Søk støtte fra Rederiforbundets fond

Norges Rederiforbunds fond ved NHH

Norges Rederiforbunds Fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet høyskolen til å søke om støtte til formål som faller inn under fondets vedtekter. In English

11.01.2010 - Red.


Vedtektene sier at det kan søkes støtte til "forskning og utdanning tilknyttet NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer."

Hovedmålet er å oppmuntre til mer faglig aktivitet av relevans for skipsfartsnæringen og større interaksjon mot næringen.

I tillegg til masteroppgaver, støtter fondet allerede to prosjekter ved SNF/NHH:

"Transporteffektivitet i shipping: modellering og predikering av råvaretransport" og "Nortraship - Norwegian transformations in shipping: the dynamics and competitiveness of the Norwegian maritime cluster".

Mulige formål det kan søkes om støtte til er bl.a.:

• Studentoppgaver med relevante tema
• Reise- og studiestipend til dyktige studenter tilknyttet NHH
• Nye forskningsoppgaver
• Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om skipsfartsøkonomisk eller annen relevant utdanning og forskning
• Stipend for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell tilknyttet nhh med formål å skape internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til norge

Søknaden bør inneholde:

• Presentasjon av formål og søker
• Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan
• Plan for formidling av resultater
• Personlige søknader fra studenter skal også inneholde anbefaling fra veileder og karakterutskrift

Søknadsfrist: Mandag 1. februar 2010

Søknad sendes og spørsmål kan rettes til:

Norges Rederiforbunds fond ved Norges Handelshøyskole
v/Knut Schjerven Roald
Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 Bergen
knut.roald@nhh.no
(Søknader mottas ikke pr e-post)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive