Mai

Norengros erstattar Staples

Norengros er NHH sin nye leverandør av kontorrekvisita.

Publisert: 19.05.2015
Les hele saken


Lønnsoppgjøret i staten er klart

Det blir ingen lokale lønnsforhandlinger i 2015.

Publisert: 08.05.2015
Les hele saken


Outcome of the 2015 salary settlement for state employees

The central salary negotiations for state employees for 2015 have been concluded. There will be no local salary negotiations in 2015.

Publisert: 13.05.2015
Les hele saken


Sommertid fra 15. mai

Fredag 15. mai går teknisk-administrativt ansatte over til sommertid, det vil si at arbeidstiden er 7 timer pr dag.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken


Mer om de nominerte kandidatene til styret

De tre nominerte kandidatene for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved NHH er godt kvalifisert.

Publisert: 20.05.2015
Les hele saken


More on the nominated candidates to the Board

The three nominated candidates for the election of a Board member from non-tenured faculty (PhD students and post docs), are well qualified.

Publisert: 20.05.2015
Les hele saken


Three candidates nominated from non-tenured faculty

Malin Arve, Thor Andreas Aursland and Alena Golyagina are the nominated candidates to the Board from non-tenured faculty.

Publisert: 08.05.2015
Les hele saken


Kundetilfredshet hindrer innovasjoner

For stort fokus på kvalitet og kundetilfredshet åpner opp for å bli påkjørt bakfra av nye innovative løsninger, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen i Finansavisen.

Publisert: 27.05.2015
Les hele saken


Open house on service innovation

On 4 June 2015 about 30 executives and researchers will gather for one day learning and sharing of ideas with thought leaders within the field of service innovation.

Publisert: 27.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Vidar Helgesen (Foto: Thomas Haugersveen)

Vårkonferansen: En verden i uro

Hvordan påvirker urolighetene i verden norsk næringsliv? Statsråd Vidar Helgesen er blant de som tar for seg temaet på NHHs vårkonferanse tirsdag 2. juni 2015. Helgesen tar over for Børge Brende, som måtte melde avbud.

Publisert: 27.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Korrupsjonsforskar til NHH

Tina Søreide er tilsett som førsteamanuensis på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Publisert: 27.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Slutt for kopieringssentralen

1. august stenges dørene for godt etter 40 år.

Publisert: 27.05.2015
Les hele saken | Nyheter


PhD defence Victoria Gribkovskaia: Essays on congestion management in electricity markets

On Monday 8 June 2015 Victoria Gribkovskaia will hold a trial lecture on a prescribed topic and defend her thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 26.05.2015
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Victoria Gribkovskaia disputerer: Håndtering av flaskehalser i elektrisitetsmarkeder

Victoria Gribkovskaia disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning mandag 8. juni med avhandlingen "Essays on congestion management in electricity markets".

Publisert: 26.05.2015
Les hele saken | Forskning


Carmen Olsen with PhD defense and trial lecture: "The Challenge of Being Professionally Skeptical"

On Friday 5 June, 2015, Carmen Olsen will hold a trial lecture on a prescribed topic and defend her thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 22.05.2015
Les hele saken


Carmen Olsen disputerer: Revisorer må være profesjonelt skeptiske

Carmen Olsen disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning ved NHH fredag 5. juni 2015 med avhandlingen «The Challenge of Being Professionally Skeptical».

Publisert: 22.05.2015
Les hele saken | Forskning


På veg mot storkommunar

Om lag 10 000 lokalpolitikarar sit i desse dagar og reknar på tap og vinst ved kommune-samanslåing. NHH-forskarar meiner offentleg sektor har noko å lære av fusjonsforskinga, som viser kvifor så mange mislukkast.

Publisert: 21.05.2015
Les hele saken | Forskning


Status for nettprosjektet

Arbeidet med NHH sine nye nettsider er godt i gang. Her er ei statusoppdatering

Publisert: 06.03.2015
Les hele saken | Interne meldinger


Jon Iden utnevnt til professor

Jon Iden har fått opprykk til professor i prosessledelse.

Publisert: 20.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Lav rente gir for høy skatt

Innlegg: Skatten på aksjeinntekter blir for høy om "skjermingsrenten" er for lav. Den må ta høyde for at bedrifter går konkurs, skriver NHH-professor Guttorm Schjelderup i et DN-innlegg sammen med professor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet.

Publisert: 20.05.2015
Les hele saken


Forskningsbasert bistand

Kronikk: Altfor mye penger er brukt på dårlig evaluering av bistand. Men nå er det nye toner fra regjeringen, skriver professor Kjetil Bjorvatn i DN.

Publisert: 20.05.2015
Les hele saken


Therese Sverdrup tildelt Bronsesvampen våren 2015

Bronsesvampen går til Therese Sverdrup for kurset Psykologi og ledelse (SOL020), for sin dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som hun har levert over forventning.

Publisert: 19.05.2015
Les hele saken | Nyheter


NHH amongst the world's top 60

NHH and AFF are no. 51 on the Financial Times' (FT) latest ranking of the best open executive development programmes in the world.

Publisert: 18.05.2015
Les hele saken | Nyheter


NHH blant verdens 60 beste

NHH og AFF kommer på 51. plass på Financial Times' (FT) nyeste rangering av de beste åpne lederutviklingsprogrammene i verden.

Publisert: 18.05.2015
Les hele saken | Nyheter


- Toneangivende på konkurranseøkonomi

Konkurransetilsynet har tildelt forskningsmidler til ni prosjekter innenfor konkurranserett- og økonomi. NHH-miljøet stakk av med de fleste. Konkurranse i sykehusmarkedet er ett av prosjektene.

Publisert: 15.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Vacancies in Financial Accounting: Assistant Professor and Associate Professor

Both positions are within the Department of Accounting, Auditing and Law. Application deadlines are 21 May and 1 June, respectively.

Publisert: 12.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Gjesteforelesning om fagoversettelse

Professor dr. Wolfgang Lörscher holdt gjesteforelesning om oversettelsesprosess på NHH i april.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken | Nyheter


Legacy more important than the enterprise

Titles such as "Sir" or "Dame" are so alluring for CEOs that they willingly sacrifice corporate profits.

Publisert: 12.05.2015
Les hele saken


Ettermæle viktigere enn bedriften

Titler som «sir» eller «dame» er så forlokkende for toppsjefer at de gjerne ofrer bedriftens overskudd.

Publisert: 12.05.2015
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Var det riktig å holde styringsrenten uforandret?

Kommentar: Det var knyttet relativ stor spenning til hva Norges Bank kom til å gjøre med styringsrenten på sitt møte torsdag den 7. mai, skriver professor Ola Grytten 11. mai.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken


What does gold do to green forests?

Deforestation in tropical areas accounts for up to 12 per cent of human CO2 emissions. Researchers at NHH are trying to understand the correlations between economic development and deforestation.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken


Frislipp for drosjenæringen?

Konkurransetilsynet foreslår "frislipp" for antall drosjeløyver. Vi er ikke overbevist om det er riktig medisin, skriver professorene Rolf Jens Brunstad og Siri Pettersen Strandenes.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken


Makt eller mye å gjøre?

Kommentar: Kommunereformen kan bli monumentet over Solberg-regjeringen, skriver Victor Norman.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken


Hva gjør gull med grønne skoger?

Avskoging i tropiske områder står for opptil 12 prosent av menneskelige CO2-utslipp. Forskere ved NHH prøver å forstå hvordan økonomisk utvikling og avskoging henger sammen.

Publisert: 11.05.2015
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Too warm for power plants

Warmer climate creates trouble for power plants. When the temperature rises, plants are forced to reduce production or shut down.

Publisert: 08.05.2015
Les hele saken


Blind tro på statistikk

Innlegg: Vi lar oss blende av vitenskapelig forskning, men hvis noe synes for godt til å være sant, er det som regel det, skriver professor Jan Ubøe.

Publisert: 08.05.2015
Les hele saken


Terry Shevlin

The Gjesdal Lecture - a reminder

On Friday 8 May Professor Terry Shevlin will give this year's Frøystein Lecture on Accounting Research at NHH. The lecture starts at 13:15 in Aud. Terje Hansen and is open for everyone. Read more

Publisert: 06.05.2015


Terry Shevlin

Gjesdalførelesinga - ei påminning

Fredag 8. mai held professor Terry Shevlin årets utgåve av The Frøystein Gjesdal Lecture on Accounting Research. Førelesinga vert halde på engelsk, byrjar klokka 13.15 i Aud. Terje Hansen og er open for alle. Les meir om førelesinga

Publisert: 06.05.2015


Ledig stilling: førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 1. juni 2015. Den som tilsettes vil i første rekke tilknyttes undervisningen i rettslære på bachelor-programmet i økonomi og administrasjon.
Les utlysningen

Publisert: 05.05.2015


Ledig stilling: professor/førsteamanuensis i juss og økonomi

Stillingen krever bred kunnskap om de økonomiske incitamentene som leder til korrupsjon, herunder hvordan eierforhold, markedsstruktur og institusjonelle strukturer påvirker risikoen for korrupsjon. Søknadsfrist er 19. mai 2015.
Les utlysningen

Publisert: 05.05.2015


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive