Desember

God jul!

Paraplyen ønsker alle sine lesere en riktig god jul. Redaksjonen tar juleferie og vil være på plass med nyheter igjen til FIBE-konferansen og semesterstart i januar.

Publisert: 20.12.2002


Skal etablere excecutive mba i finans

Norgs Handelshøyskole tilbyr MBA-spesialisering i finans.

Publisert: 20.12.2002
Les hele saken


Budsjett 2003

Med nytt finansieringssystem for universitets- og høgskolesektoren, hvor fokus er dreid fra innsatsfaktor over mot resultat, har kollegiet ved NHH i dag lagt budsjettrammene for det kommende året.

Publisert: 20.12.2002
Les hele saken


Småbruket klart for ski- og tur glade mennesker

Nå er det på tide å børste støve av skiene og komme seg til fjells, NHH har to hytter på Kvamskogen som står til de ansattes disposisjon.

Publisert: 20.12.2002
Les hele saken


Nye og gamle professor II'ere

Kollegiet har tilsatt Terje Lensberg og Lars-Hendrik Röller som professor II'ere på henholdsvis Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for samfunnsøkonomi. Samtidig fikk Finn Kydland og Thorsten Hens forlenget sine engasjementer som professor II'ere på Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 20.12.2002
Les hele saken


Styrker faglig stab

Kollegiet vedtok på sitt møte 19. desember en fordeling av ressurser til styrking av faglig stab ved instituttene.

Publisert: 19.12.2002
Les hele saken


Fire nye doktorer

Camilla Brautaset, James Sallis, Grete Wennes og Inger G. Stensaker er av kollegiet tildelt graden doctor oeconomiae.

Publisert: 19.12.2002
Les hele saken


Lokale lønnsforhandlinger for 2002

Årets lokale lønnsforhandlinger er nå avsluttet. Den samlede økonomiske ramme for forhandlingene ved NHH var mye større i år enn tidligere år.

Publisert: 18.12.2002
Les hele saken


En sikker juletradisjon

Administrasjonen minner om julelunsj for alle ansatte som finner sted i personalkantinen fredag 20. desember klokken 11.30.

Publisert: 18.12.2002
Les hele saken


Husk orienteringsmøte

Ole Christian Moen, utredningsdirektøren i Statens Pensjonskasse kommer i morgen for å orientere om pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse.

Publisert: 18.12.2002
Les hele saken


Administrasjons-puslespillet begynner å ta form

Den som har fulgt nøye med har kunnet se at det har skjedd bevegelser i administrasjonen på personellsiden. I løpet av sommeren og høsten er de siste brikkene falt på plass hva gjelder ledelsesstrukturen.

Publisert: 18.12.2002
Les hele saken


Åpningstider i julen

Hovedbygget og Merino har reduserte åpningstider i julen.

Publisert: 17.12.2002
Les hele saken


Kollegiets finale

Budsjettfordelingen for neste år står øverst på dagsorden når det nåværende kollegiet kommer sammen for siste gang torsdag 19. desember. Studietilbud i språk på masternivå og etablering av executive MBA-tilbud i finans er også på sakskartet. Kollegiet skal denne gangen kreere hele fire doktorer og foreta en rekke tilsettinger.

Publisert: 17.12.2002


Nå blir det bråk!

Nå starter oppussingen i B-fløyen, hvor økonomiavdelingen ved NHH skal få sine nye kontorer.

Publisert: 16.12.2002
Les hele saken


LEAD: Unge ledere eksaminert

Med Hydro-ledelsen og fagfolk fra NHH og AFF som kritiske lyttere på første rad, la deltagerne i LEAD frem resultatene fra sine prosjektoppgaver torsdag. Dette var den store finalen for det første kullet i utdanningsprogrammet "Leadership, Education and Development Programme".

Publisert: 16.12.2002
Les hele saken


Siste sjanse til å bli med på juletrefesten

I dag, mandag 16. desember, er det siste frist for store og små barn som vil melde seg på høyskolens juletrefest.

Publisert: 16.12.2002
Les hele saken


Vant utredningsstipend

Monika Liseth Dingen ble høstens vinner av utredningsstipendet fra Ernst & Young.

Publisert: 16.12.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Leonardo Felli

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar ved Leonardo Felli fra London School of Economics mandag.

Publisert: 13.12.2002
Les hele saken


Spar på strømmen!

Samtlige ansatte må ta ansvar for å spare strøm, heter det i en oppfordring arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman i dag har sendt til alle statlige etater.

Publisert: 13.12.2002
Les hele saken


Nye tre år for Utdanning i Bergen

Samarbeidsprosjektet Utdanning i Bergen, hvor Norges Handelshøyskole deltar, har vært så vellykket at alle institusjonene ønsker å videreføre det.

Publisert: 11.12.2002
Les hele saken


Doktorgradsseminar

For at doktorgradsstudentene ved Institutt for foretaksøkonomi, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Institutt for samfunnsøkonomi skal få anledning til å presentere og diskutere sine arbeider arrangeres det seminar mandag 16. desember.

Publisert: 12.12.2002
Les hele saken


Overføring av ferie

Julen nærmer seg med stormskritt og det gjør også fristen for å overføre ferie til neste år. Personalavdelingen minner om rutinene for dette.

Publisert: 11.12.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Paolo Sodini

Paolo Sodini fra Handelshögskolan i Stockholm skal holde foredrag på stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi fredag.

Publisert: 11.12.2002
Les hele saken


Muntlig prøve for Terje Jensen

Torsdag 12. desember vil det bli avholdt muntlig prøve for Terje Jensen for hans spesialoppgave på Høyere avdeling.

Publisert: 10.12.2002
Les hele saken


FIBE for etternølarar

Vitenskapeleg tilsette på NHH som ikkje allereie har meldt seg på til FIBE-konferansen 2003 får ein ny sjanse dersom dei er raske, melder Rita Thorstenson.

Publisert: 10.12.2002
Les hele saken


Skal utrede felles lovverk for høyere utdanning

Camilla Brautaset, som i høst tok doktorgrad ved NHH,er oppnevnt til medlem i et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til et felles lovverk for høyere utdanning.

Publisert: 09.12.2002
Les hele saken


Muntlig prøve for Irene Nygårdsvik

Onsdag 11. desember blir det avholdt muntlig prøve for Irene Nygårdsvik for hennes spesialoppgave på Høyere avdeling.

Publisert: 09.12.2002
Les hele saken


Setter kurs mot Bergen

Det har i dag passert Statsråd at Christine Meyer skal fratre sin stilling som statssekretær i januar. Neste semester er hun på plass ved Norges Handelshøyskole - noe hun gleder seg svært til.

Publisert: 06.12.2002
Les hele saken


Jule(b)ord i Biblioteket

Fredag 6. desember arrangerer biblioteket julebord for sine besøkende.

Publisert: 05.12.2002
Les hele saken


Muntlig prøve for Ole Skogan

Det bli avholdt muntlig prøve for Ole Skogan for hans spesialoppgave på Høyere avdeling i dag.

Publisert: 05.12.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Jonas Andersson

Institutt for foretaksøkonomi får besøk av Jonas Andersson fra Uppsala University til sitt stabsseminar torsdag.

Publisert: 04.12.2002
Les hele saken


Juletrefest for store og små barn

Høyskolens juletrefest for store og små barn blir lørdag 4. januar. Invitasjonen er på vei i internposten.

Publisert: 04.12.2002
Les hele saken


Grunnforskning er god næringsutvikling

- Ikke sats på vinnernæringene. Den beste måten å stimulere til innovasjon og næringsutvikling er å satse på grunnforskning og utdanning, og å støtte de «ufødte» næringsklyngene, sier førsteamanuensis Jarle Møen.

Publisert: 03.12.2002
Les hele saken


Viser journalister veien i "ekspertjungelen"

Forskere må bli flinkere til å ta kontakt når de reagerer på noe i nyhetene. Det er blant signalene som har kommet i forbindelse med besøkene NRK har hatt på Norges Handelshøyskole de siste ukene.

Publisert: 04.12.2002
Les hele saken


Intern utlysning: Førstekonsulentstillinger

I studieadministrasjonen ved Norges Handelshøyskole er det ledig faste førstekonsulent-stillinger. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Publisert: 03.12.2002
Les hele saken


Ny vaktmester

Øyvind B. Olsen heter den nye driftsteknikeren som nå er å se på NHH.

Publisert: 03.12.2002
Les hele saken


Minner om orienteringsmøte

Paraplyen minner om at det den 19. desember arrangeres orienteringsmøte om pensjonsordningene. Ansatte som har passert 50 år og andre interesserte kan notere seg at påmeldingsfristen er 13. desember.

Publisert: 03.12.2002
Les hele saken


Ledig stilling: Førsteamanuensis

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig et toårig vikariat som førsteamanuensis i markedsføring knyttet til Institutt for strategi og ledelse.

Publisert: 02.12.2002
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive