Rekordnotering for NHH-kandidater

NHH

Nyutdannete siviløkonomer fra NHH går rett i jobb. Og begynnerlønna blir stadig høyere. Det viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse blant NHH- kandidater.

28.04.2008 - Charlotte Rundhovde


- Det er ikke tvil om at våre kandidater er attraktive. Undersøkelsen bekrefter at vi tilbyr en solid utdanning med mange muligheter i arbeidslivet, sier kontorsjef Kjersti Danilova, ved NHH.

Seks måneder etter endt utdanning har siviløkonomene, som ble uteksaminert våren 2007, en snittlønn nær 500 000 kroner i året, inkludert ekstrainntekter og goder. Det er en vekst på 19 prosent siden 2005. Veksten er størst i konsulentbransjen og bank/finans/forsikring, der snittlønna har økt med 30 prosent i samme periode.

Selv oppgir kandidatene at både arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidssted er viktigere enn lønn, når de velger den første jobben.

21 prosent blir i Bergen

En stadig økende andel av de nyutdannede arbeider i de store byene. 61 prosent drar til Oslo, mens 21 prosent blir værende i Bergen. Deretter følger Stavanger med 7 prosent.¨

- Hele 90 prosent av kandidatene har jobb før endt utdanning. Dette vitner om et svært godt arbeidsmarked for siviløkonomer, sier Danilova. Oslo og Stavanger er de lønnsledende byene. Her tjener kandidatene 25.000 kroner mer enn i Bergen i gjennomsnitt pr år. Høyest grunnlønn får man i konsulentbransjen (423.333 kroner i gjennomsnitt) fulgt av oljebransjen (412.181 kroner i gjennomsnitt).

Gjennomsnittlig grunnlønn for en nyutdannet siviløkonom fra NHH er nå 388.564 kroner. I tillegg kommer ekstrainntekter og goder (for eksempel overtid og bonuser) med 108.806 kroner. Til sammen utgjør dette 497.370 kroner i begynnerlønn.

Flere i oljebransjen

De samme bransjene, inkludert revisjon, tar en økende andel av kandidatene. 64 prosent av kandidatene arbeider innen disse tre bransjene. Størst økning har imidlertid oljebransjen som nå sysselsetter 10 prosent av de nyutdannede, mot 3 prosent i 2005).

Konklusjon:

Arbeidsmarkedet for nyutdannede siviløkonomer er svært godt. Undersøkelsen understøtter dette ved at;

- Det er ingen registrert arbeidsledighet.
- 100 prosent har relevant arbeid.
- 90 prosent av kandidatene starter jobbsøking 3 måneder eller mer før avsluttet eksamen.
- 90 prosent fikk jobb før de var ferdig å studere.
- De nyutdannede søker vesentlig færre jobber før de får jobb.
- De nyutdannede er på få intervjuer før de får jobb.
- Andelen nyutdannede i fast arbeid øker fra 83 prosent i 2005 til 93 prosent i 2007.
- Over 90 prosent har fått jobb på ønsket geografisk sted.
- Lønnsutviklingen er svært positiv.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen retter seg mot kandidater som var ferdig utdannet våren 2007 og deres arbeidssituasjon seks måneder senere. Forrige arbeidsmarkedsundersøkelse ved NHH ble gjennomført for kandidater som var ferdig.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive