Populær personlig økonomi

Personlig økonomi 2008

I snart trevde år har kurset "Personlig økonomi" gått sin seiersgang på NHH. Det populære kurset samler studenter fra alle fagområder. Omtrent 6 av 10 studenter på masternivå avlegger eksamen i faget.

24.04.2008 - Jens Frølich Holte


- Kurset dekker vesentlige hull i siviløkonomstudiet. At kurset i tillegg er veldig praktisk rettet gjør det populært, mener professor og kursnestor Terje Hansen.

Forelesninger om arv, skatt og valg av selskapsform tiltrekker kull etter kull av økonomistudenter. Tanken bak kurset har vært å illustrere hvordan tradisjonell, økonomisk analyse kan brukes i et privatøkonomisk perspektiv. Siden starten i 1981 har pensum holdt tritt med et utall regelendringer.

- På 80-tallet var det populært med prosjektinvesteringer. Da foreleste vi mye om dette, minnes Hansen.

Nå lærer studentene mer om kapital- og selskapsbeskatning. Temaer er blant annet hvordan skattesystemet påvirker valg av organisasjonsform og de skattemessige konsekvensene av ulike typer finansiering. Viktige privatøkonomiske emner om pensjon og de økonomiske konsekvensene av ekteskap kryderer også kurset.

Terje Hansen og Knut Boye
TRADISJON. Terje Hansen (t.v.) og Knut Boye har siden 1981 holdt kurs i personlig økonomi, og gitt ut boken med samme navn. Her fra lanseringen av Personlig økonomi 1990.

Generasjonsskifte

Nestorene Terje Hansen og Knut Boye begynner å dra på årene, og det pågår et gradvis generasjonsskifte i faget. Guttorm Schjelderup har blitt kursansvarlig og foreleser om internasjonale skatteregler, skatteavtaler og skattemessig utflytting fra Norge.

Den legendariske boken med samme navn som kurset har vært nyttig for dem som vil lære relevante regler som påvirker både bedriftens og personens økonomi. Onde tunger vil ha det til at kurset nærmest lærer studentene å snyte på skatten. Det avviser både Schjelderup og Hansen på det sterkeste.

- Kurset tar bare opp lovlige tilpasninger og viser hvordan skattesystemet i praksis virker og påvirker atferd, påpeker professorene.

Positiv tilbakemelding

Tilbakemeldingen fra studentene er svært positiv. Det sier sitt at omtrent 60 prosent av studentene på mastergradsnivå velger kurset. Hansen tror mange gjør dette fordi det er snakk om å tilegne seg helt grunnleggende kunnskaper som for eksempel hvordan skatt kan påvirke ulike typer beslutninger. Schjelderup kommer med et eksempel.

- I forbindelse med skattereformen ble aksjonær- og fritaksmodellen innført. Når man kommer fra NHH foventes det at man kjenner til hva dette innebærer og hvordan modellene påvirker alt fra utbyttepolitikk til valg av selskapsform, mener Schjelderup.


Personlig økonomi 2008
GULLEGG. Årets utgave av Personlig økonomi er den 25. utgaven i rekken.

Setter agendaen

Det er påfallende hvordan forelesningstemaene har for vane å dukke opp i dagspressen. I lang tid har studentene blitt advart mot såkalte "strukturerte spareprodukter". Etter en rekke avissoppslag og påtrykk fra blant annet Terje Hansen ble det innført sterke begrensninger på salget av disse spareproduktene.

Gode råd om boligkjøp står også på pensum. Med en mulig boligkrise i emning, er dette et svært aktuelt tema. I det siste har til og med journalister begynt å fatte interesse for farene ved å kjøpe andelsleilighet i et borettslag med høy fellesgjeld.

- Dette har vært tema på forelesningene våre i over to år, avslutter Hansen fornøyd.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive