Ønsker forslag til styrekandidater

Valgstyret etterlyser forslag til nytt styremedlem og nye varamedlemmer som skal representere midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. English version.

11.04.2008 - Knut André Karlstad


Valgstyret oppfordrer alle som er ansatt i midlertidig undervisnings- og forskningsstillinger til å komme med forslag til styremedlem som skal representere de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i NHHs styre. Fristen for å komme med forslag er 30. april.

Valget vil avholdes 28. - 29. mai. Styremedlemmet skal velges for perioden 1. august 2008 til 31. juli 2009. I tillegg til styremedlemmet skal det velges tre varamedlemmer.

Kriterier for stemmerett er:
- Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillinger
- Ansatt i 50 prosent stilling eller mer
- Ansatt i ett år eller mer (inkludert flere kortere engasjement uten opphold)
- Tiltrådt stillingen senest 1. februar 2007

Det oppfordres til å foreslå kandidater av begge kjønn og fra alle institutter. Forslagene sendes til sekretær for valgkomitéen, Knut S. Roald (knut.roald@nhh.no). Eventuelle klager over manntallsføringen rettes også til samme adresse.

Det vil bli sendt ut innkalling til de stemmeberettigede med 14 dagers varsel. Innkallingen vil være både på norsk og engelsk.

ENGLISH VERSION:
Election of NHH board member from non-tenured faculty
Non-tenured faculty are encouraged to submit candidates to the election of board-members.

More information about the election in English.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive