Hjemfallsdebatten fortsetter

Åslaug Haga

Tirsdag hadde Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor de stilte spørsmålstegn ved statens forslag til endringer i vannkraftforvaltningen. Statsråden svarte NHH-professorene torsdag. I dag kommer Bjerksund og Schjelderups med tilsvar til Åslaug Haga.

11.04.2008 - Knut André Karlstad


Olje- og energiministeren har publisert sitt svar på Regjeringens hjemmeside, noe som er relativt uvanlig, etter det Paraplyen erfarer. Innlegget, som stod på trykk i DN torsdag 11. april, kan du lese her.

I dag, i samme avis, kommer Bjerksund og Schjelderup med følgende tilsvar:

"I DN 10. april anklager Olje- og energiminister Åslaug Haga undertegnede for å ikke ha forstått departementets forslag til regler for offentlig eierskap til vannkraften. Det som er klart i denne saken og som ikke kan misforstås er følgende: Hjemfall sikrer fullt offentlig eierskap uten noen kostnader for skattebetalerne. Omgjøring av tidsbegrenset konsesjon med hjemfall til en evigvarende konsesjon, som private i neste omgang selger tilbake til det offentlige, koster ifølge Åslaug Hagas eget departement skattebetalerne 15 milliarder kroner. Haga vil sikre det offentlige eierskapet ved at det offentlige skal kjøpe tilbake en rett som det offentlige i utgangspunktet har. Slike kunstgrep lar vi oss ikke lure av. Statsrådens påpekning av at dette skal ha skjedd tidligere gjør ikke saken noe bedre."


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive