NHH på søkertoppen

Norges Handelshøyskole

For andre året på rad er siviløkonomstudiet ved NHH Norges mest populære studium. Mens søkertallene på landsbasis står på stedet hvil, har NHH en vekst på hele 7,5 prosent. Det viser tall fra Samordna Opptak som ble lagt fram i dag.

22.04.2008 - Red.


- Dette er svært gledelige tall, sier rektor Jan I. Haaland. At veksten i søkertall fortsetter i år etter rekordtallene fra 2007, viser at vi har et svært attraktivt og godt studietilbud.

10 prosent flere jenter

2186 søkere har NHH som førstevalg, det er fem søkere pr. studieplass. NHH har satset særlig på å øke antall kvinnelige studenter. Dette har resultert i at rekordhøye 858 kvinner har NHH som sitt førstevalg, en økning på 10,1 prosent fra i fjor.

Rektor Haaland er godt fornøyd med at kvinneandelen fortsetter å øke.
- Dette er resultat av målrettet arbeid for å bedre kjønnsbalansen, sier han.

- Det mest markante tiltaket for å øke kvinneandelen har vært Jentedagen. Her ble 100 potensielle kvinnelige søkere fra hele landet invitert til NHH for å møte fagmiljøet og studentlivet, sier rekrutteringsansvarlig Eivind Drange.

Mot strømmen

Også i fjorårets opptak kunne NHH skilte med gode søkertall. Da var den generelle veksten på 17,5 prosent, mens antall kvinnelige søkere økte med 31,5 prosent. Dette gir en samlet økning i kvinnelige søkere på 44,5 prosent de siste to årene.

Mens NHH opplever rekordsøking to år på rad står den generelle søkermengden til høyere utdanning på stedet hvil i år, med en ørliten økning på 0,07 prosent. I fjor gikk søkingen på landsbasis ned 1,2 prosent.

%-vis endring 2007-08 2008 2007
Antall førsteprioritetssøkere + 7,5 % 2186 2033
Antall kvinner, førsteprioritetssøkere +10,1 % 858 779
Andel kvinner, førsteprioritetssøkere 39,3% 38,6%
Antall søkere, alle prioriteter + 6,8 % 4612 4318
Antall kvinner, alle prioriteter + 9 % 1921 1762
Andel kvinner, alle prioriteter 41,6% 40,8%
Totalt antall søkere i Samordna Opptak + 0,07 % 92506 92441

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive