Ledig stilling: Postdoktor ved NHH

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig postdoktorstilling innen fagfeltet arbeidsmarkedsøkonomi, knyttet til Institutt for samfunnsøkonomi. Stillingen er en åremålsstilling for en periode på 3 år og 9 måneder fra tilsetting. Det er tillagt arbeidsplikt til stillingen.

24.04.2008 - Red.


Søkeren må ha avlagt doktorgrad i arbeidsmarkedsøkonomi i løpet av de to siste årene, og må ha god kunnskap både til teoretisk og empirisk utdanningsøkonomi og metoder på feltet.

Dokumenterte pedagogiske ferdigheter og erfaring fra undervisning vil bli vektlagt.

Ved søknad om tilsetting skal søkeren legge frem forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeid. Forslaget skal også inneholde en fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden. Det vil bli lagt vekt på søkerens fagprofil og muligheten til å bidra til det samlede fagmiljøet ved instituttet.

På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Dersom søkere står tilnærmet likt, vil kvinnelige søkere bli foretrukket.

Det gjøres oppmerksom på at personer som er tilsatt i fast undervisnings- eller forskerstilling ved Norges Handelshøyskole og personer som tidligere har innehatt stilling som postdoktor ikke vil bli vurdert.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt instituttstyrer Bertil Tungodden, (bertil.tungodden@nhh.no) tlf 55 95 92 61, eller kontorsjef Trude Gudmundset (trude.gudmundset@nhh.no) tlf 55 95 93 46.

Lønn etter avtale, i samsvar med Statens lønnsregulativ for avlønning av postdoktor, stillingskode 1352. Som ansatt ved NHH får du gunstig medlemskap i Statens Pensjonskasse og midler til reiser og deltakelse ved konferanser. NHH har også gode bonusordninger for publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Til søknaden må det vedlegges en fortegnelse over alle arbeider, attester, vitnemål, plan for forskningsarbeidet og annen dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden. Søknaden sendes til

Norges Handelshøyskole
Personal- og organisasjonsavdelingen
Helleveien 30
5045 Bergen

Søknadsfristen er 8. mai 2008.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive