang torsdag 21. november. Da skal de ta stilling til hva som skal være høyskolens satsningsforslag utenfor den ordinære budsjettrammen for budsjettåret 2004. På dagsorden står det også personalsaker, tildeling av doktorgrader og plan for videre arbeid med rullering av strategiplan. I tillegg skal kollegiet drøfte muligheten for etablering av et særskilt kollegialt organ under styret.

Publisert: 19.11.2002


Valgmøte for vitenskapelig ansatte

Onsdag 20. november skal det være valg av representanter til kollegiet for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Valgmøtet holdes i Dag Cowards auditorium klokken 09.15.

Publisert: 18.11.2002
Les hele saken


Valgmøte for vitenskapelig ansatte

Onsdag 20. november skal det være valg av representanter til kollegiet for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Valgmøtet holdes i Dag Cowards auditorium klokken 09.15.

Publisert: 18.11.2002
Les hele saken


Vil ha statusrapport om IT-systemene

Både NHHs sentrale ledelse, IT-avdelingen og firmaet Egroup, som implementerer den nye sikkerhetspolitikken, ønsker å få vite om IT-systemene på NHH nå virker slik de skal og om ansatte får gjort det de ønsker. Derfor ber de ansatte om å avgi en statusrapport til sine IT-koordinatorer.

Publisert: 18.11.2002
Les hele saken


Oppsving for kveldskursene

Seksjon for etter og videreutdanning har hatt en bra høst. Kveldskursene, som har hatt en viss nedgang de siste årene, har nå fått et oppsving. Flere av kursene er fulltegnet, og det er stor pågang for vårens kurs i Strategisk ledelse (MASTRA 6).

Publisert: 15.11.2002
Les hele saken


Til glede for høyskolens sangfugler

De fleste handelshøyskolene i Norden har sine egne sangbøker, men på NHH har denne tradisjonen ligget i dvale siden 1988. Nå har studentforeningen blåst liv i sangboktradisjonen.

Publisert: 14.11.2002
Les hele saken


Stabsseminar

Førsteamanuensis Svein-Arne Persson skal holde foredraget "Choice of Fixed or Floating Interest Rate Debt" på stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi fredag.

Publisert: 14.11.2002
Les hele saken


Inspirerte til kvalitetsreform

- Forskere må parkere provokasjonen om at man skal undervise mer og forske mer. Vi går nå inn i en hard finansieringssituasjon, og da må man være kreativ og finne gode undervisningsformer som også sparer penger, oppfordret Frøydis Hertzberg. Sammen med Ola Gjølberg gjestet hun NHH på Pedagogisk dag.

Publisert: 13.11.2002
Les hele saken


Utskiftning i kollegiet

På grunn av permisjon er Kenneth Gravdal ikke lenger kollegierepresentant for teknisk- administrativt ansatte. Driftsoperatør Peter Hammer rykker opp fra varalisten og blir fast medlem ut året.

Publisert: 12.11.2002


Kursevaluering med It's Learning

Det helhetlige læringssystemet It's Learning ble dette semesteret innført ved høyskolen. Nå skal det brukes til å evaluere høstens kurs.

Publisert: 12.11.2002
Les hele saken


Grytten fikk Bronsesvampen

Studentenes egen foreleserpris, Bronsesvampen, ble delt ut i forbindelse med Pedagogisk dag - og dette semesteret var det Ola Honningdal Grytten som ble den heldige vinneren.

Publisert: 11.11.2002
Les hele saken


Siste sjanse til å bli med på høstfesten

Fredag blir det høstfest for alle ansatte i NHH-miljøet. Om du ikke har meldt deg på innen fristen så får du en siste sjanse i dag.

Publisert: 11.11.2002
Les hele saken


Stiftelsesdag for AFF

Det er i dag 50 år siden Administrativt Forskningsfond ble stiftet, 11. november 1952. Stiftelsesdagen skal feires med jubileumsmøte på Grand Hotel i Oslo, hvor verdens fremste styreekspert, Robert A. Munks, skal være hovedinnleder.

Publisert: 11.11.2002
Les hele saken


To nye Sol-stråler

Med ansettelsene av Anne Hald og Sverre Jarl Andbo har Institutt for strategi og ledelse i høst fått to nye konsulenter i staben sin.

Publisert: 08.11.2002
Les hele saken


Kandidater til kollegiet for TA-ansatte

Det er kommet inn fem forslag til kandidater til kollegiet fra tilsatte i teknisk og administrative stillinger. Valgmøtet skal avholdes 26. november.

Publisert: 07.11.2002
Les hele saken


Professor Agnar Sandmo tildelt årets Møbius

Norges forskningsråds Pris for fremragende forskning 2002 - årets Møbius - er tildelt professor i samfunnsøkonomi Agnar Sandmo. Prisen er på 500 000 kroner.

Publisert: 07.11.2002
Les hele saken


Bedriftsidrettslaget informerer

Bedriftsidrettslaget ved NHH har fått på plass hyller på postrommet med diverse informasjon til de ansatte, forteller Torunn Fantoft. Her finner man blant annet siste nytt fra Hordaland bedriftsidrettskrets, informasjon fra Idrettsrådet, informasjon om løp og marsjer, tilbud på idrettsutstyr. Informasjon fra bedriftsidrettlaget vil fortløpende ble lagt i hyllene.

Publisert: 08.11.2002


Kurs i PowerPoint

Ansatte ved NHH inviteres til kurs i PowerPoint i neste uke. Kurset, som går over to dager á tre timer, er en innføring i PowerPoints bruksområder og muligheter.

Publisert: 07.11.2002
Les hele saken


Oppkoblingen til M:området er endret

Ved overgang til det nye VALUTA-domenet har stien fram til personlige filer på PUND eller LIRE blitt endret. Les hvordan du skal koble deg opp i driftsmeldingen fra IT-avdelingen.

Publisert: 07.11.2002


Påmeldingsfrist til høstfesten

Du skal vel være med på høstfesten neste fredag? I dag går påmeldingsfristen ut.

Publisert: 07.11.2002
Les hele saken


Er du en kaffekjenner?

SiB har skiftet til Friele kaffe og ønsker å få vist hvilken kvalitet man får på den nye ferskbryggeren. I dag inviterer de til gratis demonstrasjon av kaffe og andre varme drikker i personalkantinen fra ca. kl 11.00-12.30.

Publisert: 07.11.2002


Silhuetten er i omløp

Tema i høstens nummer av Silhuetten er "Omstilling i offentlig sektor". Det er nå kommet fra trykkeriet, og i løpet av de nærmeste dagene vil du finne et eksemplar i posthyllen din.

Publisert: 06.11.2002
Les hele saken


Atle Liland takker

Sist uke fylte Atle Liland 60 år. Nå ønsker han å takke kollegaer for de fine gavene.

Publisert: 07.11.2002
Les hele saken


Stabsseminar

Dr. Mariassunta Giannetti fra Stockholm School of Economics holder foredrag på Institutt for foretaksøkonomi fredag 8. november.

Publisert: 06.11.2002
Les hele saken


Reidar Thormodsen fyller 70 år

Reidar Thormodsen på Teknisk avdeling fyller 70 år torsdag 7. november.

Publisert: 06.11.2002
Les hele saken


Stabsseminar

Ann Langley fra HEC i Montreal skal holde foredrag ved Institutt for strategi og ledelse torsdag 7. november.

Publisert: 06.11.2002
Les hele saken


Få med deg Pedagogisk dag!

Frøydis Hertzberg og Ole Gjølberg er blant Norges mest etterspurte foredragsholdere. Begge har solid innsikt i Kvalitetsreformen og hvilke krav denne stiller overfor universitets- og høyskolesektoren. Mandag 11.november kommer de til Pedagogisk dag på NHH.

Publisert: 05.11.2002
Les hele saken


Ny doktorgrad: Endringsprosesser

Inger G. Stensaker (36) disputerer fredag 8. november for doktorgraden med avhandlingen : "A Change in Plans. A Sensemaking Perspective on Strategy Implementation".

Publisert: 05.11.2002
Les hele saken


Valgstyret etterlyser forslag til kandidater

Fristen for å fremme forslag på kandidater til Kollegiet fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger går ut i dag tirsdag 5. november. Valgstyret har hittil mottatt to forslag.

Publisert: 04.11.2002
Les hele saken


Stabsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi

Christian Riis fra Handelshøyskolen BI holder foredrag om " Multidimensional competition" på stabsseminar i dag, mandag 4. november.

Publisert: 04.11.2002
Les hele saken


På boligjakt?

Visste du at ansatte kan få lån til boligformål fra høyskolens fond? Med de nye retningslinjer for fondsmidlene som ble vedtatt i høst er lånebeløpet øket.

Publisert: 04.11.2002
Les hele saken


Knudsen og Hervik fortsetter som professor II

Knud Knudsen og Arild Hervik har fått forlenget sine engasjementer som professor II ved NHH.

Publisert: 01.11.2002
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive