Ikke glem å levere skattekort

Skatteetaten

Økonomiavdelingen minner om at nye skattekort må leveres innen 31. januar. De som ikke overholder fristen kan bli trukket 50 prosent skatt på februarlønnen. In English

26.01.2010 - Red.


Det hender at utenlandske statsborgere som er innflyttere til Norge ikke automatisk får tilsendt skattekort fra ligningsmyndighetene.

Disse må søke spesielt. De kan da søke på internettadressen Skatteetaten.no.

Les mer på skatteetatens internasjonale sider.

http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Employee/working/Norwegian-employer/


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive