Per Ivar Gjærum 60 år

Per Ivar Gjærum

Førsteamanuensis og tidligere rektor Per Ivar Gjærum ved Norges Handelshøyskole fyller 60 år søndag 10. august.

08.08.2008 - Red.


Gjærum er født i Larvik og er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH. Etter endt utdannelse i 1975 arbeidet han ved Statens Teknologiske Institutt, Norcem og Industriøkonomisk Institutt før han vendte tilbake til Institutt for foretaksøkonomi ved NHH i 1982 for å ta fatt på undervisning og forskning i bedriftsøkonomisk analyse.

Dagens jubilant er kjent som en profilert leder, en fremragende pedagog, og en likandes kar. Han har hatt en rekke sentrale verv ved NHH, blant annet som styremedlem og prorektor, og senere som høyskolens rektor og styreleder i perioden 2001-2005. Som rektor gjorde Gjærum seg bemerket som en utadrettet og kontaktskapende ambassadør for NHH, samtidig som han på hjemmebane gjennomførte en rekke omfattende reformer, blant annet omlegging til ny studiestruktur. Det sier litt om Per Ivar Gjærums personlighet og lederegenskaper at han samtidig oppnådde å bli en svært populær og avholdt rektor blant kolleger og studenter ved NHH.

Også utenfor høyskolen er det mange som har dratt nytte av Gjærums administrative evner og erfaring. Han har hatt en rekke styreverv i private bedrifter og offentlige institusjoner, og ledet i sin tid det nasjonale utvalget som utredet ny struktur for høyere økonomisk administrativ utdanning i Norge. De siste årene har han blant annet vært leder i programkomitéen for NHHs Vårkonferanse, som i mai hvert år samler næringslivsledere, politikere og forskere til debatt om aktuelle økonomiske spørsmål.

Som akademiker har Gjærum særlig arbeidet med prosjektvurdering, investeringsanalyse, bedriftsutvikling og økonomisk styring. Han har skrevet flere lærebøker, som alle utmerker seg ved en en god porsjon humor og en usedvanlig klar og sikker penn. Gjærum er en dreven pedagog som legger vekt på praktisk anvendelse av grunnleggende økonomiske prinsipper og verdien av å kunne regne på baksiden av en konvolutt. Han er en svært populær foreleser som også er sterkt etterspurt i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Hans innsikt og pedagogiske evner er ikke bare verdsatt av studentene ved NHH, men av utallige deltakere på kurs og seminarer landet rundt.

Privat er Per Ivar en allsidig person som engasjerer seg i aktiviteter som friluftsliv, fiske, husbygging og husdyrhold. Han har en stor vennekrets som nyter godt av hans menneskelighet og vidd. Utallige er de selskaper og vennelag som har gledet seg ved hans talekunst og gode historier. Vi som til daglig jobber sammen med Per Ivar er svært glade for å ha ham som kollega. Hans helstøpte personlighet, humoristiske sans, og hans omtanke for andre er noe vi alle setter svært stor pris på.

Venner og kolleger ved NHH gratulerer med dagen og ønsker jubilanten alt godt for dagen og fremtiden.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive