Frode Sættem ny instituttleder på foretak

Forde Sættem (Arkivfoto: Kristian Tindeland Marthinsen)

Professor Frode Sættem er valgt til ny leder ved Institutt for foretaksøkonomi.

05.01.2010 - Hallvard Lyssand


Frode Sættem overtar vervet som instituttleder fra Per Ivar Gjærum.

Sættem var medlem av instituttstyret, og da han ble valgt til leder måtte det også velges et nytt styremedlem. Valget falt på Jarle Møen.

Møen var i utgangspunktet vararepresentant. Nytt varamedlem er Øystein Gjerde.

Tidligere høsten 2009 ble Svein-Arne Persson valgt inn i instituttstyret. Han erstatter Kristian Miltersen, som har permisjon i 2009/2010.

Styret ved Institutt for foretaksøkonomi:
Frode Sættem (instituttleder)
Trond Olsen (nestleder)
Sigrid Lise Nonås
Jarle Møen (ny)
Svein-Arne Persson (ny)
Johannes Mauritzen (midlertidig ansatte)
Kristin Reichel Teigland

Varamedlemmer:
Leif Sandal
Øystein Gjerde (ny)
Bård Støve (midlertidig ansatte)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive