Prisdryss

Thor Robert Groven Olsen (foto: Trond J. Hansen)

Thor Robert Groven Olsen, International Committee og Thore Johnsen ble hedret under immatrikuleringen mandag 11/8.

12.08.2008 - Knut André Karlstad


NHHs pris for sosial innsats ble innstiftet i 2000, og deles ut under immatrikuleringen til studenter som utmerker seg på en eller annen måte for sin innsats på det sosiale eller kulturelle området.

Thor Robert Groven Olsen
PRISVINNER I. Thor Robert Groven Olsen fra International Committee med det synlige beviset på at han er vinner av NHHs pris for sosial innsats.
Foto: Trond J. Hansen

Internasjonal pådriver

I år deles prisen likt mellom International Commitee (IC) og dens leder de siste to periodene, Thor Robert Groven Olsen. Olsen har vært en pådriver for arbeidet og vist en særdeles stor entusiasme i jobben med å inkludere de internasjonale studentene i NHH-miljøet.

IC arrangerer velkomstuke for de internasjonale studentene hvert semester og står også bak en rekke sosiale arrangementer gjennom skoleåret. Prisen, som er på 10.000 kroner, deles likt mellom IC og Olsen.

Skaper interesse

Thore Johnsen fikk årets pris for fremragende lærerinnsats. Den profilerte NHH-professoren har vært en populær foreleser i mange år og en sterk faglig pådriver innen masterprofilen finansiell økonomi, hvor han har vært profilansvarlig. I tillegg har han hatt en sentral rolle i utformingen og utviklingen av AFA-studiet (Autorisert finansanalytiker).

- Thore Johnsen har en stil og en humor som bidrar til at studentene fatter en ekstra interesse for faget, sa rektor under offentliggjøringen av prisen.


Thore Johnsen
PRISVINNER II. Professor Thore Johnsen ble belønnet for sine foreleseregenskaper og faglige initiativ.

Prisbegrunnelsen sier blant annet følgende: Thore Johnsen er en engasjert, allsidig og dyktig foreleser, som har hatt en meget sentral rolle i formidlingen av finansfaget på NHH - i de siste årene spesielt på masternivå og i NHHs etterutdanningsprogrammer. Han har i mange år gitt kurset - Foretakets finansiering (Corporate Finance) (FIE402) både på norsk og engelsk, og Johnsen er for mange siviløkonomer den personen de først tenker på når de tenker finans på NHH. Kurset er meget populært blant studentene, blant annet fordi foreleseren har en egen evne til å ta opp dagsaktuelle tema.

I de siste årene har Thore Johnsen også vært initiativtaker til og foreleser på flere nye kurs, for eksempel - Kapitalforvaltning (FIE426) og - Cases in Corporate Finance (FIE428). I det sistnevnte kurset har de fagansvarlige introdusert nye lærings- og evalueringsmetoder som ikke har vært vanlige på NHH. Blant annet evalueres studentene i dette kurset også i forhold til muntlig deltakelse på forelesningene, som det eneste kurset på NHHs fulltidsstudier så langt. Kursets studenter har gitt kurset og dets forelesere svært gode tilbakemeldinger.


Tidligere vinnere

Pris for sosial innsats
(ikke delt ut hvert år)
2000: Cecilie Nordstrøm
2001: Meningsfull onsdag
2002: Sveinung Jørgensen og Tor Bror Fredrik Kjærnes
2004: NHH Aid
2006: Direksjonsmusikken

Fremragende lærerinnsats
1999: Agnar Sandmo
2000: Atle Johnsen
2001: Knut Boye
2002: Rolf Jens Brunstad
2003: Jørn K. Rognes og Vidar Schei
2004: Terje Hansen
2005: Kjetil Bjorvatn
2006: Victor D. Norman
2007: Øystein Gjerde og Frode SættemKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive