Jan Ubøe fikk NHHs pris for fremragende lærerinnsats

Professor Jan Ubøe (Foto: Eivind Senneset)

Professor Jan Ubøe ved Institutt for foretaksøkonomi er årets mottaker av NHHs pris for fremragende lærerinnsats. Ubøe får prisen for sitt arbeid med metodeundervisning i matematikk og statistikk på bachelornivå.

16.08.2010 - Hallvard Lyssand


NHH har delt ut en pris for fremragende lærerinnsats hvert år siden 1999.

Prisen gis etter en vurdering av lærerinnsats i bred forstand, og alt fra pedagogiske evner og faglig oversikt til motivasjon, evner til å presentere faget fra ulike vinkler og å være innovativ teller med.

Det endelige valget blir gjort av en jury bestående av dekanene, lederne av studentenes fagutvalg og fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret.

Professor Jan Ubøe fikk overrakt prisen for 2010 fra prorektor Gunnar E. Christensen i forbindelse med immatrikuleringsseremonien i aulaen mandag 16. august.

Christensen fastslo at Ubøe er en høyst verdig vinner, og trakk særlig frem Ubøes innsats i undervisningen i metode i matematikk og statistikk på bachelornivå.

Ubøe fikk ros for å ta svært stort undervisningsansvar, for å klare å skape entusiasme for til dels svært krevende fag og for å knytte metodefagene opp mot andre deler av undervisningen på høyskolen.

Christensen kunne opplyse at Ubøe får svært gode tilbakemeldinger fra studentene både for det faglige og for godt humør, spenstige kommentarer og en særdeles tørr humor.

- Jeg er utrolig glad. Dette er den største ære en kan få som foreleser ved NHH, kvitterte Ubøe.

- Jeg skal ikke kjede dere med en lang tale. Det får jeg rikelig anledning til senere, fortsatte han humrende henvendt til de nye studentene, men la til at NHH har svært gode studenter og det skal bli en glede å undervise de nyankomne.

Prisen for fremragende lærerinnsats består av kr 16000 og et silketrykk.

Professor Jan Ubøe, NHHs pris for fremragende lærerinnsats 2010 (Foto: Eivind Senneset)
Professor Jan Ubøe med det synlige beviset på at han er årets mottaker av NHHs pris for fremragende lærerinnsats.
Foto: Eivind Senneset

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive