Knut K. Aase fyller 60 år

Knut K. Aase

Professor Knut K. Aase ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 60 år onsdag 20. august. Jubilanten er en av NHHs mest fremtredende forskere, og en internasjonal kapasitet innen forsikringsøkonomi og finans.

20.08.2008 - Red.


Knut Aase er født og oppvokst på Litlebergen i Meland kommune. Han har hovedfag fra Universitetet i Bergen i 1975 og doktorgrad i statistikk fra University of California, Berkeley i 1979. Han har vært ansatt ved høyskolene i Agder og Telemark, og kom til NHH i 1982, hvor han har vært professor i bedriftsøkonomisk analyse siden 1989. Aase er også professor II ved Universitet i Oslo og har hatt flere engasjementer som gjesteprofessor ved ledende amerikanske universiteter, sist ved University of California, Los Angeles i 2004/05.

Knut Aase kan vise til en omfattende vitenskaplig produksjon, med mer enn 60 publiserte artikler i internasjonale fagtidsskrift. Han har skrevet læreboken Anvendt sannsynlighetsteori: Forsikringsmatematikk, og han var med på å fullføre boken Economics of Insurance av Karl Borch etter forfatterens død. Som forsker har han hovedsakelig arbeidet med grunnforskning, i tidligere år innen statistikk, sannsynlighetsteori og økonometri, og senere innen finansiering og forsikringsøkonomi.

Knut Aase har vært en sentral drivkraft for å utvikle forsikringsfaget gjennom å relatere det til moderne finansteori. Han har i betydelig grad bidratt til å forvalte NHHs internasjonale renommé som "The Norwegian School of Uncertainty", og ble i 1993 tildelt den internasjonale Halmstad-prisen for beste bidrag innen det aktuariske fagområdet. Knut Aase har et omfattende internasjonalt engasjement som blant annet omfatter flere redaktørverv i vitenskaplige tidsskrift, blant annet Scandinavian Actuarial Journal. Han har også bidratt aktivt til å bygge opp fagmiljøet i matematisk økonomi i flere afrikanske land slik som Zimbabwe og Botswana.

Som lærer er Knut Aase kjent for å være svært engasjert og inspirerende, og som veileder har han en innsikt og faglig sikkerhet som har bidratt til å føre en lang rekke studenter fram til doktorgrad. Med sitt kontaktnett og personlige engasjement er han en faglig og sosial drivkraft, og en aktiv bidragsyter til vedlikehold og utvikling av fagmiljøet ved instituttet.

Knut er også kjent for å utfordre sine studenter, ikke bare i auditoriet, men også i slalomløypa. Han er en usedvanlig ungdommelig 60-åring som fortsatt dyrker sine fritidsinteresser med samme energi som sitt fag, enten det gjelder løping, fjellturer, havkajakkpadling, eller gårdsdrift på Litlebergen. Vi som er Knuts kolleger setter stor pris på at han holder seg i god form, slik at vi kan få gleden av å oppleve hans vennskap og faglige engasjement i ennå mange år.

Vi gratulerer jubilanten med dagen og ønsker alt godt for dagen og fremtiden.

Venner og kolleger ved NHH


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive