- Mange er redde for journalister

Medietrening

Håndtering av aggressive journalister var et av temaene da informasjonsavdelingen arrangerte mediekurs for NHH-administrasjonen.

25.04.2008 - Torgeir Uberg Nærland


NHHs omdømme og troverdighet er et produkt av hele virksomheten ved høyskolen, og ikke bare et anliggende for forskere og studenter. Derfor må også administrativt ansatte ved NHH i fremtiden regne med en eller annen form for kontakt med media. Da gjelder det å være godt forberedt.

Medietrening

I følge foredragsholder Astrid Tomassen, som før har jobbet som journalist men som nå jobber som kommunikasjonsdirektør i konkurransetilsynet, er det mange som har et anstrengt forhold til journalister og presse.

Mange er redde for å si noe som er feil, bli feilsitert, simpelthen gjøre en dårlig figur eller stille NHH i et dårlig lys.

For å skape mer trygghet i møte med journalister måtte kursdeltakerne gjennom simulerte men realistiske tv-intervjuer, der hver enkelt deltaker måtte svare på spørsmål fremfor mikrofon og kamera.

James Hosea
I SØKELYSET. Deltagerne ble testet foran åpent kamera da administrasjonen hadde mediekurs. - Åpenhet er vikitg, sier James Hosea.
Foto: Torgeir Uberg Nærland

Intervju

Tema for intervjuet av kursdeltaker James Hosea var NHHs omdømme. Hosea, som for øvrig viste lite tegn til frykt i møte med journalisten, forteller at å bli intervjuet ikke er noe problem så lenge man har forberedt seg.

- Det er viktig å ha kunnskap om temaet for intervjuet og at man prøver å tenke fremover i intervjuet, slik at man ikke blir overrumplet av senere spørsmål, sier Hosea som til daglig er senior markedsrådgiver i direktørens stab.

- I tillegg er det viktig å være åpen og unngå hemmeligheter i forhold til journalisten, legger Hosea til.

Åpenhet og trygghet

I følge informasjonssjef ved NHH, Asle Haukaas, er det flere viktige grunner til å gi administrasjonen medietrening.

- Administrasjonen ivaretar en veldig viktig del av NHHs omdømme, og journalister henvender seg ofte til administrasjonen, forteller Haukaas.

- I tillegg er kursingen viktig for å skape trygghet i organisasjonen. Medietreningen bidrar til å gjøre ansatte tryggere og mer bevisste i møte med media, legger informasjonssjefen til.

Haukaas legger også vekt på at mediekurset kan være med å bidra til å skape større bevissthet omkring informasjons- og medieaspektet ved høyskolens virksomhet.

- Det viktigste er at vi er åpne og at vi står for våre kjerneverdier. Slik øker vi troverdigheten vår, avslutter Haukaas.



Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive