Hjemfallsdebatten ruller videre

Eivind Reiten

Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderups kronikk om hjemfallsretten 8/4 har skapt mye debatt i DNs spalter. Først svarte Olje- og energiministeren, deretter kom Hydros konsernsjef, Eivind Reiten, på banen. Torsdag svarte NHH-professorene.

21.04.2008 - Knut André Karlstad


Eivind Reitens innlegg er publisert på Hydros nettsider, og kan leses her.

Svaret fra Bjerksund og Schjelderup, som stod på trykk 17/4, var følgende:

"Innertier

I DN 15. april skriver Hydro-sjef Eivind Reiten at undertegnede har avfyrt et hofteskudd. Han sier: 'Hele tiden har nemlig Hydro og andre private eiere av kraftproduksjon kunnet selge til, eller fusjonere med, andre kraftverk eller foretak med minst totredjedel offentlig eierskap.' Hans poeng - hvis vi har forstått ham riktig - er at vederlagsfritt hjemfall av kraftverk er noe staten ikke har kunnet regne med. Vi er kjent med at staten tidligere har gitt avkall på hjemfallsretten i forbindelse med slike salg. Men verken Hydro eller Orkla har noe krav på at denne praksisen skal videreføres. Vi har tillatt oss å påpeke at staten, ved å gi avkall på hjemfallsretten når kraftverk selges fra privat aktør til offentlig eier, gir bort milliardbeløp. Derfor mener vi ordningen som Reiten viser til bør avvikles.

Vi er overrasket over at enkelte politikere kobler Olje- og energidepartementets høringsnotat til arbeidsplasser. Vi håper virkelig det ikke er slik at private skal få mellom 10 og 15 milliarder kroner (se s. 70 i høringsnotatet) mot at de gjennom en stilltiende overenskomst forplikter seg til å drive kraftkrevende industri i Norge. Men helt sikre er vi ikke. Spesielt ikke etter å ha lest DN 9. april hvor Thore Nordtun, Aps energitalsmann på Stortinget sier: 'Det som er det viktigste for oss er å sikre arbeidsplasser.' Videre blir han gjengitt slik: 'Nordtun mener regjeringens forslag til endringer i hjemfallsordningen for kraftverk vil bidra til å opprettholde industriarbeidsplasser i Norge, og han syntes dette er viktigere enn å regne på hva ordningen koster staten.'

Selv mener vi at det ikke er gull alt som glimrer, og at gull uansett kan kjøpes for dyrt. Taushet er heller ikke gull i denne saken for de andre partiene på Stortinget. Det gir nemlig signaler om at vi som velgere betaler for mye i skatt og får for lite igjen. Beløpet som regjeringen vil at staten skal gi fra seg til Hydro og Orkla er to til tre ganger så stort som det regjeringen bruker på sosialhjelp i året. Med en regjering som har valgt å fokusere på fordeling og fattigdomsbekjempelse skulle man tro pengene hadde en god alternativ anvendelse."


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive