NHH-styret til Solstrand

NHH-styret samles til seminar og årets andre styremøte på Solstrand denne uken. Blant sakene som skal opp er programevaluering av bachelorstudiet, langtidsbudsjett 2009-2012 og utkast til høringsuttalelsen i forbindelse med Stjernø-rapporten.

16.04.2008 - Knut André Karlstad


Programutvalget for bachelorutdanningen har høsten 2007 og vinteren 2008 gjennomført en gjennomgående evaluering av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Arbeidet har blant annet omfattet undersøkelser blant studentene, kursevalueringer over flere år og innspill fra fagmiljøene. Rapporten legges frem for styret torsdag.

Langtidsøkonomi og Stjernø-uttalelse

Sak om langtidsbudsjett har vært til behandling i styret flere ganger tidligere. Styret vedtok i 2007 at NHHs langtidsbudsjett skal opp til årlig behandling. En viktig utfordring i langtidsbudsjetteringen er å sikre opptrapping i faglige årsverk i takt med den forventede økningen i studiepoengproduksjonen.

Da Stjernø-utvalget la frem sin utredning om høyere utdanning i Norge utløste det en bred debatt. Utvalget foreslo en modell for sektoren, hvor utdanningsinstitusjonene samles i 8-10 såkalte flercampusuniversiteter i løpet av de neste 10-20 årene. De involverte partene fikk frist til 1. mai med å komme med en høringsuttalelse, og utkast til denne legges nå frem for styret.

Strategisk seminar

Selve styremøtet foregår på Solstrand torsdag. Hele onsdag er styret samlet til seminar samme sted. Her vil det jobbes med strategisk handlingsprogram, NHHs fremtidige styrings- og organisasjonsstruktur og utfordringene knyttet til arbeidet med langtidsbudsjettering.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive