Prosjektstilling ved børsprosjektet (deltid)

Børsgraf

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig 25 prosent stilling som førstefullmektig. Stillingen er lagt til Institutt for foretaksøkonomi og arbeidsoppgavene er knyttet til børsdatabasen. Stillingen har en varighet på inntil to år.

14.04.2008 - Knut André Karlstad


Børsdatabasen inneholder alle kurs- og kapitaldata for alle norske børsnoterte aksjer tilbake til 1967, og utvides nå med børsnoterte obligasjoner, regnskapsdata og avkastningsdata for norske verdipapirfond. Basen benyttes både i forskning og undervisning.

Stillingen vil blant annet omfatte kvalitetssikring av nye data, utvikling av programverktøy for brukeradgang og utvidet kontakt med forskere og studenter som søker veiledning om databasen.

For stillingen kreves minimum videregående skole. Høyere utdanning innen økonomisk/administrative fagområder, samt interesse for finans, vil være en fordel.

Søkere med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren samt NHHs studieprogram vil bli prioritert. Gode IT-kunnskaper og erfaring fra bruk av Microsoft SQL Server, Visual Basic.NET og utvikling av web- og Windows applikasjoner vil bli vektlagt.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Den som blir tilsatt må være handlingsorientert og kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stillingen har kode 1069 - førstefullmektig og lønnes etter statens regulativ i LR 07, lønnstrinn 19 - 40 avhengig av ansiennitet.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Thore Johnsen, telefon 55 95 92 91.

Søk på stillingen på www.nhh.no/omnhh innen 25. april 2008.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive