Styrking av nordisk samarbeid

Doktorander og fremtidige forskere fra hele Norden kom sammen for å presentere handelsrelatert forskning da årets NOITS-seminar nylig ble avholdt på NHH.

22.04.2008 - Knut André Karlstad


NOITS, eller Nordic International Trade Seminar som det står for, er et samarbeid mellom de nordiske landene med fokus på handel. Formålet er å gi forskere innen feltet en arena hvor de kan presentere og få feedback på forskningsresultater, samt knytte kontakter innenfor forskningsfeltet.

Seminaret har blitt holdt en gang årlig siden 1998, og har tidligere blitt arrangert i forskjellige nordiske byer.

Fremtidens forskere

I tillegg til å fungere som en arena for styrking av de nordiske fagmiljøet er også NOITS-seminaret en plass hvor spesielt stipendiater og fremtidige forskere innenfor feltet kan presentere arbeidet sitt og knytte fremtidige kontakter.

Ved siden av presentasjonen av de unge forskerne inneholdt årets seminar også foredrag av etablerte internasjonale forskere. Årets tre "keynote speakers" inkluderte Thierry Mayer fra Universitetet i Paris, Simon J. Evenett University of St. Gallen og Jonathan Eaton fra New York University.

Ragnhild Balsvik
FORNØYD DELTAKER. Ragnhild Balsvik mener NOITS er en viktig arena for å bli kjent med det nordiske fagmiljøet.

Nettverk

Ragnhild Balsvik, seminardeltaker og post-doc på Institutt for samfunnsøkonomi, forteller at NOITS er en viktig arena for unge forskere som ønsker å knytte seg til fagnettverk.

Videre beretter hun at hun selv hadde stort utbytte av å presentere sitt arbeide da hun jobbet med sin egen doktoravhandling.

- NOITS er et av få spesialiserte seminar med fokus på handel. Her får unge forskere muligheten til å bli kjent med det nordiske fagmiljøet samtidig som de får anledning til å presentere arbeidet sitt, forklarer Balsvik.

Lite format

I følge Balsvik er en av styrkene ved NOITS-seminaret at formatet er lite. Seminaret er lukket og talte i år ikke mer enn 37 deltakere.

- Fordelen med et så lite format er at det blir enklere for deltakerne å etablere nettverk. Det lille formatet åpner også opp for muligheten til dialog mellom de forskjellige deltakerne, hvor man i større grad kan diskutere de enkelte presentasjonene, litt som i en workshop, forteller forskeren.

- På større seminar med flere deltakere blir dette ofte vanskeligere, fastslår hun.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive