Gjesteforelesning ved Kenneth Hugdahl

Hjerne (Ill.: Wiki Commons)

Fredag holder psykologiprofessor og hjerneforsker Kenneth Hugdahl gjesteforelesning ved NHH. Tittelen på foredraget er Funksjonell hjerneavbilding - Å se inn i sjelen?

19.01.2010 - Hallvard Lyssand


Kenneth Hugdahl er professor ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitet i Bergen.

Han forsker på hjernens funksjoner, og arbeider blant annet med forskningsprosjekt om hjernelateralisering og dysleksi og kognitiv svikt ved psykiske lidelser.

Hugdahl er Norges mest siterte psykolog og har vunnet en rekke priser for forskningen sin.

Fredag kommer han til NHH for å holde gjesteforelesning på bachelorkurset SOL020 - Psykologi og ledelse.

fMRI og nevroøkonomi

Tittelen på foredraget er Funksjonell hjerneavbilding - Å se inn i sjelen?

Her gir Hugdahl en innføring i kognitiv nevrovitenskap generelt, og i ett av sine spesialområder - fMRI (funksjonell magnet resonans avbilding). fMRI er kort fortalt en måte å lage bilder som viser endringer i hjernens aktivitetsnivå.

Professor Hugdahl har drevet forskning på området siden tidlig på 1990-tallet og er blant annet leder for Nasjonalt kompetansesenter i fMRI.

Under forelesningen vil han gi en innføring i er hva fMRI er, hva en kan måle med denne metoden og hva en ikke kan måle.

- Vi har invitert Hugdahl for å snakke om de muligheter moderne hjerneavbilding kan bidra med til å forstå økonomisk atferd, som er en viktig del av lederfunksjonene. Hvorfor kan for eksempel kortsiktig tenkning overstyre langsiktighet, og hvordan gjenspeiler slike dilemma i menneskets fungering seg i hjernens struktur og funksjon? sier ansvarlig for Psykologi og ledelse-kurset, førsteamanuensis Therese Kobbeltvedt ved SOL.

Hugdahl vil blant annet komme inn på hvilke utfordringer felt som nevroøkonomi stiller til fMRI.

- Nevroøkonomi er et relativt nytt felt som kobler sammen kunnskap fra nevrovitenskap (læren om sentralnervesystemet, og særlig hjernens struktur og funksjon), psykologi og økonomi. Hensikten er å bedre prediksjonsevnen til rene økonomiske modeller, ved å validere disse opp mot hva som er fysisk mulig for menneskelige aktører, forklarer Kobbeltvedt.

Gjesteforelesning:
Funksjonell hjerneavbilding - Å se inn i sjelen?
Professor Kenneth Hugdahl, UiB
SOL 020 Psykologi og ledelse

Dato: Fredag 22. januar
Tid: 10.15
Sted: Aud. Max, Merino


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive