Helsekontroll tilgjengelig

Tilsatte ved NHH har tilbud om helsekontroll ved HMS Gruppen AS, Sandviksboder Legepraksis. Timeliste er nå tilgjengelig.

17.04.2008 - Red.


For fast tilsatte over 60 år tilbys helsekontroll en gang hvert år. For tilsatte under 60 år tilbys kontrollen annen hvert år. Denne gangen gjelder det kun de som er over 60 år.

Timene kan bestilles i telefonsentralen, på telefonnummer 10. NHH har fått tildelt timer på dagtid, mellom klokken 09:00 og 13:00 i perioden 6. mai til 27. mai.

Personal- og organisasjonsavdelingen ber om rask tilbakemelding.

Avtalen omfatter også legekonsultasjoner utenom periodiske helsekontroller.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive