Vitalt språkmiljø ved NHH

Synnøve Erlbeck Stråbø (t.v.) og Hanne Liv Østtveit

Selv om NHH har en tydelig økonomiprofil er der også et høyst levende fag- og undervisningsmiljø for språk og oversettelse. Fra i høst av har høyskolen tilbudt eget bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon.

14.02.2008 - Torgeir Uberg Nærland


Bachelorprogrammet arrangeres i regi av Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon og er et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen og UiB, som også deler på å arrangere kursene. Noen vil kanskje hevde at det i seg selv gir et egnet utgangspunkt for interkulturelle erfaringer og refleksjon.

Språk som yrkesvei
I følge Sunniva Whittaker, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, retter det nyoppstartede bachelorprogrammet seg mot den typisk språkinteresserte men yrkesrettede studenten.

- Samtidig som studentene gjennom programmet gis en grunnleggende forståelse for språk, samt spesialisering i et fremmedspråk, gis det og innføring i fagspråk og fagterminologi som for eksempel jus eller økonomi, forteller Whittaker og fortsetter;

- Det er en voksende etterspørsel etter den kompetansen som vi utvikler på dette Bachelorprogrammet. I en tiltakende internasjonalisert og spesialisert verden blir behovet for mennesker som har kjennskap til både forskjellige språk og spesifikke fagområder bare større og større.

Språk = kultur
I tillegg til språk og fagterminologi rettes det i bachelorprogrammet også fokus mot de kulturelle dimensjonene ved språk, og de ulike særtrekkene som kjennetegner ulike kulturer.

- Språk og kultur henger tett sammen. God oversettelse innebærer derfor også nødvendigvis at man har en forståelse av kulturene man oversetter mellom, forklarer professoren.

Synnøve Erlbeck Stråbø (t.v.) og Hanne Liv Østtveit
- Fagspråk og fagkommunikasjon er et veldig spennende felt, som gir gode muligheter på arbeidsmarkedet, sier studentene Hanne Liv Østtveit (t.h.) og Synnøve Erlbeck Stræbø.
Foto: Torgeir Uberg Nærland

Fornøyde studenter
Hanne Liv Østtveit og Synnøve Erlbeck Stråbø går begge første semester på det nyoppstartede bachelorprogrammet. Så langt er de strålende fornøyd med fagopplegg og læringsutbytte. De legger begge vekt på at programmet tilbyr både personlig og yrkesmessig gevinst.

- Fagspråk og fagkommunikasjon er et veldig spennende felt, som gir gode muligheter på arbeidsmarkedet, forteller Hanne Liv Østtveit.

- Samtidig gir bachelorprogrammet et veldig godt grunnlag for å forstå andre mennesker og andre kulturer, for eksempel når man er ute og reiser, legger Synnøve Erlbeck Stråbø til.

Begge studentene forteller at de helt bevisst valgte å studere språk på NHH i stedet for ved andre utdanninginstitusjoner.

- På NHH er både fagopplegget og ikke minst studentene mer rettet mot arbeidsliv etter endt utadanning, erklærer Østtveit.


Språk og interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammet i Språk og interkulturell kommunikasjon startet opp høsten 2007. Dette semesteret har studentene undervisning på NHH.
Foto: Torgeir Uberg Nærland

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive