Juni

Ledig stilling: Førsteam. i bedriftsøkonomisk analyse

Ved NHH er det ledig stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse (økonomisk styring) knyttet til Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 26.06.2002
Les hele saken


Økonomiavdelingen på nettet

Økonomiavdelingen på NHH er nå på nett med egne sider. Her finner du blant annet kontoplaner, budsjett, lønnstabeller og diverse skjemaer. Se www.nhh.no/adm/okonomi.

Publisert: 26.06.2002


Unik internasjonal mastergrad til NHH-studenter

Studenter ved NHH har allerede et unikt faglig tilbud gjennom høyskolens medlemskap i CEMS (Community of European Management Schools). 22. oktober lanserer CEMS sitt nye produkt, the CEMS Master's in International Management.

Publisert: 26.06.2002
Les hele saken


Fortsetter som II-ere

Ole Gjølberg (Institutt for foretaksøkonomi) og Heribert Picht (Institutt for språk) er av kollegiet tilsatt i stillinger som professor II for nye perioder på henholdsvis fem år og ett år.

Publisert: 26.06.2002


Nye doktorer ved NHH

Terje Heskestad, Steen Koekebakker, Endre Bjørndal, Jarle Møen og Sissel Jensen er kreerte til graden doctor economiae av kollegiet ved NHH.

Publisert: 26.06.2002


Siste ekstrakroner fordelt

Kollegiet stiller 620 000 kroner til disposisjon for ekstraordinær virksomhet innenfor strategiarbeidet og ulike aktiviteter innenfor kvalitetsreformarbeidet.

Publisert: 26.06.2002
Les hele saken


Sporty dugnad i bløtt St. Hans-vær

Rektors invitasjon til dugnad på høyskoletomten fristet ni av de tilsatte til sporty innsats.

Publisert: 26.06.2002
Les hele saken


Tøm innboksen før webmail-forbindelse

Dersom du har tenkt å bruke webmailen din i sommer (tilgang til epost uten å være på NHH-maskin), er det lurt å tømme innboksen før du tar ferie.

Publisert: 24.06.2002
Les hele saken


Ny søknadsfrist for opprykk til professor

Departementet har fastsatt søknadsfrist for søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse til 15. september.

Publisert: 24.06.2002
Les hele saken


Strategiføringer: Bredde og samarbeid

NHH skal som handelshøyskole legge særlig vekt på kunnskapsbehovene i bedrifter og hos andre mikroaktører. Samtidig skal faglig bredde fortsatt være et viktig særpreg for høyskolen. Det slo kollegiet fast i går.

Publisert: 21.06.2002
Les hele saken


Ledig stilling: Markeds- og utviklingssjef

Ved NHH skal det etableres en egen enhet som vil ha som oppgave å drive produktutvikling, nettverksbygging og markedsføring i etter- og videreutdanningsmarkedet.

Publisert: 21.06.2002
Les hele saken


Dugnadsbål St. Hans kl. 1500!

Som nevnt i flere semesteravslutninger og under gårsdagens sommerfest inviterer rektor til dugnad og bålbrenning på ettermiddagen St. Hansaften.

Publisert: 21.06.2002
Les hele saken


Strategi på plakaten i kollegiet

Semesterets siste kollegiemøte torsdag denne veka vert stort sett knytt til strategiske problemstillingar. NHHs fagstrategi og ressursrammer for program og institutt er to av dei store sakene som skal handsamast.

Publisert: 18.06.2002
Les hele saken


Paraplyen sommerstenges

Paraplyen er nå stengt for sommeren. Vi er på luften igjen ved immatrikuleringen 19. august. Vi ønsker alle våre lesere en god, og forhåpentligvis paraplyfri på flere måter, sommer:-)

Publisert: 27.06.2002


KUNSTI-kroner til kunnskapsbase ved NHH

NFR har bevilget 200 000 under programmet "Kunnskapsutvikling for norsk språkteknologi" (KUNSTI) til forprosjektering av en kunnskapsbase for økonomisk fagspråk.

Publisert: 20.06.2002
Les hele saken


Disputas: Regulering av telekommunikasjonsindustrien

Jan Yngve Sand (33) disputerer fredag 21. juni til graden dr. oceon ved NHH med avhandlingen "Essays on the regulation of the telecommunications industry".

Publisert: 19.06.2002
Les hele saken


Skjema for sprekinger

Bedriftsidrettslaget minner om "Sykle til jobben"-skjema som må fylles ut og innleveres til Signe Morvik senest 5. juli.

Publisert: 18.06.2002


Sommernytt fra Høyblokkens Idrettslag

Sommerferien står for døren, dette medfører stenging av Lehmkuhlhallen. For de som ønsker å planlegge en aktiv høst har NHHs B.I.L praktisk info.

Publisert: 17.06.2002
Les hele saken


Institutt for språk med i NorFA-prosjekt

Institutt for språk deltek i eit fellesnordisk prosjekt, i regi av Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA), for å utvikle ein tverrspråkleg søkemaskin. Nyleg fekk arbeidet 600 000 kroner frå Nordisk Råd.

Publisert: 16.06.2002
Les hele saken


Påminning: Sommarfest

Mondag er fristen for å melde seg på den årvisse store sommarfest for dei tilsette ved NHH. Sjå eiga sak i paraplyen om sommarfesten og finn ut korleis du kan melde deg på!

Publisert: 14.06.2002


AFF feirer 50 innovative år

Administrativt forskningsfond (AFF) ved NHH fyller i år femti år. Markeringen startet torsdag 13. juni, med fagseminaret "Ledelse som konkurransefaktor".

Publisert: 13.06.2002
Les hele saken


SFF-finalen: NHH/SNF fikk ikke senter

Det er nå klart hvem som av Forskningsrådet blir tildelt senter for fremragende forskning (SFF). NHH og SNF kom helt til finalen med tre planlagte sentre, men nådde ikke opp blant de 40 konkurrentene i siste runde.

Publisert: 12.06.2002
Les hele saken


SFF-dom i dag

I dag, onsdag, avslører Forskningsrådet hvem som blir tildelt Senter for fremragende forskning. NHH og SNF har tre kandidater blant de førti finalistene. Paraplyen kommer med mer informasjon etter offentliggjøringen kl 1230.

Publisert: 12.06.2002


Teater: Shakespeare og Staalesen

Gruppebilletter til høstens teaterforestillinger på DNS, med såvel Shakespeare som Staalesen på scenen, er klare for bestilling.

Publisert: 11.06.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Janet Salaff og Arent Greve

Institutt for strategi og ledelse holder stabsseminar med Janet Salaff og Arent Greve onsdag 12. juni.

Publisert: 10.06.2002
Les hele saken


Nytt IT-system fra høsten

IT-avdelingen forbereder nå overgangen fra Windows NT til Windows XP på de tilsattes maskiner. Overgangen vil bli gjennomført i løpet av høsten.

Publisert: 10.06.2002
Les hele saken


Dei vanskelege vala

Høyskolerådet gav i går ikkje eintydige signal til kollegiet i form av vedtak eller resolusjonar, men i løpet av debatten kom det fram synspunkt på strategival som fleire kollegiemedlemmer merka seg.

Publisert: 06.06.2002
Les hele saken


Utlysing av forskerutvekslingsprogram for 2002

Norges forskningsråd har utlyst to forskerutvekslingsprogram for 2003 med hhv. Frankrike og Tyskland.

Publisert: 06.06.2002
Les hele saken


NUAS Informatørkonferanse 2002 på NHH

I år arrangerer Det Nordiske Universitets Administrator Samarbeidet (NUAS) informatrøkonferansen på NHH. Temaet er "Bærende budskap - om forskningsformidling og branding".

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Disputas: Prising av telekommunikasjonstjenester

Sissel Jensen (37) disputerer fredag 7. juni til graden Dr. oceon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Pricing of Telecommunications Services under the Presence of Asymmetric Information".

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Ledig stilling: Førstesekretær/konsulent

Norges Handelshøyskole har ledig en fast stilling, eventuelt to stillinger, som førstesekretær/konsulent ved Institutt for strategi og ledelse.

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Geir Bjønnes

Institutt for foretaksøkonomi holder stabsseminar med Geir Bjønnes, HHS/Stockholm Institute for Financial Research, fredag 7. juni.

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Invitasjon til e-lærings prosjekt

Faglærere som kan tenke seg å ta det nye e-læringssystemet i bruk fra høstsemesteret bes melde seg i forkant av administrasjonens forhandlinger med leverandøren (IT Solutions) neste onsdag.

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Høyskolerådsmøte om de store linjer

Etter lunsj i dag samles høyskolerådet til diskusjon om de store linjer for NHHs fagstrategi, 3+2 modell og ressursrammer.

Publisert: 05.06.2002
Les hele saken


Stabsseminar med Patrick Rey

Institutt for samfunnsøkonomi holder stabsseminar Patrick Rey, Université Toulouse 1, Sciences Sociales torsdag 6. juni.

Publisert: 04.06.2002
Les hele saken


Medbestemmelse og samarbeid på dagsorden

Mandag var hele NHHs ledelse, instituttstyrerne og fagforeningene på "skolebenken" for å oppdatere seg om innholdet og virkningene av hovedavtalen for arbeidstakere i staten.

Publisert: 04.06.2002
Les hele saken


Indikatorrapporten 2001 på nett

Publikasjonen "Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2001" gir en beskrivelse av forskningssystemet i Norge i form av statistikk og indikatorer for vitenskap og teknologi.

Publisert: 04.06.2002
Les hele saken


Nedtelling til den store sommerfesten

NHH inviterer alle ansatte til sommerfest 20. juni kl 19.00. - Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor med grilling, dans og god stemning, sier Torunn Fantoft i sentraladministrasjonen.

Publisert: 03.06.2002
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive