April

Stabsseminar ved Bengt Holmström

Professor Bengt Holmström fra Massachusetts Institute of Technology holder stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi torsdag 2. mai.

Publisert: 30.04.2002
Les hele saken
Disputas: Verdsettelse og risikostyring i elektrisitets- og jordbruksmarkeder

Steen Koekebakker (30) disputerer onsdag 8. mai til doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Asian options and commodity contingent claims valuation".

Publisert: 06.05.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Joel Slemrod

Professor Joel Slemrod fra University of Michigan holder stabsseminar ved Institutt for samfunnsøkonomi fredag 3. mai.

Publisert: 30.04.2002
Les hele saken


Bazar - uten passord

Tilbudet om gratisannonsering av smått og stort blant ansatte i NHH-miljøet står ved lag i rubrikkspalten Bazar. Nå er passordet fjernet og det er således lettere for alle å få tilgang til spalten.

Publisert: 02.05.2002
Les hele saken


Styreledelse i fokus

Nylig avholdt forskerkvinnene ved NHH et styreseminar. Tema var styreledelse og et tyvetalls kvinner i fagmiljøet hadde samlet seg til foredrag og diskusjon sammen med Arne Selvik fra AFF.

Publisert: 29.04.2002
Les hele saken


Klart for årets Sykle til jobben

Nå er det igjen duket for Sykle til jobben-aksjonen. Fremdeles kan også de som jogger, bruker rulleskøyter, sparkesykkel eller beina ta del i aksjonen, som starter 2. mai og varer til og med 30. juni.

Publisert: 29.04.2002
Les hele saken


POST DOC STIPEND

Ved SNF er det ledig et to-årig post. doc.-stipend knyttet til forskningsprosjektet "Nærings- og Konkurransepolitikk", et strategisk instituttprogram finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert: 26.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Andrea Prat

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar ved Andrea Prat, London School of Economics, mandag 29. april.

Publisert: 26.04.2002
Les hele saken


Nettside for programutvalgene

Det er nå opprettet en egen nettside for programutvalgene for NHH. Siden informerer om programutvalgenes funksjoner og om de til enhver tid sittende medlemmer.

Publisert: 25.04.2002
Les hele saken


Fritz Hodne jubilerer

I dag, onsdag 24. april, fyller professor Fritz Hodne 70 år.

Publisert: 24.04.2002
Les hele saken


Senter for Etikk og Økonomi på nett

Senter for Etikk og Økonomi ved NHH har nylig opprettet en nettside.

Publisert: 23.04.2002
Les hele saken


Ledige stillinger ved NHH

Ved NHH er det for tiden ledig flere stillinger.

Publisert: 23.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar avlyst

Institutt for samfunnsøkonomi beklager at det tidligere annonserte stabsseminaret ved Øystein Thøgersen i dag, mandag 22. april, dessverre må avlyses.

Publisert: 22.04.2002


Større innsats på fag i siv.øk-studiet

For å bedre studiekvaliteten ytterligere følger Programutvalget for grunnstudier (PGS) opp NHHs intensjoner med økt ressursbruk på første og annen avdeling. Stikkord er mer undervisning for mindre grupper, flere aktiviteter som gir jevn arbeidsinnsats og utprøving av nye evalueringsformer.

Publisert: 22.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Ernst Eberlein

Professor Ernst Eberlein fra University of Freiburg holder stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi i dag, fredag kl. 1200.

Publisert: 19.04.2002
Les hele saken


Finanskomitéen på NHH

Stortingets finanskomité gjester i dag NHH for å diskutere utvalgte emner presentert av høyskolens fagmiljø.

Publisert: 19.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Øystein Thøgersen

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar mandag 22. april ved Øystein Thøgersen, Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 19.04.2002
Les hele saken


Pris for fremragende lærerinnsats 2002

Studenter og ansatte ved NHH inviteres til å komme med forslag til hvem som skal bli tildelt årets pris for fremragende lærerinnsats. Prisen er på 16.000 kroner.

Publisert: 18.04.2002
Les hele saken


Internasjonal konferanse på NHH

I dag åpner "International Symposium on Insurance and Finance" på NHH. I to dager vil foredragsholdere fra finans- og forsikringsmarkedet og akademiske forskningsmiljøer i Europa skape et stimulerende symposium for debatt og utveksling av kunnskaper og erfaringer.

Publisert: 18.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Bruno Gerard

Det er stabsseminar ved Institutt for foretaksøkonomi med professor Bruno Gerard fra BI på torsdag 18. april.

Publisert: 17.04.2002
Les hele saken


Hvordan forvalte vår rikdom

Programmet til årets Vårkonferanse er klart, med høyaktuelt tema, og en rekke kjente foredragsholdere fra næringsliv og politikk.

Publisert: 17.04.2002
Les hele saken


Verdensbanken gjester NHH

I morgen får NHH besøk av representanter fra Verdensbanken som vil presentere rekrutteringsprogrammet "The Young Professionals Program," YPP.

Publisert: 16.04.2002
Les hele saken


Ny faglig møteplass

Nå har studenter og forelesere på NHH fått et nytt nettsted, Faglig Møteplass, hvor de kan komme med faglig innspill til hverandre.

Publisert: 16.04.2002
Les hele saken


Invitasjon til seminar ved Uskali Maki

Senter for Etikk og Økonomi og Institutt for Samfunnsøkonomi inviterer til seminar ved professor Uskali Maki fra Erasmus University, Rotterdam tirsdag 16. april.

Publisert: 15.04.2002
Les hele saken


Første kvinnelige professor flott feiret

Stemningen var høy da NHH holdt mottakelse i Stupet i dag til ære for høyskolens første kvinnelige professor, Siri Pettersen Strandenes ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 12.04.2002
Les hele saken


Jentene går igjen

Kom igjen, jenter, bedriftsdeltakelsen fra NHH må bli stor- for i år satser vi på å vinne, sier arrangementskomitéen for Jentemarsjen 2002. Siste frist for påmelding er onsdag 17. april, og alle NHH-jenter oppfordres til å delta.

Publisert: 15.04.2002
Les hele saken


Produktutvikling

Kollegiet vedtok på møtet i går å avsette 800.000 kroner til etablering og drift av seksjon for produktutvikling, nettverksbygging og markedsføring i etter - og videreutdanningsmarkedet.

Publisert: 12.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Toivanen

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar mandag 15. april ved Otto Toivanen fra Helsinki School of Economics.

Publisert: 12.04.2002
Les hele saken


Markering av Siri P. Strandenes

NHH ønsker å markere at Siri Pettersen Strandenes ved Institutt for samfunnsøkonomi er høyskolens første kvinnelige professor. Rektor Per Ivar Gjærum inviterer derfor alle ansatte ved NHH til mottakelse i Stupet.

Publisert: 11.04.2002
Les hele saken


Siri Pettersen Strandenes - første kvinnelige professor ved NHH

Kollegiet ved Norges Handelshøyskole har i dag gitt Siri Pettersen Strandenes (53) opprykk til professor i samfunnsøkonomi på grunnlag av kompetansevurdering. Hun blir dermed den første kvinnelige professoren ved NHH.

Publisert: 11.04.2002
Les hele saken


"Hvem kan hva" på engelsk

No kan også utanlandske forskarar og andre engelskspråklege nytta seg av "Hvem kan hva"-katalogen på nettet. Katalogen heiter "Who's who", og er dessutan oppgradert med lenkje direkte til forskarane sine cv-ar på nettet.

Publisert: 12.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Michel Habib

Det er stabsseminar på Institutt for foretaksøkonomi fredag 12. april ved Michel Habib fra London Business School.

Publisert: 11.04.2002
Les hele saken


Rognås til muntlig prøve

Mandag 15. april vil det bli avholdt muntlig prøve for Svenn Halvard Rognås for hans spesialoppgave i bedriftsøkonomisk analyse på Høyere Avdelings studium.

Publisert: 12.04.2002
Les hele saken


Populærforelesning med Arne Selvik

Torsdag 18. april holder Arne Selvik, Seniorkonsulent ved AFF, en populærforelesning om temaet "Styrearbeid - mangfold og kvotering" i Dag Coward Aud.

Publisert: 11.04.2002
Les hele saken


Kollegiemøte i morgen

Økonomirapport, kostnadsoverslag for etablering av NHH Executive School, e-læring, forskningspermisjoner, årsrapporter fra programutvalg, klagesaker på fritak, samt en personalsak er hovedingrediensene i kollegiets møte torsdag 11. april.

Publisert: 10.04.2002
Les hele saken


Lerøen på plass

Torsdager og fredager fremover vil Jan Lerøen være NHHs faste vaktmester på Merino.

Publisert: 10.04.2002
Les hele saken


Kine D. Bøhlerengen tildelt SEB-prisen

Vinner av SEB-prisen ble Kine Dirro Bøhlerengen med følgende skisse til utredning: "Hvor høy er den relle kapitalmobiliteten?".

Publisert: 09.04.2002
Les hele saken


200.000 til økonomisk forskning

Norges Banks fond gir i år tilsammen 200.000 kroner i bidrag til økonomisk forskning.

Publisert: 09.04.2002
Les hele saken


Høring om IKT-reglement

En arbeidsgruppe med representanter fra NHH, UiB og HiB har utarbeidet et forslag til nytt IKT-reglement som nå er til høring i NHH-miljøet.

Publisert: 08.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar ved Jan Haaland

Professor Jan Haaland holder stabsseminar ved Institutt for samfunnsøkonomi mandag 8. april.

Publisert: 05.04.2002
Les hele saken


Silhuetten med SFF som tema

Et nytt nummer av NHH Silhuetten er i omløp, og denne gangen er det NHHs og SNFs finaledeltakelse om Senter for fremragende forskning (SFF) som er tema.

Publisert: 05.04.2002
Les hele saken


Utsmykning i gang

Arbeidet med å få NHH og utearealet i penere stand er nå i full sving. Både oppussingen av høyskolens fasader og utarbeidingen av Park NHH er startet.

Publisert: 04.04.2002
Les hele saken


Stabsseminar med David Blake

Det er stabsseminar med David Blake ved Birkbeck College på Institutt for foretaksøkonomi fredag 5. april.

Publisert: 04.04.2002
Les hele saken


Yngve Iversen til muntlig prøve

Mandag 8. april vil det bli avholdt muntlig prøve for Yngve Iversen for hans spesialoppgave på Høyere Avdeling, spesialfag samfunnsøkonomi.

Publisert: 05.04.2002
Les hele saken


Mange deltakere på merkevareledelse

Denne uken holder Executive MBA i merkevareledelse samling på Sem Gjestegård i Asker. - Programmet har nå 27 deltakere på første modul, og vi får stadig henvendelser om resten av studiet.

Publisert: 04.04.2002
Les hele saken


Endringer for ISI-baser

Biblioteket informerer om at drift av ISI-basene hos BIBSYS er stoppet.

Publisert: 08.04.2002
Les hele saken


Nye reisesatser

Økonomiavdelingen minner om de nye satsene for reiser som trådte i kraft 1. april. Det er ganske store endringer som vil berøre de fleste som reiser.

Publisert: 02.04.2002
Les hele saken


Årsberetning: Internasjonalisering med faglig tyngde i spissen

2001 var et svært begivenhetsrikt år for NHH. Høyskolen fikk nytt rektorat etter statsrådsutnevnelse, ble faglig akkreditert i European Foundation for Management Development og tre søknader fra fagmiljøet vårt gikk til finalen for Sentre for fremragende forskning (SFF), for å nevne noe.

Publisert: 02.04.2002
Les hele saken


Postdoktor i økonomisk-administrative fag

Ved NHH er det ledig en åremålsstilling over en periode på to år som postdoktor tilknyttet økonomisk-administrative fagområder.

Publisert: 02.04.2002
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive