Disputas: Uenighet mellom revisor og revisjonskunde

Ellen H. Marthinsen Kulset disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 14. mars med avhandlingen "Auditor-client negotiations over accounting issues - field evidence". In English

04.03.2013 - Red.


Formålet med avhandlingen er å bidra med kunnskap om revisors atferd i situasjoner der kunde og revisor er uenige om hvordan et regnskapsspørsmål skal løses.

Kulset bruker forhandlingsteori for å studere uenigheter mellom revisor og kunde og finner at revisors valg av forhandlingsstrategi har sammenheng med grad av presisjon i regnskapsreglene, hvilket forhold revisor har til kunden, hvor lenge revisor har arbeidet som revisjonspartner og hvilken regnskapskompetanse kunden har.

Kulset finner videre at valgt regnskapsløsning har sammenheng først og fremt med grad av presisjon i regnskapsreglene på området men også revisors valg av forhandlingsstrategi, revisors partnererfaring og kundens revisjonsrisiko.

Ellen H. Marthinsen Kulset (f. 1971) er fra Tønsberg og er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor ved NHH. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Tid og sted:
Karl Borchs auditorium, NHH, torsdag 14. mars 2013.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
"Theoretical and methodological challenges in studying negotiations between auditors and clients"

Veiledere:
Professor Iris Stuart, NHH
Professor Kjell Grønhaug, NHH
Professor William F. Messier, University of Nevada, Las Vegas

Evalueringskomite:
Professor Aasmund Eilifsen, NHH
Professor Thomas E. McKee, Medical University of South Carolina
Senior Associate Professor Cédric Lesage, HEC

Mer informasjon:
Ellen H. Marthinsen Kulset, e-post: ellen.kulset@nhh.no, tlf. 917 81 358
Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive