Jay B. Barney til NHH

Jay B. Barney

Den anerkjente strategiprofessoren Jay B. Barney besøker NHH tirsdag 8. og onsdag 9.april. Barney er den ledende autoriteten innen ressursbasert teori.

04.04.2008 - Red.


Under sitt besøk vil Barney på tirsdag forelese for studenter og øvrige interesserte på NHH. Forelesningen inngår som del av bachelorkurset i Strategisk ledelse ved NHH men vil også være åpen for studenter i andre kurs og for generelt interesserte.

Onsdag 9. april vil Jay B. Barney også holde et seminar i Karl Borch for vitenskapelig ansatte på NHH.

En ledende autoritet
Jay B. Barney er ved siden av Michael Porter i dag trolig den mest innflytelsesrike bidragsyteren innenfor strategifeltet. Barney er professor ved Fisher College of Business ved Ohio State University.

Hovedsakelig forsker han på sammenhengen mellom vanskelig kopierbare bedriftsferdigheter og kapabiliteter og vedvarende konkurransefortrinn. Barney er den ledende autoriteten innen ressursbasert teori, et fagfelt som i dag er det viktigste perspektivet innenfor strategi både regnet i antall vitenskapelige artikler, siteringer og premierte artikler.

Ressursbasert teroi
I følge ressursbasert teori kan forskjeller i lønnsomhet forstås med at bedrifter konkurrerer med ulike ressurser. Bedrifter i besittelse av spesielt verdifulle og sjeldne ressurser vil slik kunne oppnå en bedre lønnsomhet enn bedrifter uten tilsvarende ressurser. Forskjeller i lønnsomhet vil kunne vedvare over tid der slike ressurser er vanskelige å kopiere eller erstatte av konkurrerende bedrifter.

Barney er også en premiert vitenskapsformidler med en rekke undervisningspriser og forfatter av sentrale lærebøker innenfor strategifeltet innbefattet "Gaining and Sustaining Competitive Advantage".

Han er æresprofessor ved Universitetet i Lund og mottar i disse dager et æresprofessorat ved Handelshøyskolen i København.

Studentforelesningen
Dato: Tirsdag 8.april kl. 1215-1400
Sted: Aud. Max (Merinobygget)

Fagseminar
Dato:
Onsdag 9. april kl. 1115
Sted: Karl Borchs Auditorium (Servicebygget)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive